Учасники Секції управління активами приватних фондів УАІБ обговорили можливості створення в Україні земельних інвестиційних фондів

29 квітня 2010

27 квітня 2010 року в УАІБ відбулося чергове засідання Секції управління активами приватних фондів, присвячене обговоренню проекту Закону України «Про земельні інвестиційні фонди», зокрема щодо створення додаткових організаційно-правових умов для розвитку ринку землі.
У засіданні взяли участь представники КУА «Венчурні інвестиційні проекти», «ІТТ-менеджмент», «Капітал-Груп», «ЛІКО-Інвест», «Пріоритет Фінанс», «Фоззі-Капітал» та Дирекції. Йшлося про недоцільність розробки нового закону, який би регламентував діяльність земельних інвестиційних фондів. Забезпечити ефективний механізм функціонування венчурних фондів із активами у вигляді земельних паїв, у т. ч. і сільськогосподарського призначення, можна, на думку учасників засідання, шляхом  внесенням змін до діючої законодавчо-нормативної бази щодо ІСІ та ринку землі. 
На засіданні обговорювалися потенційні організаційні схеми роботи земельних фондів, можливості додаткових фінансових інструментів, які можуть бути використані в роботі венчурних фондів, проблеми залучення венчурних фондів до фінансування інновацій в Україні та ін.
У ході обговорення було запропоновано через механізм венчурних фондів розглядати управління активами, як ефективну універсальну послугу, яку можуть пропонувати КУА для структурування та оптимізації різноманітних бізнесів. Наголошувалося також на необхідності більше уваги приділяти створенню позитивного іміджу венчурного бізнесу шляхом інформування громадськості про реальні фінансові вигоди, які отримує держава від функціонування механізму венчурного інвестування.
На засіданні вирішено провести електронне опитування більшого кола учасників секції та інших КУА щодо обговорюваних питань і узагальнити пропозиції для підготовки проектів змін до законодавчо-нормативної бази щодо діяльності ІСІ.

Основні цифри
Кількість КУА297на 31.03.20
Кількість ІСІ1434на 31.03.20
Кількість НПФ*59на 31.03.20
Кількість СК*2на 31.01.20
Активи, млн. грн.357 089на 31.01.20