УАІБ: реформування системи сертифікації та атестації фахівців на фондовому ринку можуть і готові взяти на себе СРО

11 липня 2019

11 липня члени Ради УАІБ розглянули проект Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку, наданий НКЦПФР.  Оскільки у проекті Положення попередні пропозиції як УАІБ, так і інших саморегулівних організацій, враховані не були, Асоціація вчергове вирішила звернутися до Комісії з пропозицією делегувати повноваження та функції щодо реформування системи сертифікації та атестації фахівців на фондовому ринку СРО. 

У зверненні, зокрема, наголошується, що зміна системи сертифікації та атестації фахівців на фондовому ринку повинна базуватися на безпосередній взаємодії з головними її споживачами (ліцензованими фінансовими установами – роботодавцями), які є найбільш зацікавленими особами в зростанні якості підготовки фахівців на фондовому ринку.

На етапі становлення фондового ринку і відсутності відповідної базової освіти у фахівців фондового ринку система підготовки фахівців, запроваджена державним регулятором, виправдовувала себе за рахунок системності, централізованості, повного охоплення контингенту і єдності підходу.

Проте, наразі, завдання з підготовки відповідного фахівця на рівні теоретичної складової вже повністю забезпечує національна система вищої освіти.

Водночас, зазначається у листі, із розвитком фондового ринку та його інфраструктури змінюються підходи до практичної підготовки фахівців відповідного спрямування.

За цих умов прямим обов‘язком саме саморегулівної організації, яка об‘єднує професійних учасників фондового ринку, є впровадження норм професійної етики у практичній діяльності членів СРО, розробка та затвердження рекомендацій щодо провадження відповідної професійної діяльності на фондовому ринку, здійснення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації i стандартів професійної роботи серед своїх членів тощо.

Суттєвим є також критерій доступності системи освіти та атестації для користувачів. Запропонована в проекті Положення багаторівнева система атестації (Комісія-Методичний центр-Атестаційні центри-Навчальні центри) з розірваними функціями призведе до геометричного зростання витрат на утримання цієї системи і до удорожчання процесу сертифікації для кінцевого споживача.

У листі підкреслюється, що саморегулівні організації можуть використовувати наявні ресурси, матеріальну базу, сформовані за рахунок членських внесків, а також комунікаційні системи зі своїми членами та налагоджені партнерські зв‘язки із профільними закладами освіти для істотного здешевлення організаційних витрат та функціонування процесу атестації фахівців.

В УАІБ вважають, що зосередження процесу атестації фахівців з питань фондового ринку повинно бути реалізовано в рамках СРО, у якої для виконання таких завдань є ресурси та наявний досвід. Це також зменшить державне регуляторне навантаження на бізнес та звільнить НКЦПФР від виконання непрофільних для неї функцій, зазначається у листі.

Основні цифри
Кількість КУА297на 28.05.20
Кількість ІСІ1445на 28.05.20
Кількість НПФ*60на 28.05.20
Кількість СК*2на 31.03.20
Активи, млн. грн.

366 825

на 31.03.20