При складанні фінансової звітності важливо приділити увагу безперервності діяльності Компанії

12 травня 2022

Основоположним принципом складання фінансової звітності є принцип безперервності. Обґрунтована впевненість у тому, що Компанія існуватиме принаймні ще 12 місяців, набуває сьогодні особливого значення.

Вже узгодженою думкою є те, що військова агресія РФ – це, як правило, є некоригуюча подія для фінансової звітності за 2021 рік згідно з МСБО 10 «Події після звітного періоду». Отже, статті фінансової звітності за 2021 рік не коригуються, але вплив подій потрібно розкрити у Примітках.

Корисним для ознайомлення управлінським персоналом Компаній та врахування у роботі стане Інформаційний лист Ради Аудиторської палати України «Розгляд аудитором безперервності діяльності під час аудиту фінансової звітності», який додається нижче.

Основні цифри
Всього компаній-членів311на 13.05.22
Кількість КУА305на 13.05.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 13.05.22
Кількість ІСІ1751на 13.05.22
Кількість НПФ*57на 13.05.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21