Секція бухгалтерського обліку, оподаткування, звітності та аудиту

01 липня 2009

На засіданнях  секції протягом звітного року обговорювались проблемні питання оподаткування діяльності КУА, ІСІ, НПФ.  За ініціативою секції підготовлено запит та одержано висновок Київського науково-дослідного інституту судових експертиз щодо питання оподаткування операції з виплати дивідендів КІФ та ПІФ в розумінні Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”, який розповсюджено серед членів Асоціації та розміщено на сайті УАІБ.
Опрацьовані учасниками секції Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних операцій ІСІ затверджені Радою УАІБ у січні 2008 року та схвалені рішенням ДКЦПФР №132 від 21.02.2008р.
Затверджений Загальними Зборами УАІБ від 22 лютого 2008 року Стандарт УАІБ №1 „Бухгалтерський облік діяльності інститутів спільного інвестування” схвалений рішенням ДКЦПФР №572 від 27.05.2008р.
Експерти УАІБ взяли участь у конференції, організованій Комітетом з питань податкової та митної політики Верховної ради України  та Кабінетом Міністрів України „Актуальні питання оподаткування фінансових установ та операцій з фінансовими активами. Сьогодення та перспективи”, яка відбулася у квітні 2008 року. За результатами конференції, Секція „Оподаткування небанківських фінансових установ. Проблеми та перспективи”, яка працювала в рамках конференції, підготувала  рекомендації її учасників стосовно внесення змін до законів України щодо  оподаткування небанківських фінансових установ.
У липні 2008 року, з метою уніфікації електронної форми подання інформації КУА про результати діяльності ІСІ з урахуванням змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, фахівцями УАІБ було підготовлено листа до ДКЦПФР щодо внесення змін до наказу ДКЦПФР „Щодо вимог Положення про порядок подання інформації КУА про результати діяльності ІСІ та про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами НПФ”. Пропозиції Асоціації враховані. Також проведено доопрацювання програми надання звітності до ДКЦПФР UrKuaX_X.mdb.
У листопаді 2008 року відбулося засідання секції, на якому обговорювалися проблемні питання оподаткування діяльності КУА, ІСІ, НПФ та застосування Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних операцій ІСІ. За пропозиціями учасників секції проведено доопрацювання  Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних операцій ІСІ з урахуванням змін до нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку.

Основні цифри
Кількість КУА297на 31.03.20
Кількість ІСІ1434на 31.03.20
Кількість НПФ*59на 31.03.20
Кількість СК*2на 31.01.20
Активи, млн. грн.357 089на 31.01.20