Секція управління активами публічних фондів

01 липня 2009

Діяльність секції у 2008 році була спрямована на удосконалення засад спільного інвестування, виявлення проблемних питань у розвитку послуг ІСІ для населення та пошуку ефективних механізмів їхнього вирішення, проведення роз’яснювальної роботи серед інвесторів як щодо можливостей, так і щодо ризиків, пов’язаних із спільним інвестуванням.
         Члени секції взяли активну участь у круглому столі на тему: «Портрет українського інвестора 2008: результати соціологічного дослідження», який відбувся в лютому у Києві в рамках  Зимової науково-практичної конференції УАІБ «Ринок інвестиційних послуг в Україні: очікування та реалії». Обговорюючи результати дослідження, здійсненого на замовлення УАІБ Інститутом соціальної та політичної психології АПН України, його учасники приділили особливу увагу проблемам оцінки ефективності роботи фондів з прилюдною пропозицією за умов відсутності коректних бенчмарків та наголосили на важливості більш повного розкриття інформації фондами та КУА.
           2 квітня відбулося засідання секції з обговорення законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо реклами на ринку цінних паперів)», яке проходило спільно з секцією правового забезпечення. За результатами обговорення підготовлено зауваження та пропозиції, які було направлено до ДКЦПФР і частково враховані. На цьому ж засіданні було  розглянуто та підтримано доповнення до Методики ренкінгування КУА та невенчурних ІСІ за результатами їхньої діяльності.
            Проблемні питання роботи КУА з клієнтами, необхідність прозорого ціноутворення на фондовому ринку  та інші питання, які виникають у діяльності КУА і можуть призвести до появи негативної інформації, здатної дискредитувати діяльність з управління активами, було обговорено 21 травня на розширеному засідання секції, в якому взяли участь представники близько 20 компаній з управління активами. Йшлося про необхідність вироблення консолідованих відповідальних підходів до вирішення проблемних питань розвитку спільного інвестування і зміцнення довіри інвесторів.
             У рамках Літньої науково-практичної конференції УАІБ «Управління активами: професіоналізм та відповідальність» у Ялті відбулося спеціальне засідання секції «Проблемні питання розвитку ІСІ для населення», під час якого особлива увага була приділена стратегії просування продуктів ІСІ в регіонах, урокам, які необхідно враховувати інститутам спільного інвестування у зв’язку з кризою на фондовому ринку, обговорювалися методи оцінки якості інформаційної політики КУА та її вплив на репутацію компанії.
            Засідання секції 2 липня було присвячене обговоренню методики розрахунку індексу українських відкритих фондів (Ukrainian Open-ended Funds Index (UOFI). За результатами дискусійного обговорення різних підходів до розрахунку цього Індексу, який в майбутньому міг би стати офіційним показником УАІБ, було здійснено порівняльний аналіз середньоарифметичного та середньозваженого за ВЧА індексів, на основі якого КУА матимуть можливість обрати найбільш прийнятний для ринку та інвесторів варіант. Йшлося на засіданні також про доцільність створення індексного комітету та обговорювалися питання, пов’язані із оприлюдненням на сайті УАІБ щоденної інформації про відкриті фонди.
             16 вересня відбулося розширене засідання Секції управління активами публічних фондів, присвячене обговоренню ситуації на українському фондовому ринку та механізмів захисту прав та інтересів КУА, а також їхніх клієнтів, у зв’язку з  поглибленням фінансової кризи. Представники 23 компаній з управління активами, які взяли участь у засіданні, наголошували на необхідності об’єднання зусиль для  розробки спеціальних стабілізаційних заходів, які б пом’якшили вплив світової фінансової кризи на український фондовий ринок загалом та на діяльність інвестиційних фондів, зокрема. За результатами засідання було підготовлено відкритий лист до Асоціації «ПФТС» з вимогою вжити негайних заходів для запобігання маніпулюванням на фондовому ринку та відновлення його нормального функціонування.
Представлення результатів дослідження інформаційної активності публічних КУА у І-му півріччі 2008 року, яке на замовлення УАІБ провела інформаційно-консалтингова компанія «КомІнформ», стало темою засідання секції 16 грудня. Представники компаній обговорили методику дослідження та обмінялися думками щодо можливості використання отриманих результатів для оперативного внесення коректив в інформаційну політику. Учасники засіданні зауважували, що подібні дослідження можуть  допомогти компаніям глибше оцінювати ефективність як власної медіа політики, так і ринку спільного інвестування загалом.

Основні цифри
Кількість КУА297на 30.03.20
Кількість ІСІ1433на 30.03.20
Кількість НПФ*59на 30.03.20
Кількість СК*2на 31.01.20
Активи, млн. грн.357 089на 31.01.20