УАІБ: Огляд діяльності індустрій управління активами інституційних інвесторів та адміністрування пенсійних фондів в Україні за 1-й квартал 2021 року. Інститути спільного інвестування

29 червня 2021

На початку 2021 року галузь управління активами інститутів спільного інвестування в Україні зберігала значний темп зростання як у кількісному, так і у вартісному аспектах, а подальше підвищення фондових індексів також сприяло позитивній доходності в усіх секторах ІСІ й поліпшенню її середніх показників в окремих із них.

· Ключовими трендами індустрії управління активами в Україні у 1-му кварталі 2021 року були: Подальше збільшення кількості КУА;

· Збереження темпів приросту кількості зареєстрованих ІСІ та кількості сформованих ІСІ – здебільшого за рахунок венчурних КІФ;

· Деяке прискорення квартального та річного зростання сукупної вартості активів та ВЧА усіх ІСІ в цілому, при цьому:

· Приріст ВЧА відкритих ІСІ більш ніж у півтора раза за квартал та удвічі за рік – переважно завдяки безпрецедентному чистому притоку капіталу до сектору;

· Незначне зменшення кількості інвесторів в ІСІ – переважно за рахунок фізичних осіб-резидентів у відкритих ІСІ й закритих із публічним розміщенням;

· Подальше нарощення сукупних інвестицій юридичних осіб-резидентів України в ІСІ та повернення до цього тренду з боку місцевих індивідуальних інвесторів та нерезидентів – переважно за рахунок вкладень у венчурні фонди, як і раніше;

· Продовження зниження ваги компаній-резидентів у ВЧА усіх ІСІ в цілому через відставання темпів зростання їхніх вкладень від інших категорій інвесторів;

· Зменшення частки цінних паперів та деривативів в активах усіх ІСІ в цілому та в кожному секторі за типами фондів зокрема через відносно слабший темп зростання сукупної вартості відповідних вкладень порівняно з іншими складовими активів фондів;

· Чергове підвищення квартальної доходності у половині секторів ІСІ за типами фондів та класами активів, а також позитивні значення середнього квартального доходу в усіх із них. Динаміка ринків у 1-му кварталі 2021 року здебільшого сприяла позитивній доходності інвестування в усіх секторах ІСІ. Підвищені ставки за державними борговими паперами і додатковий, посилений притік капіталу від інвесторів, зокрема, відкритих фондів, давав значний поштовх до зростання їхніх чистих активів. Одночасно, продовжували збільшуватися інвестиції у фонди приватного капіталу, зокрема венчурні, що зберігали свою привабливість як провідного інструмента фінансування компаній та проєктів поза публічними ринками. 

Станом на кінець березня 2021 року ІСІ здійснили інвестиції у капітал українських компаній у різних секторах економіки, надали їм позики або виступили їхніми кредиторами як власники облігацій і векселів на загальну суму понад 400 млрд грн, а також були кредиторами уряду України та місцевих рад на загальну суму понад 4 млрд грн і банків – на 13 млрд грн.

Детальніше ознайомитись з Аналітичним оглядом можна нижче. 

Основні цифри
Всього компаній-членів312на 07.12.21
Кількість КУА306на 07.12.21
Кількість адміністраторів НПФ19на 07.12.21
Кількість ІСІ1695на 07.12.21
Кількість НПФ*56на 07.12.21
Кількість СК*2на 30.09.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

507 806

на 30.09.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 122на 30.09.21