До кінця січня 2022 року КУА та АНПФ мають подати звіти за грудень 2021 року

24 січня 2022

Звертаємо увагу членів УАІБ, що з урахуванням внесених у 2021 році змін у Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (рішення НКЦПФР 1343), а також Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду звітних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення (рішення НКЦПФР 379) КУА та АНПФ мають подати до НКЦПФР, а відповідно і в УАІБ, Щомісячні Дані щодо Компанії за останній місяць звітного року.

Щомісячні Дані щодо КУА за останній місяць звітного року складаються з:

- довідки про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній (додаток 5 до цього Положення);

- довідки про активи Компанії (додаток 6 до цього Положення).

Щомісячні Дані щодо АНПФ за останній місяць звітного року складаються з:

- довідки про розрахунок нормативу достатності власних коштів (додаток 5 до цього Положення);

- довідки про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику (додаток 6 до цього Положення).

АНПФ, які суміщають діяльність з адміністрування пенсійних фондів з діяльністю з управління активами щомісячні Дані щодо Адміністратора за останній місяць звітного року не подають.

Звітність за 4-й квартал подається у складі річних Даних.

Річні Дані КУА, АНПФ, ІСІ та НПФ подаються до НКЦПФР до 1 квітня 2022 року.

Основні цифри
Всього компаній-членів309на 12.08.22
Кількість КУА303на 12.08.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 12.08.22
Кількість ІСІ1767на 12.08.22
Кількість НПФ*57на 12.08.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21