ukr ENG
 
25.03.2019

Новини УАІБ


НКЦПФР оприлюднила доопрацьований проект Рішення «Про внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж»

НКЦПФР оприлюднила доопрацьований проект Рішення «Про внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж». Як зазначається у пояснювальній записці до документа, з метою приведення Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого Рішенням Комісії від 22.11.2012 р. №1688 у відповідність до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» у частині перебування цінних паперів емітентів, що здійснили публічну пропозицію, у біржовому реєстрі фондової біржі, Департаментом методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів НКЦПФР було розроблено проект рішення Комісії «Про внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж», який було схвалено Рішенням Комісії від 4.10.2018 р. №693, оприлюднено на офіційному веб-сайті регулятора та за результатами врахування зауважень схвалено Рішенням Комісії від 18.12.2018 р. №878 доопрацьований проект, який направлено на погодження до зацікавлених органів державної влади.

У цей період Комісією було отримано додаткові пропозиції до проекту, у зв’язку із чим виникла необхідність його доопрацювання з урахуванням вимог Закону щодо обігу цінних паперів на вторинному ринку на фондовій біржі.

Статтею 34 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», зокрема, зазначено, що публічна пропозиція цінних паперів - це пропозиція (оферта), звернена до невизначеного кола осіб, про придбання цінних паперів за ціною та на умовах, визначених такою пропозицією, що здійснюється з урахуванням вимог, встановлених цим Законом.

При цьому абзацом дванадцятим пункту 2 розділу І Положення встановлено, що заявка – це подана учасником біржових торгів згідно з правилами фондової біржі пропозиція на купівлю чи продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів, яка містить умови, на яких пропонується здійснити укладення біржового контракту (договору). Зареєстрована фондовою біржею заявка учасника біржових торгів є пропозицією та згодою цього учасника укласти та виконати біржовий контракт (договір).

Отже, подача заявки учасником торгів, по суті, є здійсненням публічної пропозиції цінних паперів та вимагає від емітента таких цінних паперів здійснення відповідних заходів, визначених Законом «Про цінні папери та фондовий ринок».

З метою торгівлі на фондовій біржі цінними паперами, щодо яких не здійснювалась публічна пропозиція, Департаментом у проекті передбачено встановлення вимог щодо забезпечення електронною торговельною системою фондової біржі доступу учасників біржових торгів протягом торгівельної сесії, в яку здійснюються біржові торги цінними паперами, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до Закону), до інформації про учасників біржових торгів та клієнтів учасників біржових торгів, які користуються прямим електронним доступом та дали згоду щодо надання доступу до такої інформації, яка щонайменше має містити: прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи; повне найменування, ідентифікаційний код – для юридичної особи.

Також проектом передбачено визначення терміну «прямий електронний доступ до біржових торгів».

*****

Регулятор фондового ринку пропонує визначити критерії ризику емітентів

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення Комісії «Про схвалення проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності емітентів цінних паперів, державний нагляд (контроль) відносно яких відповідно до законодавства здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».

Як вказується у пояснювальній записці до документа, він розроблений на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. №342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» та з метою реалізації повноважень, визначених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності емітентів цінних паперів, державний нагляд (контроль) відносно яких відповідно до законодавства здійснюється НКЦПФР, є такі:

- стан корпоративного управління суб’єкта господарювання;

- наявність порушень вимог законодавства на ринку цінних паперів у діяльності суб’єкта господарювання;

- фінансові показники діяльності суб’єкта господарювання;

- наявність скарг щодо діяльності товариства.

*****

НКЦПФР розробила проект Рішення «Про внесення зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів»

НКЦПФР розробила проект Рішення «Про внесення зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

У пояснювальній записці до документа зазначається, що запропоновані зміни до Положення вдосконалюють норми щодо розкриття інформації іноземними емітентами.

Зокрема, згідно з проектом, у разі якщо іноземний емітент, цінні папери якого допущені до обігу на території України, розкриває в публічному доступі інформацію, передбачену законодавством держави походження такого емітента, то такий емітент вважається особою, яка розкрила інформацію належним чином.

*****

НКЦПФР оприлюднила доопрацьований проект рішення «Про внесення змін до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній»

НКЦПФР оприлюднила доопрацьований проект рішення «Про внесення змін до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній».

Проект був схвалений на засіданні Комісії рішенням від 18.12.2018 р. №880 та оприлюднений на офіційному веб-сайті Комісії.

Під час узгодження Проекту із зацікавленими органами, виникла необхідність його доопрацювання з урахуванням зауважень наданих Міністерством фінансів України, з метою уточнення окремих норм відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» .

Оскільки, відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» відомості, зокрема, дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, містяться в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та є відкритими і загальнодоступними з можливістю цілодобового вільного доступу та копіювання, тому зазначати цю інформацію вбачається недоцільним.

Таким чином, слова «, номер та дата рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг» необхідно виключити.

*****

НКЦПФР планує внести зміни до Системи довідників та класифікаторів

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення «Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку». Документ розроблено відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України від 15 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 серпня 2018 року «Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2018 року за № 992/32444, рішення НКЦПФР від 08 квітня 2014 року № 431 «Про затвердження Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за № 459/25236 (зі змінами), рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами), з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи НКЦПФР.

Зміни до Системи довідників пов’язані з необхідністю:

1) приведення змісту показника «Вчинення дії про факти лістингу/делістингу цінних паперів» довідника 19 «Дата вчинення дії» у відповідність до підпункту 4 розділу 1 глави 1 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 за № 2180/24712 в редакції змін, внесених рішенням НКЦПФР від 19.04.2018 № 243, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.2018 за № 604/32056 (далі – Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів);

2) приведення змісту показників кодів показників 12, 14 довідника 19 «Дата вчинення дії» у відповідність до абзаців другого третього пункту 5 глави 1 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів;

3) приведення довідника 19 «Дати вчинення дій», довідника 26 «Біржовий список» у відповідність до підпунктів 7, 8, 9 пункту 7 Змін до Положення про функціонування фондових бірж, зокрема, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.08.2018 № 546, зареєстрованого в Міністрів юстиції України 31.08.2018 за № 992/32444, щодо спрощення вимог до лістингу шляхом скасування норми щодо поділу біржового реєстру на два рівні лістингу, а саме:

- виключення в довіднику 19 «Дати вчинення дій» змісту показника за кодом показника 13;

- викладенням змісту показників довідника 26 «Біржовий список» у новій редакції;

4) приведення довідника 27 «Види змін на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі» у відповідність до змін внесених підпунктом 5 пункту 3 Закону України від 15 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» до частини другої статті 42 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в частині розкриття інформації про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, викладенням показників за кодами: 021, 022, 621, 622 у новій редакції;

5) приведення довідника 34 «Перелік депозитарних операцій та послуг депозитарних установ» у відповідність до змін, внесених підпунктом 6 пункту 4 Закону України від 15 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» до статті 7 Закону України «Про депозитарну систему України» в частині заміни слова «рішення суду» словами «судового рішення або рішення», що спричинило викладення в новій редакції змісту показників за кодами 11, 12;

приведення довідника 34 у відповідність до змін внесених підпунктом 5 пункту 4 Закону України від 15 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» до статті 5 Закону України «Про депозитарну систему України» в частині розкриття інформації номінальним утримувачем про власників та належним їм цінних паперів, операцій з цінними паперами у випадках, встановлених законодавством; що спричинило викладення в новій редакції змісту показників за кодами 17, 18, 31 та внесення нового змісту показника за кодом 40. Із змісту показників видалено слово «депонента»;

6) приведення довідника 35 «Вид інформації, що передається від депозитарної установи до уповноваженого на зберігання (Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України) при припиненні нею здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи» у відповідність до абзаців другого, третього підпункту 1 пункту 1 глави 3 розділу IV та абзацу восьмого підпункту 2 пункту 3 глави 3 розділу IV Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності затвердженого рішенням рішення Комісії від 08.04.2014 № 431 (далі – Положення про припинення).

Враховуючи наведене, було запропоновано внести зміни до Системи довідників.

*****

Нацкомфінпослуг розробила проект Розпорядження щодо заходів впливу

Нацкомфінпослуг оприлюднила проект Розпорядження «Про затвердження Змін до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги».

У пояснювальній записці до документа зазначається, що його метою є приведення Положення у відповідність до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Проектом передбачається:

- виключення норм, які стосуються застосування такого заходу впливу, як тимчасово зупиняти (обмежувати) або анулювати (відкликати) ліцензію на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг;

- можливість електронного листування з учасниками ринку фінансових послуг;

- удосконалення порядку застосування заходу впливу у вигляді затвердження плану відновлення фінансової стабільності фінансової установи;

- незастосування заходів впливу до учасників ринку фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), які знаходяться в населених пунктах, включених до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, або в населених пунктах тимчасово окупованої території України.

*****

За два місяці 2019 року від малої приватизації надійшло 150 млн. грн.

«За два місяці року від малої приватизації надійшло вже 150 млн. грн. Розпочата минулого року приватизація за новим законом набирає обертів». Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook  керівник ФДМУ Віталій Трубаров.

«Для порівняння – за весь 2016 рік надійшло 171 млн. грн., за 2017 – 135 млн. грн. і за 2018 – 215 млн. грн.», – додав Віталій Трубаров.

Він також наголосив, що така позитивна динаміка свідчить про справді сучасність і ефективність нового закону, прозорість дій ФДМУ і довіру інвесторів.

*****

У 2018 році ВВП України зріс на 3,3%

Реальний валовий внутрішній продукт України у 2018 році порівняно з 2017 роком збільшився на 3,3%. Про це інформує Державна служба статистики.

Номінальний ВВП торік становив 3558,7 млрд. грн, а ВВП у розрахунку на одну особу – 84190 грн.

*****

У лютому 2019 року Індекс промислової продукції в Україні становив 99,4%

За інформацією Держстату у лютому 2019 року порівняно із січнем 2019 року сезонно скоригований Індекс промислової продукції в Україні становив 99,4%.

У лютому поточного року проти лютого 2018 року Індекс промислової продукції, скоригований на ефект календарних днів, склав 98,2%.

У січні–лютому 2019 року порівняно із січнем–лютим 2018 року Індекс промислової продукції склав 97,5%, у т. ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 100%, переробній промисловості – 96,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 98,5%.

 

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 295 на 24.06.19
Кількість ІСІ 1 286 на 24.06.19
Кількість НПФ* 58 на 24.06.19
Кількість СК* 2 на 30.04.19
Активи, млн. грн. 331 457 на 30.04.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1260 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА