До уваги учасників фондового ринку та інвесторів інститутів спільного інвестування

25 лютого 2019

20.02.2019 р. на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку було оприлюднено повідомлення про існування ризиків у покупців майнових прав на об’єкти житлового будівництва через купівлю форвардних контрактів.

Українська асоціація інвестиційного бізнесу, яка об‘єднує компанії з управління активами інститутів спільного інвестування, висловлює занепокоєння з приводу зазначеного повідомлення, яке може призвести до безпідставного штучного провокування панічної поведінки інвесторів і дестабілізації національного ринку житлової нерухомості та економіки країни в цілому.

Будівельна галузь вважається драйвером економіки і має величезний потенціал та вплив на економіку країни. Механізм залучення фінансування на ринках нерухомості з використанням деривативів відповідає чинному національному законодавству та європейській практиці.

Метою діяльності компаній з управління активами інститутів спільного інвестування є отримання прибутку від проведення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів інвесторів цих фінансових установ.

Компанії з управління активами здійснюють управління активами інституту спільного інвестування на підставі Закону України «Про інститути спільного інвестування» та інших нормативно-правових актів з питань функціонування фондового ринку і їх діяльність спрямована на забезпечення залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів у дозволені законодавством інструменти.

Законність залучення деривативів до складу активів, зокрема венчурних інститутів спільного інвестування, підтверджена роз‘ясненням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.2017р. № 09/03/14766.

Українська асоціація інвестиційного бізнесу закликає своїх членів та інвесторів інститутів спільного інвестування утриматись від завдання збитків ІСІ внаслідок  невиправданої відмови від інвестування в цілком законні інструменти.

У той же час Асоціація підтверджує свою відкритість до діалогу з регуляторними органами, професійними об’єднаннями та суб’єктами інфраструктури з метою напрацювання юридично виваженої позиції щодо функціонування ринків окремих інвестиційних активів.

Основні цифри
Кількість КУА298на 24.02.20
Кількість ІСІ1412на 24.02.20
Кількість НПФ*59на 24.02.20
Кількість СК*2на 30.11.19
Активи, млн. грн.352 688на 30.11.19