ukr ENG
 
21.01.2019

Новини УАІБ

УАІБ: Аналітичний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди) за грудень 2018 року

За результатами місяця індекс ПФТС знизився на -3,56%, УБ на -2,47%. За підсумками року українські індекси значно зросли: так, ПФТС зафіксував +77,54%, індекс УБ додав +25,09%.

Найприбутковішим за рік став сектор закритих ІСІ (+20,84%), на другій сходинці були  відкриті фонди (+10,53%), інтервальні ІСІ – на третьому місці (-1,03%).

Відкриті фонди

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 28.12.2018 р. становила 56,66 млн. грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів становило -1107,56 тис. грн. (-2,01%). Чистий відтік коштів у секторі становив -678,69 тис. грн.

За підсумками місяця лише п’ять фондів зафіксували позитивну зміну ВЧА, решта -  закінчили місяць зі зниженням показників. У грудні діапазон доходності інвестфондів коливався від +1,29% до -2,99%.

За результатами грудня лідерами залучення капіталу у секторі відкритих ІСІ стали:

«КІНТО-Казначейський» (+25,50 тис. грн. (+0,93%)) – завдяки додатковому розміщенню ІС (+1,30% в обігу) отримав 35,30 тис. грн. чистого притоку капіталу;

Решта фондів отримала зростання ВЧА виключно за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфелів.

Найбільші виплати інвесторам у грудні зробили такі фонди:

«ВСІ» (-470,31 тис. грн. (-25,10%) – найбільший чистий відтік за місяць у розмірі -446,96 тис. грн., пов'язаний з бажанням інвесторів зафіксувати дохід (-24,21% в обігу);

«ОТП Класичний» (-53,76 тис. грн. (-1,12%) – пред’явлення інвесторами до погашення 34 шт. ІС призвело до чистого відтоку у розмірі -115,24 тис. грн.;

«ОТП Фонд Акцій» (-378,70 тис. грн. (-2,72%) – отримав чистий відтік капіталу у розмірі -70,04 тис. грн. через негативну переоцінку портфеля та виплати інвесторам (-0,50% ІС в обігу).

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Фонд Акцій» (23,85% сукупної ВЧА (13,52 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (12,10% (6,85 млн. грн.)), третім став фонд «Софіївський» (10,71% (6,07 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (10,14% (5,74 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розташувався «ОТП Класичний» (8,39% (4,76 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ОТП Класичний» (+1,29%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+0,96%) та «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+0,88%).

Найгірші показники за доходністю у грудні продемонстрували фонди «КІНТО-Еквіті» (-2,99%), «ТАСК Ресурс» (-2,37%) та «ОТП Фонд Акцій» (-2,23%).

Інтервальні фонди

У грудні до огляду включено 2 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 1,34 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на -38,53 тис. грн. (-2,79%).

Доходність фондів у грудні була від’ємною: «ТАСК Український Капітал» (-3,80%) та «Оптімум» (-0,03%).

Закриті фонди

Вартість чистих активів двох закритих ІСІ, які включено до огляду, на кінець місяця склала 13,34 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -978,18 тис. грн. (-6,83%).

Найбільші виплати інвесторам у грудні зробив фонд «Індекс Української Біржі» (-891,90 тис. грн. (-6,77%) – найбільший чистий відтік за місяць у розмірі -433,06 тис. грн. пов'язаний з бажанням інвесторів зафіксувати дохід (-3,42% в обігу)

Доходність закритих фондів у грудні: «ТАСК Універсал» (-7,52%) та «Індекс Української Біржі» (-3,47%).

*****

У січні-листопаді 2018 року НКЦПФР зареєструвала емісійних
цінних паперів загальним обсягом 48,9 млрд. грн.

У січні-листопаді 2018 року НКЦПФР зареєструвала емісійних цінних паперів загальним обсягом 48,9 млрд. грн., що виявилося на 278,67 млрд. грн. менше порівняно з показником аналогічного періоду 2017 року.

Про це свідчать дані Інформаційної довідки Комісії щодо розвитку фондового ринку України протягом січня-листопада 2018 року.

Згідно з ними, за звітний період Комісією було зареєстровано 82 випуски акцій на суму 17,5 млрд. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2017 року обсяг зареєстрованих випусків акцій зменшився на 282 млрд. грн.

Також НКЦПФР зареєструвала 101 випуск облігацій підприємств на суму 12,08 млрд. грн. У порівнянні із січнем-листопадом 2017 року обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств збільшився на 4,6 млрд. грн.

Крім того, за звітний період Комісією було зареєстровано один випуск опціонних сертифікатів на суму 55 млн. грн. (у січні-листопаді 2017 року регулятор зареєстрував два випуски опціонних сертифікатів на суму 32 млн. грн.).

Обсяг випусків інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, зареєстрованих НКЦПФР у січні-листопаді 2018 року, становив 5,05 млрд. грн. Такий показник виявився меншим за результат аналогічного періоду попереднього року на 0,63 млрд. грн.

Обсяг випусків акцій корпоративних інвестиційних фондів дорівнював 14,19 млрд. грн., що на 2,46 млрд. грн. перевищило показник січня-листопада 2017 року.

З початку реєстрації за станом 30.11.2018 р. кількість інститутів спільного інвестування в Україні становила 2440, серед них: 614 корпоративних інвестиційних фондів; 1826 пайових інвестиційних фондів.

*****

Протягом 2018 року на ФБ «Перспектива»
було укладено 7427 договорів на суму 127,3 млрд. грн.

Протягом грудня 2018 року на ФБ «Перспектива» було укладено 561 договір на загальну суму 8,7 млрд. грн., а за 2018 рік в цілому – 7427 договорів на суму 127,3 млрд. грн., інформує прес-служба Біржі.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів у 2018 році (з часткою загального біржового обороту 49%), друге місце – у ПФТС (43%), третє – в «Української біржі» (8%). В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» за 2018 рік становила: щодо держоблігацій – 49%, облігацій підприємств – 45%, опціонних сертифікатів – 100%.

Найбільший обсяг торгів у грудні було зафіксовано з державними облігаціями України (93,97%), частка облігацій підприємств склала 4,15%, опціонних сертифікатів – 1,88%. При цьому 18,2% торгів проведено на ринку РЕПО, 80,63% - на адресному ринку, 1,16% - на ринку розміщення.

Обсяг укладених на Біржі договорів за 2018 рік практично не змінився та відповідає показникам попереднього року. Найбільш позитивною була динаміка обсягів торгів облігаціями підприємств (зростання в 2,2 рази); суттєво зросли обсяги укладених угод на ринках розміщення та аукціону. Також на 3% за рік збільшилася кількість угод, в т. ч. на 9% з ОВДП та на 82% з облігаціями підприємств.

«У грудні 2018 року обсяг укладених угод на фондових біржах України склав 23 млрд. грн. (на 21% більше ніж у листопаді), у січні-грудні 2018 року – 262 млрд. грн. (на 27% більше ніж у 2017 році)», – повідомив Станіслав Шишков, Директор ФБ «Перспектива». Порівняно з 2017 роком на біржовому ринку обсяги торгів державними облігаціями зросли на 30% (з 190 млрд. грн. до 247 млрд. грн.), облігаціями підприємств - на 68% (з 6,1 млрд. грн. до 10,3 млрд. грн.), інвестиційними сертифікатами – у 5 разів (з 0,05 млрд. грн. до 0,26 млрд. грн.). Негативна динаміка спостерігалася за акціями - скорочення в 4,4 рази (з 5,1 млрд. грн. до 1,2 млрд. грн.), строковими контрактами - в 1,7 рази (з 3,2 млрд. грн. до 1,8 млрд. грн.), опціонними сертифікатами - в 2,3 рази (з 1,9 млрд. грн. до 0,8 млрд. грн.).

У структурі торгів за інструментами на фондових біржах у 2018 році традиційно домінували боргові інструменти: на першому місці – держоблігації (їхня частка зросла з 92,1% у 2017 р. до 94,2% у 2018 р.), на другому місці - корпоративні облігації (зростання частки з 3% до 3,9%), на третьому – строкові контракти (зменшення частки з 1,5% до 0,7%), далі йдуть акції (зменшення частки з 2,5% до 0,4%), опціонні сертифікати (зменшення частки з 0,9% до 0,3%), облігації місцевих позик (зростання частки з 0% до 0,3%), інвестиційні сертифікати (зростання частки з 0% до 0,1%).

*****

У 2018 році Індекс ПФТС зріс на 75,29%, що виявилося
найкращим результатом у світі

У 2018 році було зафіксовано рекордний обсяг угод з цінними паперами, укладеними на АТ «Фондова біржа ПФТС», передає прес-служба Біржі. За звітний період вартість біржових контрактів склала 114,09 млрд. грн., що на 74% перевищило показник 2017 року та практично на 1% рекордний результат 2013 року (112,99 млрд. грн). Учасники ПФТС у 2018 році уклали 15257 угод.

Торік значення Індексу ПФТС зросло на 75,29% до рівня 552,27 пунктів. Таким чином, темпи зростання українського фондового ринку виявилися найбільшими серед інших країн світу за підсумками 2018 року.

Традиційно, найбільшу частку у структурі торгів ПФТС займають державні облігації – обсяг біржових контрактів з ОВДП торік склав 108,81 млрд. грн. У 2018 році активізувалась торгівля цінними паперами інститутів спільного інвестування – обсяг торгів цим інструментом, у порівнянні з 2017 роком, зріс більш ніж у 40 разів та склав 237,16 млн. грн. На 20% до 3,83 млрд. грн. збільшилась вартість контрактів з корпоративними облігаціями. Обсяг угод з акціями склав 328,86 млн. грн.

Також торік на ПФТС відбулося одне розміщення муніципальних облігацій на суму понад 740 млн. грн.

*****

Нацкомфінпослуг розробила проект Розпорядження «Про затвердження Змін до Положення

про Державний реєстр фінансових установ»

Нацкомфінпослуг розробила проект Розпорядження «Про затвердження Змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, він спрямований на комплексне вдосконалення порядку ведення Реєстру, актуалізації інформації щодо фінансових установ, які містяться в Реєстрі і не мають чинних ліцензій та не мали і не отримали ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та/або генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій та/або ліцензії(й) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

Проектом передбачається врегулювання питання щодо суб’єктів господарювання, які:
- не мають ліцензії Нацкомфінпослуг, але отримали ліцензії Національного банку України і здійснюють відповідні валютні операції та/або переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків;
- розташовані в АР Крим;
- фактично не провадять діяльності на ринку фінансових послуг.
 
Крім того, документом регламентується процедура виключення з Реєстру фінансових установ, які не провадять діяльності на ринку фінансових послуг.

*****

Кабінет Міністрів затвердив перелік об’єктів великої приватизації на 2019 рік

Кабінет Міністрів затвердив перелік об’єктів великої приватизації на поточний рік.

На своїй сторінці у Facebook в.о. Голови ФДМУ Віталій Трубаров із цього приводу зазначив: «Перелік об’єктів великої приватизації затверджено. Кабінет Міністрів прийняв відповідне рішення. Отже, на продаж буде виставлено: ВАТ «Тернопільобленерго», ПАТ «Центренерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», АК «Харківобленерго», АТ «Миколаївобленерго», ПАТ «Хмельницькобленерго», Об’єднана гірничо-хімічна компанія, Вугільна компанія «Краснолиманська», ПАТ «Азовмаш», ДП «Завод «Електроважмаш», ПАТ «Сумихімпром», «Одеський припортовий завод», ВАТ «Оріана», ПрАТ «Президент-Готель», Державне ПАТ «Національна АК «Украгролізинг», Фармацевтична компанія «Індар».

Він також повідомив, що для 6 підприємств з переліку Фонд ще в минулому році відібрав інвестиційних радників. Однак ОПЗ, Вугільна компанія «Краснолиманська», Завод «Електроважмаш», «Індар», Об’єднана гірничо-хімічна компанія залишаються заблоковані рішенням суду, відповідно, інвестиційні радники не затверджені, і розпочати практичну роботу з приватизації неможливо.

«Зараз йде підготовка до приватизації ПрАТ «Президент-Готель» інвестиційним радником «Конкорд Консалтинг» у консорціумі з «Бюро Маркуса» та Redcliffe Partners. ПАТ «Азовмаш», який не отримав жодної заявки від претендентів на інвестиційного радника, до приватизації готуватиме Фонд державного майна. По ВАТ «Оріана» і «Украгролізинг» буде оголошено повторний конкурс з відбору інвестиційного радника, оскільки попередні рази подавалося лише по одному учаснику. По іншим підприємствам з переліку великої приватизації буде оголошено конкурс з відбору інвестиційного радника», – додав Віталій Трубаров.

*****

Держфінмоніторинг підбив підсумки своєї діяльності у 2018 році

Держфінмоніторинг підбив підсумки своєї діяльності у минулому році.

За інформацією прес-служби відомства, торік Держфінмоніторингом було підготовлено 934 матеріали (з них 466 узагальнених матеріалів та 468 додаткових узагальнених матеріалів), які направлено до:

‐ органів прокуратури - 159 матеріалів (з них 40 узагальнених матеріалів та 119 додаткових узагальнених матеріалів);
‐ Державної фіскальної служби України - 190 матеріалів (з них 157 узагальнених матеріали та 33 додаткових узагальнених матеріалів);
‐ органів внутрішніх справ - 106 матеріалів (з них 85 узагальнений матеріал та 21 додатковий узагальнений матеріал);
‐ Служби безпеки України - 178 матеріалів (з них 97 узагальнених матеріалів та 81 додатковий узагальнений матеріал);
‐ Національного антикорупційного бюро України - 300 матеріалів (з них 86 узагальнених матеріалів та 214 додаткових узагальнених матеріалів);
‐ розвідувальних органів - 1 узагальнений матеріал.

У порівнянні з попереднім періодом у 2018 році кількість переданих Держфінмоніторингом до правоохоронних органів узагальнених матеріалів зросла на 31,2%.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 347,4 млрд. грн.

Держфінмоніторинг приділяє особливу увагу розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.

Зокрема, за 2018 рік Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 420 таких матеріалів (128 узагальнених матеріалів та 292 додаткових узагальнених матеріалів), зокрема, до:

‐ Національного антикорупційного бюро України - 300 матеріалів;
‐ органів прокуратури України - 110 матеріалів;
‐ Служби безпеки України - 10 матеріалів.

У згаданих матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 277,8 млрд. грн.

З метою підвищення ефективності міжвідомчого співробітництва протягом 2018 року відомством було акцентовано головну увагу на впровадженні Плану дій стосовно удосконалення національної системи фінансового моніторингу, за результатами 5-го раунду оцінки України Спеціальним комітетом експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму (MONEYVAL). Вказаний План дій розроблений Держфінмоніторингом спільно з іншими заінтересованими органами та у травні 2018 року був підтриманий Кабінетом Міністрів України.

Крім того, протягом звітного періоду Держфінмоніторингом організовано проведення четвертого, п’ятого і шостого засідань Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Також у звітному періоді Держфінмоніторинг провів 51 координаційну нараду із зацікавленими органами щодо питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, укладено Угоду про співробітництво з Державним бюро розслідувань та підписано протокол з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо обміну інформацією.

У сфері методологічного забезпечення системи фінансового моніторингу Держфінмоніторинг посилив заходи щодо взаємодії із суб’єктами первинного фінансового моніторингу, зокрема:

‐ представники Держфінмоніторингу взяли участь у 94 освітніх заходах, проведених для більш ніж 3200 осіб - учасників національної системи фінансового моніторингу;

‐ проведено 3 засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу - банківських та небанківських установ.

У частині координації співпраці з громадськістю Держфінмоніторинг організував 5 засідань Громадської ради при Держфінмоніторингу, а також підписав рамковий Меморандум про співробітництво з Нотаріальною палатою України.

У рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 р. №601-р «Про реалізацію Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року» до Кабінету Міністрів України надана узагальнена інформація щодо стану виконання плану заходів на 2017-2019 роки з реалізації вказаної Стратегії.

У рамках законодавчих ініціатив у грудні 2018 року в Парламенті було зареєстровано урядовий проект закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (№9417), участь у підготовці якого взяв Держфінмоніторинг.

Законопроект розроблено з метою імплементації норм четвертої Директиви ЄС 2015/849 «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» та норм Регламенту ЄС 2015/847 «Про інформацію, що супроводжує грошові перекази».

У контексті підготовки до проведення в поточному році другого раунду Національної оцінки ризиків Держфінмоніторинг підготував і презентував оновлену Методику національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні, а також провів секторальну оцінку ризиків використання ринку нерухомості для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму.

Використовуючи власну практику та практику інших учасників національної системи фінансового моніторингу, а також міжнародний досвід, Держфінмоніторинг у грудні 2018 року оприлюднив типологічне дослідження на тему: «Ризики використання суб’єктів з непрозорою структурою власності у схемах відмивання кримінальних доходів».

У напрямку міжнародного співробітництва протягом 2018 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у заходах у рамках 56 та 57 Пленарних засідань Комітету експертів MONEYVAL та у Пленарному засіданні та засіданнях робочих груп Егмонтської групи Підрозділів фінансової розвідки.

Зокрема, на 25 пленарному засіданні Егмонтської групи Підрозділів фінансової розвідки, що відбулось у вересні 2018 року у м. Сідней (Австралія), розслідування Державної служби фінансового моніторингу України визнано переможцем конкурсу «Найкраща справа Егмонтської Групи» (BECA).

*****

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні
у січні-листопаді 2018 року склало $8865,7 млн.

У січні–листопаді 2018 року експорт товарів з України становив $43247,6 млн., або 109,9% порівняно із січнем–листопадом 2017 року, а імпорт в Україну – $52113,3 млн., або 116,7%, інформує Держстат. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало $8865,7 млн. (у січні–листопаді 2017 року також негативне сальдо становило $5323 млн.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,83 (у січні–листопаді 2017р. – 0,88). Зовнішньоторговельні операції проводилися із партнерами із 220 країн світу.

 

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 293 на 21.08.19
Кількість ІСІ 1 295 на 21.08.19
Кількість НПФ* 59 на 21.08.19
Кількість СК* 2 на 30.06.19
Активи, млн. грн. 337 838 на 30.06.19
Активи – за даними звітів 281 КУА щодо 1272 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА