ukr ENG
 
18.03.2019

Новини УАІБ


УАІБ: у 2018 році активи в управлінні українських КУА прискорили зростання і оновили максимуми, а приплив капіталу до відкритих фондів тривав – попередні підсумки року

За даними УАІБ, на кінець 2018 року активи в управлінні компаній з управління активами в Україні зросли і сягнули 314,8 млрд. грн., у тому числі активи ІСІ – до 313,3 млрд. грн. За 2018 рік приріст усіх активів становив 18,7% (після +13,5% у 2017-му), а ІСІ – на 18,8%.

Цьому сприяло, зокрема, збільшення кількості ІСІ в управлінні: за даними звітів КУА – із 1143 у грудні 2017 року до 1237 у грудні 2018-го (+8,2%).

Активи НПФ в управлінні КУА за 2018 рік зросли на 15,6%, до 1 413,9 млн. грн., при цьому кількість НПФ в управлінні не змінилася (58).

Активи страхових компаній в управлінні КУА загалом скоротилися у 2018 році на 35,4% (після +127,5% у 2017-му), до 79,8 млн. грн., що було зумовлено зменшенням кількості таких СК із 6-ти до 2-х.

Кількість КУА упродовж 2018 року зменшувалася до 291 компанії, але станом на 31.12.2018 року повернулася до рівня 296, як і рік тому (за уточненими даними на 31.12.2017).

ВЧА відкритих ІСІ зросла у 2018 році на 17,9%, до 88,3 млн. грн., чому сприяло як зростання фондових індексів, так і притік капіталу до них. Кількість діючих ІСІ цього типу протягом року була незмінною (17)., чому сприяло як зростання фондових індексів, так і притік капіталу до них. Кількість діючих ІСІ цього типу протягом року була незмінною (17).

Чистий притік капіталу до відкритих ІСІ у 2018 році був позитивним другий рік поспіль і також дещо прискорився – до 3 млн. грн. за підсумками всього року(після 2,2 млн. грн. у 2017-му). І це попри те, що у другому півріччі спостерігався чистий відтік, характерний також і для зарубіжних ринків у цей час. за підсумками всього року( млн. грн. у 2017-му). І це попри те, що у другому півріччі спостерігався чистий відтік, характерний також і для зарубіжних ринків у цей час.

*****

Загальні збори УАІБ обрали новий склад керівних органів
та затвердили напрями розвитку на наступні два роки

14 березня 2019 року у Києві відбулися чергові звітно-виборні Загальні збори членів Української асоціації інвестиційного бізнесу. У зборах взяли участь представники  164  компаній з управління активами, які заслухали і затвердили Звіт про діяльність УАІБ у 2018 році та Звіт Ревізійної комісії.

Загальні збори затвердили Напрями розвитку Асоціації на 2019-2020 роки, план роботи і бюджет Асоціації на 2019 рік, а також обговорили актуальні питання та очікувані виклики у розвитку діяльності з управління активами інституційних інвесторів.

Учасники Загальних зборів обрали новий склад керівних органів Асоціації - Ради, Дисциплінарного комітету та Ревізійної комісії УАІБ.

До складу Ради УАІБ обрано: Жадана О.В. – ТОВ «КУА «Діалог Плюс» (м.Київ), Захараш Т.І. - ТОВ «КУА АПФ «Українські фонди» (м.Київ), Захарчука Р.М. - ТОВ «КУА «ІФК» (м.Київ), Кобець Н.А. – ТОВ КУА «Інститут портфельних інвестицій» (Київ), Когута І.Д. - ТОВ «КУА «ФІНЕКС – КАПІТАЛ» (м.Харків), Колесника О.М., - ТОВ „Венчурні інвестиційні проекти” (м.Київ), Константинову С.В. - ТОВ "КУА "РЕНОМЕ-2008" (м.Київ), Леонова Д.А. - ТОВ «КУА «СВОП» (м.Київ), Овчаренка Г.О. - ТОВ «КУА - АПФ «АПІНВЕСТ» (м.Київ), Петрука С.І. - ПрАТ «КУА „Карпати-Інвест” (м.Львів), Пісного А.І. - ТОВ «КУА- АПФ «УКРСОЦ-КАПІТАЛ» (м.Київ).

До складу Ревізійної комісії УАІБ обрано: Назаренка О.В. - ТОВ «КУА АПФ «Синтакс - Інвест» (м.Київ), Торопіну Н.Є. - ТОВ «КУА «СВОП» (м.Київ), Удовітченка В.Є. – ТОВ «КУА «Бізнес-Гарант» (м.Київ).

До складу Дисциплінарного комітету УАІБ обрано: Азарха С.В. - ТОВ «КУА «Оптимум» (м.Київ), Бойка О.В. - ТОВ «КУА «Інститут портфельних інвестицій» (м.Київ), Болотіну С.В. -  ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (м.Київ), Бондаренка О.В. – ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест» (м.Київ), Іщук Т.П. - ТОВ «КУА «АЙ К’Ю - ТЕХНОЛОДЖІ» (м.Київ), Кадькаленка А.С. - ТОВ «КУА «Реноме-2008» (м.Київ), Петренка С.М. - ТОВ «КУА «ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАРТНЕР» (м.Київ).

14 березня 2019 року відбулися організаційні засідання новообраних органів Асоціації. Головуючим Ради УАІБ обрано Леонова Д.А, Головою Ревізійної комісії - Назаренка О.В., Дисциплінарний комітет очолив Петренко С.М..

*****

УАІБ вважає заяву НКЦПФР щодо масштабів помилок у фінансовій
звітності КУА упередженою та перебільшеною

12 березня 2019 року у своєму прес-релізі НКЦПФР повідомила про масштабні помилки та недоліки у фінансовій звітності професійних учасників ринку, зокрема і компаній з управління активами, за 2017 рік.

УАІБ вважає цю заяву Комісії щодо масштабів помилок у фінансовій звітності КУА упередженою і перебільшеною.

У прес-релізі НКЦПФР Асоціація вбачає свідому підміну понять, коли очільник Комісії у своєму коментарі пов’язує прийняття законопроектів, що знаходяться на розгляді у парламенті, з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів аудиту, які не мають жодного стосунку до цих законопроектів.

Фінансова звітність професійних учасників підлягає обов’язковому аудиту. Згідно з Міжнародними стандартами аудиту, якщо аудитор доходить висновку, що викривлення у фінансовій звітності є суттєвими, аудитор висловлює негативну думку.

За наявною в УАІБ інформацією, яку подали учасники Асоціації, негативну думку щодо фінансової звітності за 2017 рік надано менше ніж у 2% КУА. При цьому аудит за 2017 рік проводився аудиторськими фірмами, які були включені до Реєстру аудиторських фірм, що вівся Комісією.

Узагальнений висновок, висловлений у повідомленні НКЦПФР, щодо невідповідності річної фінансової звітності майже усіх професійних учасників на основі частини вибірково обраних компаній вимогам МСФЗ є сумнівним, без конкретизації та аналізу суттєвості цих порушень, особливо, якщо критеріями відбору КУА для аналізу фінансової звітності, серед іншого, могли бути порушення цими КУА пруденційних нормативів або порушення з інших питань. Поширення результатів вибіркового аналізу на всіх учасників ринку є некоректним та непрофесійним.

Така заява Комісії щодо суб’єктів, які перебувають під її регулюванням, вводить в оману та підриває довіру інвесторів, а також свідчить про неякісне виконання НКЦПФР наявних у неї повноважень.

*****

Clearstream відкриває рахунок у цінних паперах
у Національному банку України

13 березня міжнародний депозитарій цінних паперів Clearstream та Національний банк підписали угоду про кореспондентські відносини для подальшого відкриття рахунку у цінних паперах у депозитарії НБУ, інформує прес-служба регулятора.

Вперше за свою історію Україна приєднується до міжнародного депозитарію цінних паперів. Цей крок є ключовим етапом очікуваного найближчим часом запуску «лінку» між Нацбанком та Clearstream.

Встановлення лінку з Clearstream спрощує доступ іноземних інвесторів до українського ринку цінних паперів, а саме облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Розрахунки за гривневими ОВДП здійснюватимуться через систему ICSD, що зменшить трансакційні і часові витрати інвесторів на проведення таких операцій для інвесторів.

Водночас підписання договору з Clearstream підвищить привабливість та ліквідність ринку державних цінних паперів України. Уряд отримає переваги від розширення кола джерел довгострокового фінансування, зниження вартості боргових коштів і покращення валютної структури державного боргу за рахунок більшого попиту на цінні папери, номіновані у гривні. Отже, кореспондентські відносини з міжнародним депозитарієм Clearstream забезпечать приплив іноземного капіталу до української економіки і посилять її фінансову стабільність.

«Цей крок стане наріжним каменем нашої майбутньої моделі доступу до облігацій внутрішньої державної позики України. Ми з нетерпінням чекаємо подальшого прискорення наших проектів з українськими партнерами», - зазначив Керівник відділу глобальних ринків у Clearstream Ян Віллемс.

«Кореспондентські відносини з міжнародним депозитарієм дозволять Україні прискорити інтеграцію до світового ринку капіталу», - сказав заступник Голови НБУ Олег Чурій.

«За останні три роки ми системно розвивали первинний ринок ОВДП, приводячи його у відповідність з кращими міжнародними практиками. Початок діяльності Clearstream в Україні – це довгоочікуваний крок на шляху відкриття українського ринку ОВДП для іноземних інвесторів», - додала Міністр фінансів України Оксана Маркарова.

*****

Нацкомфінпослуг оприлюднила проект
Розпорядження щодо фінансового моніторингу

Нацкомфінпослуг оприлюднила проект Розпорядження «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг».

Проект розроблено відповідно до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» з метою встановлення вимог Нацкомфінпослуг щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу відповідними суб’єктами, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг.

Також проектом Розпорядження пропонується визнати таким, що втратило чинність, Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року №25 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами».

Основним завданням документа є приведення нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг у відповідність до змін законодавства з питань протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з урахуванням Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами щодо забезпечення імплементації відповідних міжнародних стандартів та стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF).

Проектом пропонується встановити загальні вимоги щодо:

- призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;

- правил фінансового моніторингу та програм його здійснення;

- підготовки персоналу (працівників) суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

- побудови та забезпечення функціонування системи управління ризиками;

- здійснення ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів та уточнення інформації про клієнтів;

- особливостей здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів;

- забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

- порядку зупинення та поновлення здійснення фінансових операцій суб’єктами первинного фінансового моніторингу;

- проведення внутрішніх перевірок діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

*****

НКЦПФР розробила проект Рішення «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії з номінальним утримувачем у разі припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи»

НКЦПФР розробила проект Рішення «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії з номінальним утримувачем у разі припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій», який набрав чинності з 24.11.2018 р., вніс зміни до деяких законодавчих актів, зокрема до Закону «Про депозитарну систему України».

Норми законодавчого акта надають можливість номінальному утримувачу (іноземній фінансовій установі, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), відповідає встановленим Комісією вимогам та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами) відкриття рахунку в цінних паперах в депозитарних установах.

Відповідно до зазначених змін до Закону «Про депозитарну систему України» рахунок у цінних паперах номінального утримувача відкривається депозитарною установою іноземній фінансовій установі, що відповідає встановленим законодавством вимогам, на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача.

Зазначеним проектом пропонується вирішення низки питань взаємодії депозитарної установи, що припиняє провадження професійної діяльності на фондовому ринку, з номінальним утримувачем.

Зокрема, до обов’язків депозитарної установи належить повідомлення номінального утримувача щодо необхідності переведення обліку прав на цінні папери, які належать номінальному утримувачу/клієнтам номінального утримувача, до іншої, обраної номінальним утримувачем депозитарної установи та зазначення особи, яка надалі забезпечуватиме облік та обслуговування прав на цінні папери номінальних утримувачів, у разі незакриття в установленому порядку своїх рахунків у цінних паперах у депозитарній установі тощо.

*****

Нацкомфінпослуг розробила проект Розпорядження «Про затвердження
Змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду»

Нацкомфінпослуг розробила проект Розпорядження «Про затвердження Змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, його метою є удосконалення процедури розгляду поданих учасником недержавного пенсійного фонду адміністратору цього фонду заяв про визначення пенсійного віку, здійснення одноразової пенсійної виплати та переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи.

Проект розроблено Нацкомфінпослуг відповідно до вимог Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення» у зв’язку зі зверненнями учасників ринку недержавного пенсійного забезпечення щодо врегулювання підстав відмови адміністратором у розгляді заяви щодо вказаних питань.

З дати затвердження Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду від 3.12.2013 р. №4400 виникла потреба більш чіткого врегулювання зазначених вище проблем. Крім того, виникла потреба у наданні визначення «недостовірна інформація» та внесенні уточнення щодо реквізитів паспорта.

*****

Набула чинності нова редакція Регламенту провадження
клірингової діяльності Розрахункового центру

15 березня 2019 року набула чинності нова редакція Регламенту провадження клірингової діяльності Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках.

Як зазначається у прес-релізі РЦ, зміни передбачають можливість звернення учасника клірингу щодо відміни блокування або списання зобов’язань та/або прав з поставки та/або отримання цінних паперів/коштів за правочинами, укладеними на фондовій біржі, щодо яких у системі клірингового обліку встановлені обмеження на здійснення клірингових операцій на підставі рішення суду, уповноваженого державного органу або на підставі інформації, наданої депозитарієм тощо, встановлені вимоги щодо форми звернення та необхідної інформації, яка зазначається у зверненні.

Також новою редакцією Регламенту передбачено, що інформація про залишки зобов’язань та/або прав з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів, які обліковуються на кліринговому рахунку/субрахунку, на який накладено обмеження на здійснення клірингових операцій, фондовій біржі не надається.

*****

НБУ здійснив щорічний перегляд цін на депозитарні
послуги та знизив вартість окремих тарифів

Національний банк здійснив щорічний перегляд цін на депозитарні послуги та знизив вартість окремих тарифів, йдеться у повідомленні прес-служби регулятора.

Зокрема, з метою сприяння розвитку фінансового ринку, підвищення доступності фінансових продуктів і заохочення широкого кола інвесторів до заощаджень за допомогою придбання державних цінних паперів Національний банк оновив тарифи на свої депозитарні послуги. У рамках щорічного перегляду цін НБУ знизив вартість окремих послуг та привів частину тарифів до обґрунтованого рівня.

Вартість обслуговування розрахунків у цінних паперах, номінованих у гривні, які здійснюються в межах однієї депозитарної установи, буде знижена з 300 грн. до 50 грн. за одну проведену операцію. Окрім цього, замість єдиного тарифу (150 грн.) на операції з супроводу погашення чи виплати доходу за цінними паперами запроваджується гнучка тарифікація: 50 грн. – для сум до 500 тис. грн., 150 грн. – для сум від 500 тис. грн. до 50 млн. грн., 500 грн. – для сум понад 50 млн. грн.

Оновлені тарифи є більш вигідними для дрібних і середніх інвесторів та мають стимулювати вкладення населення в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), які розміщує Уряд. Водночас більший попит на державні цінні папери, номіновані у гривні, сприятиме зниженню вартості запозичень державою і подальшій дедоларизації економіки, що є одним із пріоритетних завдань Національного банку на 2019 рік.

Зниження окремих тарифів є можливим завдяки підвищенню ефективності Депозитарію Національного банку і високому рівню автоматизації його діяльності. Водночас співпраця НБУ з банками та фінансовими компаніями в питаннях інноваційних технічних рішень також дозволить найближчим часом запровадити онлайн-торгівлю ОВДП для інвесторів-фізичних осіб. Це сприятиме подальшій популяризації таких фінансових інструментів серед широкого кола інвесторів.

Крім того, Нацбанк привів до обґрунтованого рівня тарифи на обслуговування операцій з облігаціями зовнішньої державної позики України (ОЗДП) на локальному ринку як результат зміни деяких тарифів депозитарієм-кореспондентом.

Нові тарифи наберуть чинності з 22 березня 2019 року.

Відповідні норми містяться у Постанові Правління НБУ №48 від 7 березня 2019 року «Про внесення змін до Тарифів на депозитарні послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів Національного банку України».

*****

Новий фінансовий інструмент з'явився на фондовому ринку України

Новий фінансовий інструмент з'явився на фондовому ринку України. Завдяки кореспондентським відносинам НДУ вітчизняні інвестори стають учасниками міжнародної системи обліку прав власності.

Про це повідомляє прес-служба Національного депозитарію. Зокрема, 12 березня НКЦПФР надала допуск до торгів на території України державних облігацій департаменту казначейства США (строком на 5 років з виплатою відсотків два рази на рік), які вже за кілька днів з’являться на українському ринку.

«Можливості інвестувати в іноземні цінні папери фінансові установи шукали вже довгий час. Щоб такий інструмент з’явився на українському ринку, були потрібні законодавчі зміни для спрощення процедур інвестування та подальшого розпорядження іноземними цінними паперами на території України. Наразі деякі зміни вже відбулися. Національний депозитарій України пропонує використовувати доступ до фінансових інструментів більш ніж 50 країн світу. Ми надаємо послугу через кореспондентські відносини з Clearstream Banking Luxembourg (CBL) (міжнародний центральний депозитарій ЦП, провідний європейський постачальник пост-трейдингових послуг) та з центральними депозитаріями інших країн. Це забезпечує угодам максимально високий рівень захисту. Для банків, інвестиційних фондів та інших фінансових установ трежеріс - це додаткова ніша для розвитку бізнесу» - розповів Голова Правління НДУ Міндаугас Бакас.

Через активну позицію НДУ у співпраці з учасниками ринку та НКЦПФР український фондовий ринок пожвавлюється.

«Паралельно з підготовкою до допуску в Україну акцій Apple ми працювали щодо допуску облігацій уряду США (інструменти державного боргу). На фондовому ринку такі інструменти вважаються безризиковими (risk-free). Таким чином, ми розширюємо не тільки перелік емітентів, а і перелік типів інструментів. Тобто до вже допущених інструментів корпоративного боргу (corporate debt) та акцій (equity) додались державні облігації США (Treasuries)», - пояснив Член Правління НДУ Андрій Порада.

Treasuries вважаються одними з найнадійніших інструментів для інвестицій. Вони мають кредитний рейтинг ААА+.

«Ми бачимо великі можливості на ринку фінансових інструментів з фіксованою прибутковістю у зв’язку із дозволом НБУ комерційним банкам формувати портфелі з іноземними цінними паперами не нижче інвестиційного рейтингу. Казначейські ноти США якраз відповідають цим параметрам і мають найвищий рейтинг інвестиційної надійності. У майбутньому ми плануємо розширювати перелік цих паперів. Нашою основною метою було пройти всю процедуру допуску іноземних цінних паперів в Україні та переконатися в тому, що процес дійсно позбавлений бюрократичної тяганини з боку регуляторів. На даний момент процедура введення казначейських нот США була ініційована одним із наших контрагентів, фінансовою компанією, яка планує покупку даного інструменту на суму в еквіваленті $1 млн. У цій операції «Фрідом Фінанс Україна» є брокером. У планах - закрити операцію до кінця березня на одній з фондових бірж України», - зазначила Генеральний директор ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» Марина Машковська.

*****

Загальний обсяг емісійних цінних паперів, зареєстрованих
НКЦПФР за січень 2019 року, склав 1,83 млрд. грн.

Загальний обсяг емісійних цінних паперів, зареєстрованих НКЦПФР за січень 2019 року, склав 1,83 млрд. грн., що виявилося на 1,97 млрд. грн. менше порівняно з показником аналогічного періоду 2018 року.

Про це свідчать дані Інформаційної довідки Комісії щодо розвитку фондового ринку України протягом січня 2019 року.

Згідно з ними, за звітний період Комісією було зареєстровано 7 випусків акцій на суму 471,3 млн. грн. Порівняно з першим місяцем 2018 року обсяг зареєстрованих випусків акцій збільшився на 166 млн. грн.

Також НКЦПФР зареєструвала 3 випуски облігацій підприємств на суму 517 млн. грн. У порівнянні з січнем 2018 року обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств зменшився на 437 млн. грн.

За звітний період Комісією не було зареєстровано жодного випуску опціонних сертифікатів. Аналогічна ситуація спостерігалася і в січні минулого року.

Обсяг випусків інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, зареєстрованих НКЦПФР у січні 2019 року, становив 50 млрд. грн. Такий показник виявився меншим на 260 млн. грн. за результат аналогічного періоду 2018 року.

Обсяг випусків акцій корпоративних інвестиційних фондів дорівнював 792 млн. грн., що на 1,43 млрд. грн. менше показника січня 2018 року.

*****

Протягом лютого 2019 року на ФБ «Перспектива»
було укладено 700 угод на суму 13,99 млрд. грн.

Протягом лютого 2019 року на ФБ «Перспектива» було укладено 700 угод на суму 13,99 млрд. грн. (на 13% більше ніж у січні), а з початку року – 1432 угоди на суму 26,35 млрд. грн. (на 25% більше ніж у січні-лютому 2018 року), інформує прес-служба Біржі.

Сукупно на фондових біржах України обсяг укладених угод у лютому 2019 року склав 24 млрд. грн. (на 8% менше ніж у січні), а з початку року – 51 млрд. грн. (на 11% більше ніж у січні-лютому 2018 року).

У структурі торгів на фондових біржах з початку року традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації та держдеривативи – 96,3% загального обсягу торгів, облігації підприємств - 3,4%, акції, цінні папери ІСІ та опціонні сертифікати – 0,3%.

ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів у лютому та за два місяці 2019 року з часткою загального біржового обороту 57% та 52% відповідно, у т. ч. частка на ринку держоблігацій становила 60% у лютому та 53% з початку року.

Найбільший обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у лютому було зафіксовано з держоблігаціями (99,7%), частка облігацій підприємств склала 0,18%, опціонних сертифікатів – 0,12%. При цьому 30,74% торгів проведено на ринку РЕПО, 69,25% - на адресному ринку, 0,01% - на ринку розміщення.

Обсяги торгів держоблігаціями на ФБ «Перспектива» порівняно з аналогічним періодом 2018 року зросли на 25%, облігаціями підприємств – на 3%, загальний обсяг торгів – на 25%.

*****

Індекс ПФТС за лютий 2019 року зріс на 1,18%

У лютому 2019 року на АТ «Фондова біржа ПФТС» було укладено 1766 біржових контрактів на загальну суму 10,41 млрд. грн., що на 16% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. З початку цього року укладено 3157 договорів на загальну суму 24,7 млрд. грн., повідомляє прес-служба Біржі.

ПФТС продовжує займати перше місце серед вітчизняних організаторів торгів у таких сегментах, як цінні папери інститутів спільного інвестування – 37,44 млн. грн. (частка ринку за підсумками лютого 2019 року склала 100%), акції – 19,5 млн. грн. (93,5%) та корпоративні облігації – 935,22 млн. грн. (97,3%). У лютому традиційно найбільший обсяг біржових контрактів було зафіксовано у сегменті державних облігацій – 9,4 млрд. грн. (на 8% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року).

Індекс ПФТС за лютий зріс на 1,18% до 558,41 пунктів.


Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 295 на 24.06.19
Кількість ІСІ 1 286 на 24.06.19
Кількість НПФ* 58 на 24.06.19
Кількість СК* 2 на 30.04.19
Активи, млн. грн. 331 457 на 30.04.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1260 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА