ukr ENG
 
17.12.2018

Новини УАІБ

УАІБ: Аналітичний огляд результатів діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди) за листопад 2018 року

У листопаді українські фондові біржі завершили місяць з незначним зростанням: індекс УБ збільшився на +0,43%, індекс ПФТС – на +2,69%.

У листопаді сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: лідером став сектор закритих фондів +27,63% (+1,98% за місяць)), друге місце посіли відкриті ІСІ +9,38% (+0,61% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником +1,92% (+0,70% за місяць).

Відкриті фонди

За даними УАІБ, вартість чистих активів 16 відкритих ІСІ станом на 30.11.2018 р. становила 87,31 млн. грн. Відповідно до показників на кінець листопада, загальне збільшення ВЧА складало +519,80 тис. грн. (+0,64%). Відповідно до показників на кінець листопада, загальне ВЧА складало.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, лише два фонди зафіксували негативний результат. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +1,97% до -1,91%.

За результатами листопада лідерами зростання у секторі стали:

«ВСІ» (+350,27 тис. грн. (+22,99%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки значному розміщенню сертифікатів (+22,71% в обігу) отримав чистий притік капіталу у розмірі +345,52 тис. грн.;

«КІНТО-Класичний» (+192,54 тис. грн. (+0,62%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+0,13% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав 38,76 тис. грн. чистого притоку;

«КІНТО-Казначейський» (+57,69 тис. грн. (+2,16%)) – отримав 18,45 тис. грн. чистого притоку через залучення коштів та позитивну переоцінку портфеля.

Найбільші виплати інвесторам у листопаді зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-328,05 тис. грн. (-6,39%)) – викуп в учасників фонду значної кількості інвестиційних сертифікатів (-7,50% в обігу) призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі -388,63 тис. грн.;

«Софіївський» (-82,32 тис. грн. (-1,33%)) – чистий відтік становив -97,05 тис. грн., пов'язаний він з викупом у інвесторів сертифікатів (-1,54% в обігу);

«ОТП Фонд Акцій» (+192,13 тис. грн. (+1,40%)) – попри зростання ВЧА, через пред’явлення інвесторами до викупу сертифікатів (-0,24% в обігу), фонд отримав -32,84 тис. грн. чистого відтоку.

Список основних гравців сектору у листопаді був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (35,81% сукупної ВЧА (31,26 млн. грн.)), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (15,92% (13,90 млн. грн.), третє місце за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,80% (6,81 млн. грн.)). Фонд «Софіївський» (7,00% (6,12 млн. грн.)) посів четверту позицію, на почесному п’ятому місці розмістився фонд «КІНТО-Еквіті» (6,79% (5,93 млн. грн.)).

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+1,97%), «ОТП Фонд Акцій» (+1,64%) та «КІНТО-Казначейський» (+1,47%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у листопаді продемонстрували фонди «ТАСК Ресурс» (-1,91%) та «Бонум Оптімум» (-0,24%).

Інтервальні фонди

У листопаді до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,90 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +23,44 тис. грн. (+0,82%).

Доходність у секторі була такою: «ТАСК Український Капітал» (+1,28%), «Паритет» (+0,63%) та «Оптімум» (+0,18%).

Закриті фонди

Вартість чистих активів 2 закритих ІСІ, які включено до огляду за листопад, на кінець місяця склала 14,32 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +417,96 тис. грн. (+3,01%).


*****

Загальна вартість активів, сформованих недержавними пенсійними фондами, станом на початок жовтня 2018 року дорівнювала 2651,3 млн. грн.

У Державному реєстрі фінансових установ станом на 30.09.2018 р. містилася інформація про 62 недержавних пенсійних фонди та 22 адміністратори НПФ (станом на 30.09.2017 р. у Державному реєстрі налічувалось 64 НПФ та 22 адміністратори). Про це йдеться у новому Звіті Нацкомфінпослуг.

Крім того, в Реєстрі містилася інформація про одного одноосібного засновника, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду (отримав ліцензію на провадження діяльності з адміністрування такого НПФ та відповідно до законодавства не потребує внесення до Державного реєстру фінансових установ).

НПФ були зареєстровані у 8 регіонах України. Найбільше пенсійних фондів було зосереджено у Києві - 44 або 71% від загальної кількості. У Донецькій області діяло 6 НПФ (9,7%), у Дніпропетровській області - 4 (6,5%), у Львівській, Івано-Франківській та Харківській областях - по 2 (по 3,2%), в Одеській та Херсонській областях - по 1 (по 1,6%).

Станом на 30.09.2018 р. адміністраторами недержавних пенсійних фондів було укладено 66,3 тис. пенсійних контрактів, що виявилося на 3,1% (2,1 тис.) менше порівняно з 30.09.2017 р. При цьому з вкладниками-фізичними особами було укладено 59,4 тис. контрактів, з вкладниками-фізичними особами-підприємцями - 0,1 тис., а з вкладниками-юридичними особами - 6,8 тис.

Пенсійні контракти укладено з 59,9 тис. вкладників, з яких 1,8 тис. (або 3%) - це юридичні особи, а 58,1 тис. або 97% - фізичні особи. Кількість вкладників НПФ станом на 30.09.2018 р. зменшилася у порівнянні з аналогічною датою 2017 року на 2,3 тис. або на 3,7%.

Загальна кількість учасників НПФ на звітну дату становила 848,8 тис. осіб (станом на 30.09.2017 р. їх нараховувалося 840,1 тис. осіб). Переважну більшість учасників НПФ (60,4%) становили особи віком від 25 до 50 років та особи вікової групи від 50 до 60 років (27,1%). Частка учасників НПФ вікової групи старше 60 років дорівнювала 11,5%, вікової групи до 25 років - 1%. При цьому в кожній віковій групі більшість становили чоловіки, а у віковій групі старше 60 років їхня кількість перевищувала жінок у 2,2 рази.

Пенсійні виплати з НПФ (одноразові та на визначений строк) станом на 30.09.2018 р. склали 781,5 млн. грн., що виявилося на 9,8% більше в порівнянні зі станом на 30.09.2017 р. При цьому обсяги одноразових виплат не змінилися, а пенсійних виплат на визначений строк зросли на 39,9%.

Сукупно недержавними пенсійними фондами станом на 30.09.2018 р. було здійснено пенсійних виплат (одноразових та на визначений строк) 80,8 тис. учасників, що склало 9,5% від їх загальної кількості.

Середній розмір одноразової пенсійної виплати на одного учасника НПФ, який отримав/отримує пенсійну виплату одноразово, станом на 30.09.2018 р. дорівнював 7 тис. грн. (станом на 30.09.2017 р. - 6,7 тис. грн.), а середній розмір пенсійної виплати на визначений строк на одного учасника НПФ, який отримав/отримує пенсійну виплату на визначений строк, - 59,6 тис. грн. (станом на 30.09.2017 р. - 44,1 тис. грн.).

Сума пенсійних внесків до НПФ станом на звітну дату дорівнювала 1964,2 млн. грн., зменшившись у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 0,4% (8,5 млн. грн.).

У загальній сумі пенсійних внесків основну частку (92,2%) становили пенсійні внески від юридичних осіб, обсяг яких склав 1810,4 млн. грн.

Середній розмір пенсійного внеску за січень-вересень 2018 року на одного вкладника був таким:

- на юридичну особу та фізичну особу-підприємця - 29554,5 грн.;

- на фізичну особу - 491,32 грн.

Загальна вартість активів, сформованих недержавними пенсійними фондами, станом на 30.09.2018 р. дорівнювала 2651,3 млн. грн., що виявилося на 13,9% або на 324,5 млн. грн. більше в порівнянні з аналогічною датою 2017 року.

Станом на звітну дату структура інвестування пенсійних активів була такою:

- цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (46,6% інвестованих активів);

- депозити в банках (36,7%);

- облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (9,4%);

- об’єкти нерухомості (1,7%);

- акції українських емітентів (1,4%);

- банківські метали (0,4%);

- акції іноземних емітентів (0,2%);

- інші активи (3,6%).

Станом на 30.09.2018 р. відбувся приріст вкладень в цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів (на 22,2%), в акції (на 190%) та облігації українських емітентів (на 34,3%). При цьому значно зменшився обсяг активів, що вкладені в об’єкти нерухомості (на 38,3%).

Загальний дохід, отриманий від інвестування пенсійних активів, станом на звітну дату дорівнював 1667,2 млн. грн., збільшившись у порівнянні зі станом на 30.09.2017 р. на 348,9 млн. грн. або на 26,5%.

Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, станом на звітну дату зросли на 9,9% і в цілому за час існування пенсійних фондів складали 311,9 млн. грн. або 11,8% від загальної вартості активів НПФ.

Основна частка витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів (57,9%), припала на оплату послуг з управління активами недержавних пенсійних фондів. Питома вага витрат на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду склала 28,1%, на оплата послуг зберігача, який здійснює зберігання активів пенсійного фонду, - 5,6%. Частка витрат на оплату послуг з проведення планових аудиторських перевірок дорівнювала 1,6%, на оплату послуг, пов’язаних зі здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, - 1,3%, на оплату інших послуг - 5,5%.

*****

АРІФРУ подала документи до НКЦПФР з метою авторизації її в якості надавача інформаційних послуг на фондовому ринку України

Як повідомляє АРІФРУ, установа подала документи до НКЦПФР з метою авторизації її в якості надавача інформаційних послуг на фондовому ринку України.

Діяльність надавачів інформаційних послуг передбачена Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» стартує з 1 січня 2019 року.

У відповідності до Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку України, подані АРІФРУ документи знаходяться на розгляді в НКЦПФР.

У рамках підготовки до авторизації команда АРІФРУ розробила програмний комплекс, який дозволить учасникам ринку оприлюднювати регульовану інформацію у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подавати електронну звітність та/або адміністративні дані до НКЦПФР відповідно до встановлених вимог.

Найближчим часом Агентство оприлюднить на своїх інформаційних ресурсах новий порядок взаємодії з учасниками фондового ринку та договори оферти.

*****

НКЦПФР оприлюднила доопрацьований проект

Рішення «Про затвердження змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами»

НКЦПФР оприлюднила доопрацьований проект Рішення «Про затвердження змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами».

Документ передбачає внесення змін до зазначених Правил, зокрема пов’язаних з прийняттям Закону № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» в частині введення поняття кваліфікованого інвестора та номінального утримувача (як клієнта торгівця).

Крім того, до НКЦПФР звернулися Міністерство фінансів України та державні банки з пропозицією внесення змін до низки нормативно-правових актів Комісії, в тому числі до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами, з метою популяризації серед населення облігацій внутрішньої державної позики, а також спрощення процедури їхнього розміщення шляхом проведення аукціонного продажу із залученням первинних дилерів.

Також надійшли відповідні пропозиції від саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку (ПАРД, АУФТ) та Національної асоціації банків України.

За результатом опрацювання отриманих пропозицій та проведених спільних нарад Департаментом методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів НКЦПФР було розроблено відповідні зміни до вищезазначених Правил. Зокрема, передбачено можливість взаємодії торговця, який має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, з клієнтом із застосуванням спеціалізованого програмного продукту, що спрощує для інвестора процедуру купівлі-продажу об’єктів інвестування.

*****

Національний депозитарій повідомив про початок роботи нового Регламенту

Національний депозитарій повідомив про початок роботи нового Регламенту. Як зазначається на офіційній сторінці НДУ у Facebook, відтепер документів і вимог для клієнтів буде значно менше.

«Наша мета - спростити взаємодію клієнта з НДУ. Для цього ми об'єднали форми розпоряджень і довідок щодо реєстру в одну, спростили інші форми. Це допоможе клієнту зменшити кількість потенційних помилок», - зазначає Начальник управління клієнтського сервісу НДУ Ольга Бажинова.

Істотною зміною для емітентів також стане поява електронного глобального (тимчасового глобального) сертифіката на випуск цінних паперів. Все це реалізується через розширений сервіс - Кабінет клієнта НДУ.

*****

Протягом листопада 2018 року на ФБ «Перспектива» було
укладено 671 договір на загальну суму 10,4 млрд. грн.

Протягом листопада 2018 року на ФБ «Перспектива» було укладено 671 договір на загальну суму 10,4 млрд. грн., а з початку року – 6866 договорів на суму 118,6 млрд. грн., інформує прес-служба Біржі.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, за 11 місяців 2018 року ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 49%), друге місце – у ПФТС (42%), третє – в «Української біржі» (9%).

У розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становила: за листопад 2018 року щодо ОВДП – 55%, облігацій підприємств – 64%, опціонних сертифікатів – 100%; за січень-листопад 2018 року щодо ОВДП – 50%, облігацій підприємств – 50%, опціонних сертифікатів – 100%.

Найбільший обсяг торгів у листопаді було зафіксовано з державними облігаціями України (87,97%), частка облігацій підприємств склала 10,67%, опціонних сертифікатів – 1,35%. При цьому 30,59% торгів проведено на ринку РЕПО, 62,51% - на адресному ринку, 6,9% - на ринку розміщення.

Обсяги торгів державними облігаціями порівняно з аналогічним періодом 2017 року залишилися на попередньому рівні, облігаціями підприємств зросли у 3,2 рази, загальний обсяг торгів збільшився на 2%.

«У листопаді обсяг укладених угод на фондових біржах України склав 19 млрд. грн. (на 10% менше ніж у жовтні), з початку року – 240 млрд. грн. (на 32% більше ніж у січні-листопаді 2017 року)», – повідомив Станіслав Шишков, Директор ФБ «Перспектива». Внаслідок низки успішних первинних розміщень корпоративних облігацій обсяг угод з цими інструментами на ФБ «Перспектива» зріс з 0,15 млрд. грн. у жовтні до 1,11 млрд. грн. у листопаді, а частка в місячному обсязі торгів на біржі - з 1,36% до 10,67%. На біржовому ринку загалом обсяг торгів облігаціями підприємств зріс за жовтень-листопад з 0,71 млрд. грн. до 1,74 млрд. грн., а частка в місячному обсязі торгів – з 3,4% до 9,3%.

З початку року в структурі торгів на фондових біржах традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації – 94,6%, облігації підприємств - 3,6%, облігації місцевих позик - 0,3%, акції та цінні папери ІСІ – 0,5%, опціонні сертифікати – 0,2%, строкові контракти – 0,8%.

*****

У листопаді 2018 року Індекс ПФТС зріс на 2,69%

У листопаді 2018 року обсяг контрактів, укладених учасниками АТ «Фондова біржа ПФТС», склав 8,29 млрд. грн., що вдвічі більше ніж за аналогічний період 2017 року, передає прес-служба Біржі. З початку року вартість угод з цінними паперами на ПФТС склала 100,55 млрд. грн. (на 70% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та на 53% більше у порівнянні з показником усього 2017 року). Більшим показник обсягів торгів на ПФТС був лише в 2013 році - 110,23 млрд. грн.

Учасники ПФТС у листопаді уклали 1695 угод. Загалом, за 11 місяців 2018 року було укладено 13076 біржових контрактів.

За звітний період значення Індексу ПФТС зросло на 2,69% до рівня 580,01 пунктів (з початку року – на 84,09%).

Традиційно, найбільшу частку в структурі торгів ПФТС займають державні облігації – обсяг біржових контрактів з ОВДП минулого місяця склав 7,62 млрд. грн. Разом із тим, у листопаді активізувалася торгівля акціями – обсяг торгів цим інструментом у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зріс практично втричі та склав 42,72 млн. грн. Вартість угод з корпоративними облігаціями за підсумками місяця склала 590,09 млн. грн.

*****

Загальний обсяг коштів, залучених у ході ІРО
на світових ринках у 2018 році, склав $204,8 млрд.

Згідно з даними Звіту EY, у ІV кварталі 2018 року на світових ринках було здійснено 326 угод ІРО на суму $53,7 млрд. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість первинних розміщень зменшилась на 34%, а їхній обсяг - на 10%.

У цілому, загальний обсяг коштів, залучених у ході ІРО на світових ринках у 2018 році, склав $204,8 млрд., що виявилося на 6% більше результату 2017 року. При цьому кількість угод ІРО дорівнювала 1359 тис., що на 21% менше ніж торік.

Лідерами світового ринку ІРО в ІV кварталі 2018 року серед фондових бірж стали Tokyo Stock Exchange - 30 ІРО обсягом $21,6 млрд., Deutsche Börse - 3 ІРО обсягом $4,6 млрд. та Hong Kong Exchanges - 42 ІРО обсягом $4,4 млрд.

У галузевому розрізі лідерами виявилися технологічних сектор - 64 ІРО обсягом $4,3 млрд., сектор охорони здоров’я - 61 ІРО обсягом $5,1 млрд. та промисловість - 49 ІРО обсягом $9,4 млрд.

Найбільшими ІРО в ІV кварталі поточного року стали первинні публічні розміщення компаній SoftBank Corp. (Японія) - на суму $21,1 млрд., Knorr-BremseAG (Німеччина) - на суму $4,4 млрд. та TencentMusic Entertainment Group (Китай) - на суму $1,4 млрд.

Також у Звіті зазначається, що за підсумками 2018 року в Північній та Південній Америці відбулося 261 ІРО обсягом $60 млрд. (зростання у порівнянні з 2017 роком на 14% та 16% відповідно), в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - 666 ІРО обсягом $97,1 млрд. (у порівнянні з 2017 роком кількість угод зменшилась на 31%, а їхній обсяг зріс на 28%), у регіоні EMEIA (Європа, Близький Схід, Індія та Африка) - 432 ІРО обсягом $47,7 млрд. (зменшення у порівнянні з 2017 роком на 16% та 26% відповідно).

*****

У січні-жовтні 2018 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі
товарами в Україні дорівнювало $7949,8 млн.

Згідно з даними Держстату у січні–жовтні 2018 року експорт товарів з України становив $38797,8 млн., або 110,3% порівняно із січнем–жовтнем 2017 року, а імпорт товарів в Україну – $46747,6 млн. або 117%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало $7949,8 млн. (у січні–жовтні 2017 року негативне сальдо дорівнювало $4771,5 млн.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,83 (у січні–жовтні 2017 року – 0,88). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 218 країн світу.

*****

У листопаді 2018 року інфляція в Україні становила 1,4%

Інфляція на споживчому ринку України в листопаді 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 1,4%, а з початку року – 8,9%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Базова інфляція в листопаді 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 1,1%, а з початку року – 8,1%.

 

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 295 на 24.06.19
Кількість ІСІ 1 286 на 24.06.19
Кількість НПФ* 58 на 24.06.19
Кількість СК* 2 на 30.04.19
Активи, млн. грн. 331 457 на 30.04.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1260 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА