УАІБ просить НКЦПФР уточнити низку питань щодо ІСІ та НПФ, пов’язаних з реєстрацією у Системі фінансової звітності у форматі XBRL

30 травня 2019

У зв’язку з необхідністю суб’єктів звітування до 7 червня 2019 року зареєструватися у Системі фінансової звітності у форматі XBRL, Українська асоціація інвестиційного бізнесу направила листа до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з проханням дати відповіді на низку питань, пов’язаних з особливостями діяльності інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів.

Зокрема, уточнення потребують питання, що стосуються подачі Інформації про корпоративний інвестиційний фонд (КІФ): хто повинен зазначатися як уповноважений користувач - два представника компанії з управління активами, яка здійснює управління активами цього КІФ, або одноосібний учасник КІФ/голова наглядової ради КІФ? Якщо ж уповноваженим користувачем повинен зазначатись одноосібний учасник КІФ/голова наглядової ради КІФ, хто може бути другим представником?

Інший блок питань стосується подачі Інформації про недержавний пенсійний фонд  (НПФ): хто повинен зазначатись як уповноважений користувач: два представника адміністратора пенсійного фонду, який здійснює адміністрування цього НПФ, або голова ради НПФ? Якщо повинен зазначатись як уповноважений користувач голова ради НПФ, хто може бути другим представником?

Враховуючи ці запитання та беручи до уваги, що у багатьох фінансових установах ведення бухгалтерського обліку здійснюється на договірних засадах підприємствами, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, Асоціація просить відповісти: чи має право представник іншої юридичної особи бути уповноваженим представником підприємства, щодо якого подається інформація?

У листі також зазначається, що запуск Системи фінансової звітності у форматі XBRL є кроком на виконання норм Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо складання фінансової звітності на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами. При цьому цей закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, а згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування» пайовий фонд не є юридичною особою і не може мати посадових осіб.

Крім того, «Специфікація електронної форми XМL інформації про користувачів, уповноважених забезпечувати подання звітності Підприємства до Центру збору фінансової звітності» та сама Форма не містить категорію «пайовий інвестиційний фонд», як суб’єкта подання даних.

У зв’язку з цим УАІБ просить  підтвердити її думку, що пайовому інвестиційному фонду не потрібно реєструватись у Системі фінансової звітності у форматі XBRL.

Отриману відповідь буде розміщено на сайті УАІБ та розіслано членам Асоціації.

Основні цифри
Кількість КУА294на 17.09.19
Кількість ІСІ1 306на 17.09.19
Кількість НПФ*61на 17.09.19
Кількість СК*2на 30.09.19
Активи, млн. грн.349966на 30.09.19