Відбулося засідання Ради УАІБ

14 червня 2022

14 червня відбулося чергове засідання Ради УАІБ. Члени Ради затвердити звіт про діяльність Асоціації та звіт Ревізійної комісії за 1-й квартал 2022 року, а також визнали задовільним виконання тимчасового бюджету УАІБ у 1-му кварталі 2022 року.

Учасники засідання ознайомилися з проектами плану роботи УАІБ та бюджету Асоціації на 2-й квартал 2022 року, які після обговорення Рада затвердила.

З метою приведення у відповідність до вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та до внутрішніх документів УАІБ члени Ради розглянули зміни до Порядку проведення співбесіди відповідно до п.3.9 Положення про порядок прийому компаній до складу членів Української асоціації інвестиційного бізнесу та надання Подання товариствам, які мають намір отримати ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та до Переліку відкритих питань для проведення співбесіди з керівником компанії, яка має намір отримати ліцензію НКЦПФР, а також затвердили їх. Зміни до цих документів, з урахуванням висловлених членами Ради зауважень, буде викладено у новій редакції.

Йшлося на засіданні також про ренкінгування КУА, ІСІ, АНПФ та НПФ, які раніше багато років проводила УАІБ. Члени Ради прийняли рішення на період дії воєнного стану в Україні тимчасово зупинити проведення ренкінгування, а Дирекції доручили відновити його за результатами звітних даних, поданих до УАІБ, починаючи з першого числа третього місяця, наступного після завершення дії воєнного стану.

Основні цифри
Всього компаній-членів309на 27.06.22
Кількість КУА303на 27.06.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 27.06.22
Кількість ІСІ1753на 27.06.22
Кількість НПФ*57на 27.06.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21