АУФТ, УАІБ та ПАРД висловлюють свою незгоду з пропозиціями законопроекту №9375 і звернулися до Комітетів і фракцій ВРУ з проханням не приймати його без доопрацювання

20 лютого 2019

Асоціація «УФТ», Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу та Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів звернулися до Комітетів ВРУ та депутатських фракцій з пропозицією не підтримувати без доопрацювання законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України в частині розвитку ринків капіталу» (№9375 від 06.12.2018). 

У зверненні наголошується, що цим законопроектом пропонується внести зміни до низки законів України, зокрема: у ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» закріпити за професійними учасниками фондового ринку статус підприємств, що становлять суспільний інтерес, а у Законі «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» - надати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку права протягом трьох років з дня набрання чинності цього Закону відхиляти обрану емітентом, цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі та/або щодо цінних паперів якого здійснено публічну пропозицію, професійним учасником фондового ринку для проведення зовнішнього аудиту аудиторську фірму або відстороняти аудиторську фірму, яка проводить зовнішній аудит емітента, цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі та/або щодо цінних паперів якого здійснено публічну пропозицію, професійного учасника фондового ринку.

Саморегулівні організації фондового ринку звертають увагу депутатів, що нині вже існують критерії, згідно яких професійні учасники фондового ринку відносяться  до підприємств, що становлять суспільний інтерес, а метою законопроекту  №9375 є включення до підприємств, що становлять суспільний інтерес, лише професійних учасників фондового ринку, які є мікропідприємствами та малими підприємствами. 

АУФТ, УАІБ та ПАРД вважають, що НКЦПФР має достатньо повноважень для забезпечення контрою за достовірністю фінансової звітності емітентів та професійних учасників фондового ринку пропорційно до суспільної значимості підконтрольних суб’єктів.

Недоцільним, на думку СРО, є і проведення аудиту фінансової звітності профучасників фондового ринку, що належать до мікропідприємств та малих підприємствам, лише суб’єктами аудиторської діяльності, що внесені до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, з огляду на те, що високі вимоги до аудиторських компаній, які матимуть право проводити аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, обмежать кількість таких компаній, а вартість аудиторських послуг буде надто високою.

Детальніше з цими та іншими аргументами саморегулівних організацій фондового ринку можна ознайомитися у тексті листа (нижче), який направлено до Комітетів Верховної Ради з питань економічної політики, фінансової політики і банківської діяльності, податкової та митної політики, бюджету, запобігання і протидії корупції, європейської інтеграції.  

 

Основні цифри
Кількість КУА294на 17.09.19
Кількість ІСІ1 306на 17.09.19
Кількість НПФ*61на 17.09.19
Кількість СК*2на 30.09.19
Активи, млн. грн.349966на 30.09.19