КУА та КІФи, що становлять суспільний інтерес, а також КУА щодо ПІФів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах, мають подати до 22 квітня Повідомлення до НКЦПФР про аудитора

18 квітня 2019

УАІБ отримала відповідь на свій запит від НКЦПФР щодо нюансів подачі Повідомлення до НКЦПФР підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності (далі – Повідомлення).

22 березня 2019 року набуло чинності рішення НКЦПФР від 31.01.2019 року №43 «Про затвердження форми Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності».

Підприємства, що становлять суспільний інтерес, які станом на дату набрання чинності цього рішення уклали договори із суб’єктами аудиторської діяльності на проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності, повинні протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності рішення подати до Комісії повідомлення за затвердженою формою.

Підприємство, що становить суспільний інтерес, надсилає до Комісії Повідомлення у паперовому та електронному вигляді.

Повідомлення в електронному вигляді підприємства, що становлять суспільний інтерес, подають відповідно до наказу від 16 квітня 2019 року № 82 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації підприємств, що становлять суспільний інтерес, яка надсилається у вигляді електронних документів до НКЦПФР».

Відповідно до статті 254 Цивільного кодексу України, якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку є перший за ним робочий день. Тобто, кінцевою датою першої подачі Повідомлення, враховуючи, що 30-й календарний день з дати набрання чинності рішення є вихідним, буде 22 квітня 2019 року.

Враховуючи, особливості діяльності інститутів спільного інвестування, компанія з управління активами подає до Комісії Повідомлення щодо пайового інвестиційного фонду, активами якого вона управляє та цінні папери якого допущені до торгів на фондових біржах. Це Повідомлення підписує керівник компанії з управління активами.

Повідомлення, що подаються корпоративними інвестиційними фондами, які становлять суспільний інтерес, підписує керівник компанії з управління активами, яка здійснює управління активами такого фонду.

Про готовність програмного забезпечення, яке надасть КУА можливість подати Повідомлення до Комісії в електронному вигляді, УАІБ повідомить додатково.

 

Основні цифри
Кількість КУА297на 25.05.20
Кількість ІСІ1445на 25.05.20
Кількість НПФ*60на 25.05.20
Кількість СК*2на 31.03.20
Активи, млн. грн.

366 825

на 31.03.20