21 вересня набудуть чинності нові Вимоги до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності

15 вересня 2021

21 вересня 2021 року очікується публікація «Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку», затверджені рішенням НКЦПФР №555 від 22.07.2021 року (далі – Вимоги). Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Вимоги визначають загальні та додаткові вимоги до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності, яка подається до НКЦПФР та яка має міститися в звіті суб'єкта аудиторської діяльності, а саме: аудиторському звіті щодо річної фінансової звітності (далі - аудиторський звіт) та/або звіті щодо огляду проміжної фінансової інформації (далі - звіт щодо огляду) учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює НКЦПФР.

 Дія цих Вимог поширюється на звіти суб'єктів аудиторської діяльності, які подаються до НКЦПФР:

Одночасно втрачають чинність:

  • рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 лютого 2013 року N 160 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за N 386/22918 (із змінами);
  • рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 року N 991 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за N 1119/23651 (із змінами);
  • рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 липня 2013 року N 1247 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при проведенні Центральним депозитарієм щорічного аудиту своєї діяльності", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2013 року за N 1321/23853 (із змінами);
  • рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 жовтня 2013 року N 2187 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2013 року за N 1827/24359 (із змінами).

З текстом Змiн можна ознайомитися нижче.

Основні цифри
Всього компаній-членів313на 12.10.21
Кількість КУА307на 12.10.21
Кількість адміністраторів НПФ19на 12.10.21
Кількість ІСІ1637на 12.10.21
Кількість НПФ*56на 12.10.21
Кількість СК*2на 31.08.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

491 778

на 31.08.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 105на 31.08.21