Методика ренкінгування компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за результатами їхньої діяльності

17 січня 2007

Українська асоціація інвестиційного бізнесу розробила систему ренкінгування (порівняльного ранжування) компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування за набором показників.

Основною метою ренкінгування є надання допомоги потенційним інвесторам сформувати свою уяву про ту чи іншу компанію з управління активами та інвестиційні фонди, що дозволяє, у свою чергу, краще орієнтуватися на ринку спільного інвестування, вибрати компанію чи фонд з урахуванням орієнтації інвесторів на рівень ризику та відповідну доходність.

Всі дані, необхідні для ренкінгування, надаються учасниками ринку (КУА щодо себе та ІСІ в управлінні) на підставі затверджених НКЦПФР (ДКЦПФР) форм звітності. Ці дані відноситься до так званої відкритої інформації та підтверджується відповідними документами КУА. Відповідальність за її надання несуть самі компанії. На Дирекцію Асоціації у цьому контексті покладені зобов‘язання після отримання необхідної інформації опрацювати її у відповідності до Методики.

Методика обговорювалася з учасниками ринку, удосконалювалася, її текст та подальші зміни  розглядалися на засіданнях Ради УАІБ і затверджувалася її Рішеннями.

Основні цифри
Кількість КУА298на 24.02.20
Кількість ІСІ1412на 24.02.20
Кількість НПФ*59на 24.02.20
Кількість СК*2на 30.11.19
Активи, млн. грн.352 688на 30.11.19