Затверджені Кабінетом міністрів критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження госпдіяльності у сфері профдіяльності на ринку цінних паперів, набрали чинності 30 січня 2019 року

31 січня 2019

23 січня 2019 року Уряд затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що підлягає ліцензуванню, а також визначено періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Постанова, якою Кабінет міністрів запроваджує ризик-орієнтовний підхід до здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), набрала чинності 30 січня 2019 року.

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, є:

  • обсяги, масштаб діяльності суб’єкта господарювання;
  • фінансові показники діяльності суб’єкта господарювання;
  • наявність порушень вимог законодавства на ринку цінних паперів у діяльності суб’єкта господарювання.

Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

  • від 41 до 100 балів — до високого ступеня ризику;
  • від 21 до 40 балів — до середнього ступеня ризику;
  • від 0 до 20 балів — до незначного ступеня ризику.

Планові заходи державного нагляду (контролю) щодо провадження господарської діяльності у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку стосовно діяльності суб’єктів господарювання, що віднесені:

  • до високого ступеня ризику — не частіше одного разу на два роки;
  • до середнього ступеня ризику — не частіше одного разу на три роки;
  • до низького ступеня ризику — не частіше одного разу на п’ять років.

Періодичність проведення наступного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного суб’єкта господарювання відраховується від дати закінчення планового періоду, в якому здійснювався захід державного нагляду (контролю).

У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

Основні цифри
Кількість КУА294на 17.09.19
Кількість ІСІ1 306на 17.09.19
Кількість НПФ*61на 17.09.19
Кількість СК*2на 30.09.19
Активи, млн. грн.349966на 30.09.19