УАІБ вважає заяву НКЦПФР щодо масштабів помилок у фінансовій звітності КУА упередженою та перебільшеною

12 березня 2019

12 березня 2019 року у своєму прес-релізі НКЦПФР повідомила про масштабні помилки та недоліки у фінансовій звітності професійних учасників ринку, зокрема і компаній з управління активами, за 2017 рік.

УАІБ вважає цю заяву Комісії щодо масштабів помилок у фінансовій звітності КУА упередженою і перебільшеною.

У прес-релізі НКЦПФР Асоціація вбачає свідому підміну понять, коли очільник Комісії у своєму коментарі пов’язує прийняття законопроектів, що знаходяться на розгляді у парламенті, з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів аудиту, які не мають жодного стосунку до цих законопроектів.

Фінансова звітність професійних учасників підлягає обов’язковому аудиту. Згідно з Міжнародними стандартами аудиту, якщо аудитор доходить висновку, що викривлення у фінансовій звітності є суттєвими, аудитор висловлює негативну думку.

За наявною в УАІБ інформацією, яку подали учасники Асоціації, негативну думку щодо фінансової звітності за 2017 рік надано менше ніж у 2% КУА. При цьому аудит за 2017 рік проводився аудиторськими фірмами, які були включені до Реєстру аудиторських фірм, що вівся Комісією.

Узагальнений висновок, висловлений у повідомленні НКЦПФР, щодо невідповідності річної фінансової звітності майже усіх професійних учасників на основі частини вибірково обраних компаній вимогам МСФЗ є сумнівним, без конкретизації та аналізу суттєвості цих порушень, особливо, якщо критеріями відбору КУА для аналізу фінансової звітності, серед іншого, могли бути порушення цими КУА пруденційних нормативів або порушення з інших питань. Поширення результатів вибіркового аналізу на всіх учасників ринку є некоректним та непрофесійним.

Така заява Комісії щодо суб’єктів, які перебувають під її регулюванням, вводить в оману та підриває довіру інвесторів, а також свідчить про неякісне виконання НКЦПФР наявних у неї повноважень.

Основні цифри
Кількість КУА297на 28.05.20
Кількість ІСІ1445на 28.05.20
Кількість НПФ*60на 28.05.20
Кількість СК*2на 31.03.20
Активи, млн. грн.

366 825

на 31.03.20