До 30 квітня КУА та АНПФ повинні оприлюднити річну фінансову звітність разом із звітом аудитора

29 квітня 2021

Згідно пункту 3 статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» підприємства, що становлять суспільний інтерес, а також інші фінансові установи зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

Під цю норму підпадають КУА, АНПФ, НПФ та КІФи (незалежно від способу розміщення ЦП) та ПІФи, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах.

До 30 квітня оприлюднення потрібно здійснити підприємствами, що становлять суспільний інтерес, а іншими фінансовими установами, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, - не пізніше 1 червня 2021 року.

Згідно з Ліцензійними умовами КУА (з урахуванням змін) передбачено таке:

Ліцензіат КУА зобов’язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі).

Ця інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF файлів, у вільному доступі, у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п’яти років з дати її оприлюднення.

Після оприлюднення річної фінансової звітності разом з аудиторським висновком ліцензіат КУА письмово у довільній формі протягом п’яти робочих днів  повідомляє про це НКЦПФР із зазначенням веб-сторінки або веб-сайта.

Крім того, згідно з ЗУ “Про ІСІ” (стаття 75) не пізніше 01 квітня 2021 року підлягає розміщенню у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів щорічна інформація щодо діяльності ІСІ (у разі публічного розміщення цінних паперів): розрахунок вартості чистих активів ІСІ та фінансова звітність у складі балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід).

Компанія надає учасникам ІСІ з приватним розміщенням цінних паперів ІСІ річний звіт щодо діяльності такого інституту в порядку, встановленому його регламентом.

Також, згідно ЗУ “Про ІСІ” (стаття 76) на веб-сайті КУА розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, а також вимог внутрішніх документів КУА, проспекту емісії цінних паперів ІСІ, регламенту.

 

Основні цифри
Всього компаній-членів313на 21.10.21
Кількість КУА307на 21.10.21
Кількість адміністраторів НПФ19на 21.10.21
Кількість ІСІ1642на 21.10.21
Кількість НПФ*56на 21.10.21
Кількість СК*2на 31.08.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

491 778

на 31.08.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 105на 31.08.21