Відбулося засідання Ради УАІБ

19 лютого 2021

18 лютого 2021 року відбулося чергове засідання Ради УАІБ, яке проходило у дистанційному режимі на платформі ZOOM.

Члени Ради заслухали інформацію Генерального директора УАІБ А.Рибальченко про зареєстровані у парламенті проекти законодавчих актів у галузі фондового ринку та пенсійного забезпечення, зокрема, «Про Національну комісію з цінних паперів та бірж» (реєстраційний №4684) та «Про фінансові послуги та фінансові компанії» (реєстраційний №5065), який є новою редакцією Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг». Йшлося також про проекти Законів «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо забезпечення підвищення розмірів пенсій» (реєстраційний №5023) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи» (реєстраційний №4408).

Рада доручила Дирекції продовжувати моніторинг розробки та проходження законопроектів з питань, які стосуються діяльності КУА та АНПФ, долучитись до робочих груп Комітетів ВРУ щодо цих законопроектів.

Також було прийнято рішення продовжити співпрацю з Фондом державного майна України щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно удосконалення державної політики управління та приватизації об’єктів державної і комунальної власності, а також інституційних засад діяльності Фонду державного майна України» з метою врахування пропозицій Асоціації щодо можливостей участі ІСІ та НПФ у приватизаційних процесах без застосування обмежень щодо перебування акцій, набутих у процесі приватизації, у лістингу на біржі.

Учасники засідання обговорили і схвалили зміни доМетодики ренкінгування недержавних пенсійних фондів за результатами їхньої діяльності. Зокрема, було  запропоновано зменшити кількість ренкінгів, зосередивши увагу на показниках, які характеризують залученість населення країни до НПФ та ефективність діяльності фондів. Оновлену Методику розміщено на сайті УАІБ у розділі Про Асоціацію - Внутрішні документи - Методики.

Члени Ради також заслухали інформацію Генерального директора УАІБ А.Рибальченка про стан системи підготовки та подання фінансової звітності у форматі іXBRL, який ознайомив присутніх з проблемними питаннями, пов’язаними із запуском системи фінансової звітності та поданням фінансової звітності на основі таксономії за МСФЗ у форматі іXBRL. А. Рибальченко проінформував присутніх про звернення УАІБ до низки державних установ з пропозиціями врегулювати проблемні питання та про співпрацю у цьому напрямку з Об’єднанням фінансових установ.

Рада доручила Дирекції узагальнити інформацію про проведену Асоціацією роботу в цьому напрямку, розмістити її на сайті Асоціації та ознайомити членів УАІБ.

На підставі постанови НКЦПФР про анулювання ліцензій Рада виключила зі складу членів УАІБ ТОВ «КУА «ДЕФЕНДЕР.АМ» (ЄДРПОУ 38239944), ТОВ «КУА «МЕТРОПОЛІС» (ЄДРПОУ 37955308) та ТОВ «КУА «АМІТЕК» (ЄДРПОУ 20393384).

Наступне засідання Ради УАІБ відбудеться 18 березня 2021 року.

Основні цифри
Всього компаній-членів312на 04.03.21
Кількість ІСІ1544на 04.03.21
Кількість НПФ*58на 04.03.21
Кількість адміністраторів НПФ19на 04.03.21
Кількість КУА305на 04.03.21
Кількість СК*2на 30.11.20
Активи, млн. грн.

407 813

на 30.11.20