Секція управління активами венчурних фондів

01 липня 2009

В рамках робочих груп секції з управління активами венчурних фондів здійснено обмін досвідом між учасниками УАІБ щодо використання фондових інструментів для будівництва за участю венчурних ІСІ.
Протягом року тривали переговори з Європейською асоціацією прямого інвестування та венчурного капіталу (EVCA) з приводу вступу УАІБ до складу членів EVCA.
В рамках Ялтинської науково-практичної конференції УАІБ «Управління активами: професіоналізм та відповідальність» відбулося засідання секції «Напрямки інвестування активів венчурних фондів», де обговорювались проблеми наповнення портфелів венчурних фондів, у тому числі через нові фондові інструменти, шляхи сек'юритизації активів венчурних інвестиційних фондів, проблемні питання правового регулювання оподаткування операцій з інвестування коштів  венчурних інвестиційних фондів, а також професійного рівня спеціалістів з управління активами та входження на ринок нових компаній.
У листопаді було проведено засідання Секції, на якому обговорювалися питання вироблення рекомендацій для КУА венчурних фондів у зв’язку з фінансовою кризою та зростанням ризиків невиконання зобов’язань забудовниками.
Відповідно до напрямків роботи Секції, проводилося обговорення законопроектів, які стосуються діяльності з управління активами венчурних фондів. Підготовлено, опубліковано та направлено до відповідних установ офіційну позицію УАІБ щодо таких документів:
- Проекту Закону України «Про венчурну діяльність в інноваційній сфері»;
- Проекту Закону України «Про венчурні інноваційні фонди».
         Експертами Асоціації було опрацьовано проект Закону України «Про венчурні фонди», оприлюднений на сайті Державного агентства України з інвестицій та інновацій. За результатами обговорення були підготовлені зауваження, які направлені Дирекцією Асоціації до відповідного Агентства, Держкомпідприємництва та ДКЦПФР.
У 4-му кварталі здійснювалась робота з вивчення та адаптації стандартів Європейської асоціації венчурного капіталу (EVCA) до українського законодавства та економічного середовища. На основі стандарту EVCA «Рекомендації з питань звітності» (Reporting Guidelines) розроблено проект Рекомендацій з питань розкриття інформації для інвесторів венчурних фондів, який направлено для подальшого розгляду та обговорення членам Секції.
Протягом року здійснювався постійний моніторинг проектів законів та нормативних актів, які стосуються діяльності з управління активами венчурних фондів, а також земельних відносин та питань використання землі.

Основні цифри
Кількість КУА297на 31.03.20
Кількість ІСІ1434на 31.03.20
Кількість НПФ*59на 31.03.20
Кількість СК*2на 31.01.20
Активи, млн. грн.357 089на 31.01.20