УАІБ звертає увагу народних депутатів на втрату актуальності законопроекту про СПЛІТ і наголошує на негативних наслідках його прийняття

26 лютого 2019

Українська асоціація інвестиційного бізнесу звернулася до Голови Верховної Ради України А.Парубія щодо проекту закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» (реєстр. № 2413а від 20.07.2015 року), який заплановано розглянути 27 лютого 2019 року. 

У своєму листі Асоціація звертає увагу, що законопроект 2413а, поданий для розгляду у другому читанні та прийняття в цілому, суттєво відрізняється від законопроекту, який було внесено Президентом України до Верховної Ради України у 2015 році.

Поданий після активної фази фінансової кризи 2014 року законопроект, втратив свою актуальність і наразі передбачає лише технічний перерозподіл здійснення функцій регулювання та нагляду від Нацкомфінпослуг до НБУ та НКЦПФР. Тобто, фактично запланована ліквідація одного регулятора без механізмів повноцінної передачі повноважень іншим регуляторам, підкреслюється у зверненні.

При цьому, законопроект 2413а передбачає:

1.виведення небанківського фінансового ринку з-під дії Законів України „Про ліцензування видів господарської діяльності”, „Про адміністративні послуги”, „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

2.наділення нових регуляторів цього ринку (НБУ та НКЦПФР) необмеженими повноваженнями щодо управління ринком шляхом видання підзаконних актів, які підміняють дію вищезазначених законів;

3.відсутність будь-яких процедур оскарження рішень регуляторів, що робить учасників ринку незахищеними і не відповідає статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, де вказано, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

Крім того, законопроект 2413а містить значну кількість протиріч між статтями цього ж законопроекту, неузгодженість з нормами Конституції та з діючими Законами України, що підтверджується висновком Головного юридичного управління ВРУ від 08.11.2018 року. 

Фактично народним депутатам пропонується прийняти законопроект, який, крім негативних наслідків для небанківського фінансового ринку, створює професійні репутаційні ризики та може стати предметом конституційного провадження, наголошується у листі.

УАІБ вважає, що редакція законопроекту 2413а не досягає заявленої ним мети і не відповідає міжнародним стандартам нагляду у сфері фінансових послуг, які Україна зобов’язана впроваджувати відповідно до статті  385 Угоди про асоціацію з ЄС. 

Крім того, у разі прийняття законопроекту 2413а, виникне перехідний період, під час якого деякі недобросовісні учасники можуть скористатися тимчасовими «провалами» у регулюванні та зникнути з ринку, не виконавши свої зобов’язання перед клієнтами. Крім цього, зміна моделі державного регулювання спричинить значне згортання ринку небанківських фінансових послуг, і як наслідок, значно скоротяться надходження до державного та місцевого бюджетів, підвищиться рівень безробіття.

Наголошуючи на негативних наслідках прийняття законопроекту 2413а, в УАІБ зазначають, що небанківський фінансовий ринок підтримує необхідність реформування державного регулювання та нагляду за небанківським фінансовим ринком для сприяння його стабільності і розвитку, однак, вважає, що реформи, особливо у цій сфері, мають бути виваженими та забезпечувати баланс між цілями державної політики, інтересами учасників ринку та споживачами фінансових послуг.


Основні цифри
Кількість КУА297на 28.05.20
Кількість ІСІ1445на 28.05.20
Кількість НПФ*60на 28.05.20
Кількість СК*2на 31.03.20
Активи, млн. грн.

366 825

на 31.03.20