Методика ренкінгування компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за результатами їхньої діяльності

17 січня 2007

Українська асоціація інвестиційного бізнесу розробила систему ренкінгування (порівняльного ранжування) компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування за набором показників.

Основною метою ренкінгування є надання допомоги потенційним інвесторам сформувати свою уяву про ту чи іншу компанію з управління активами та інвестиційні фонди, що дозволяє, у свою чергу, краще орієнтуватися на ринку спільного інвестування, вибрати компанію чи фонд з урахуванням орієнтації інвесторів на рівень ризику та відповідну доходність.

Всі дані, необхідні для ренкінгування, надаються учасниками ринку (КУА щодо себе та ІСІ в управлінні) на підставі затверджених НКЦПФР (ДКЦПФР) форм звітності. Ці дані відноситься до так званої відкритої інформації та підтверджується відповідними документами КУА. Відповідальність за її надання несуть самі компанії. На Дирекцію Асоціації у цьому контексті покладені зобов‘язання після отримання необхідної інформації опрацювати її у відповідності до Методики.

Методика обговорювалася з учасниками ринку, удосконалювалася, її текст та подальші зміни  розглядалися на засіданнях Ради УАІБ і затверджувалася її Рішеннями.

Основні цифри
Всього компаній-членів284на 13.06.24
Кількість КУА279на 13.06.24
Кількість адміністраторів НПФ16на 13.06.24
Кількість ІСІ1791на 13.06.24
Кількість НПФ*53на 13.06.24
Кількість СК*1на 30.04.24
Активи в управлінні КУА, млн грн626 224на 30.04.24
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 948на 30.04.24