ukr ENG
 
22.10.2018

Новини УАІБ

Верховна Рада прийняла Кодекс України з процедур банкрутства

Верховна Рада прийняла Кодекс України з процедур банкрутства.

Як зазначається у повідомленні Інформаційного управління Апарату ВРУ, прийнятим Кодексом (реєстраційний №8060) встановлено умови та порядок відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури з метою повного або часткового задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Кодекс України з процедур банкрутства викладено в чотирьох книгах:

Книга 1. Загальна частина.

Книга 2. Арбітражний керуючий.

Книга 3. Банкрутство юридичних осіб.

Книга 4. Відновлення платоспроможності фізичної особи.

Прикінцевими та перехідними положеннями Кодексу внесено зміни до Господарського кодексу, Цивільного кодексу, Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, а також до законів «Про іпотеку», «Про заставу», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про виконавче провадження», «Про банки та банківську діяльність», «Про страхування», «Про фінансову реструктуризацію», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

*****

Станом на початок вересня 2018 року в Україні було зареєстровано 2412 інститутів спільного інвестування, серед них 595 КІФ та 1817 ПІФ

Загальний обсяг емісійних цінних паперів, зареєстрованих НКЦПФР у січні-серпні 2018 року, склав 39,68 млрд. грн., що виявилося на 47,35 млрд. грн. менше порівняно з результатом аналогічного періоду 2017 року.

Про це свідчать дані Інформаційної довідки Комісії щодо розвитку фондового ринку України протягом січня-серпня 2018 року.

Згідно з ними, за звітний період регулятором було зареєстровано 67 випусків акцій на суму 13,5 млрд. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2017 року обсяг зареєстрованих випусків акцій зменшився на 55 млрд. грн.

Також НКЦПФР зареєструвала 80 випусків облігацій підприємств на суму 10,84 млрд. грн. У порівнянні з січнем-серпнем 2017 року обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств збільшився на 6,34 млрд. грн.

Крім того, за звітний період Комісією було зареєстровано один випуск опціонних сертифікатів на суму 55 млн. грн. (у січні-серпні 2017 року регулятор зареєстрував два випуски опціонних сертифікатів на суму 32 млн. грн.).

Обсяг випусків інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, зареєстрованих НКЦПФР у січні-серпні 2018 року, становив 3,39 млрд. грн. Такий показник виявився меншим за результат аналогічного періоду минулого року на 0,6 млрд. грн.

Обсяг випусків акцій корпоративних інвестиційних фондів дорівнював 11,88 млрд. грн., що на 2,3 млрд. грн. більше ніж у січні-серпні 2017 року.

Станом на початок вересня 2018 року в Україні було зареєстровано 2412 інститутів спільного інвестування, серед них 595 КІФ та 1817 ПІФ.

*****

НКЦПФР розробила проект Рішення «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності (щодо сприяння залученню інвестицій)»

НКЦПФР розробила проект Рішення «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності (щодо сприяння залученню інвестицій)».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, його розроблено відповідно до законів «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про депозитарну систему України», а також «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» з метою удосконалення регулювання питань провадження депозитарної діяльності та сприяння залученню інвестицій.

Проект передбачає доповнення Положення новими нормами, зокрема, щодо:

- визначень номінального утримувача та клієнта;

- порядку та умов відкриття рахунку в цінних паперах депозитарною установою номінальному утримувачу, переліку та вимог до документів, які подаються депозитарній установі при відкритті такого рахунку;

- обліку цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, що ведеться депозитарними установами на рахунку в цінних паперах номінального утримувача;

- функції депозитарної установи щодо видачі виписки з рахунку в цінних паперах номінального утримувача;

- можливості надання депозитарними установами згідно встановлених вимог своїм депонентам послуги з обліку цінних паперів іноземних емітентів та їх обмежень, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери, що обліковуються на рахунку (рахунках) депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (крім іноземної фінансової установи, яка зареєстрована в державі, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону «Про оборону України», та/або прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави), на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами;

- умов та порядку внесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні операцій щодо цінних паперів, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, облік яких, прав на які та прав за якими ведеться депозитарними установами на рахунку в цінних паперах номінального утримувача;

- порядку подання, реєстрації в системі депозитарного обліку розпоряджень та інших документів, які надаються номінальними утримувачами депозитарній установі;

- надання номінальним утримувачем депозитарній установі на її запит (у разі складання облікового реєстру) інформації про власників цінних паперів - клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача та належні ним цінні папери;

- застосування депозитарними установами – банками у взаємодії з депонентами, які є клієнтами такого банку, при відкритті рахунку в цінних паперах та наданні розпоряджень, програмного модуля – спеціалізованого програмного продукту, у тому числі розміщеного в апаратно-програмному середовищі бездротового електронного пристрою депонента – клієнта банку, що виконує функцію засобу ідентифікації та використовується в системах дистанційного обслуговування клієнтів банку, який відповідає встановленим НКЦПФР вимогам та включений до переліку програмних продуктів на фондовому ринку, що ведеться Комісією, за допомогою якого здійснюються операції за рахунком у цінних паперах депонента відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах у порядку, встановленому внутрішніми документами такої депозитарної установи - банку.

*****

НКЦПФР планує вдосконалити порядок здійснення емісії облігацій підприємств, акцій та облігацій внутрішніх місцевих позик

НКЦПФР оприлюднив проект Рішення «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, його розроблено відповідно до законів «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» з метою вдосконалення порядку здійснення емісії облігацій підприємств, акцій та облігацій внутрішніх місцевих позик.

Останнім Законом, крім іншого, удосконалено порядок емісії цінних паперів та вимог щодо оформлення проспекту при публічній пропозиції цінних паперів. На виконання його вимог НКЦПФР було розроблено такі нормативно-правові акти:

- Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затверджене Рішенням НКЦПФР від 14 червня 2018 р. №391;

- Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затверджене Рішенням НКЦПФР від 21 червня 2018 р. №425;

- Порядок реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) статутного капіталу акціонерного товариства, затверджений Рішенням НКЦПФР від 21 червня 2018 р. №426.

У зв’язку із цим виникла необхідність внесення змін до низки нормативно-правових актів Комісії щодо сфери їхньої дії.

Проектом, зокрема, передбачається, що:

- дія Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їхнього обігу, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 27 грудня 2013 р. №2998, буде розповсюджуватися на емітентів, яким Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано випуски облігацій відповідно до вимого цього Положення;

- дія Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 31 липня 2012 р. №1073, буде розповсюджуватися на емітентів, яким Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано випуски акцій відповідно до вимог цього Порядку;

- дія Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 29 квітня 2014 р. №578, буде розповсюджуватися на емітентів, яким Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано випуски облігацій внутрішніх місцевих позик відповідно до вимог цього Положення.

*****

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення Комісії «Про затвердження Положення про реєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства»

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення Комісії «Про затвердження Положення про реєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» внесені зміни до Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», зокрема в частині розширення основних завдань НКЦПФР.

Так, відповідно до Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» серед основних завдань Комісії є встановлення вимог, визначення порядку ведення реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку об’єктів оцінки у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства.

З метою виконання зазначеного завдання, відповідно до наказу Голови НКЦПФР від 21.03.2018 р. №42 «Про cтворення робочої групи з питань визначення випадків залучення незалежних оцінювачів на фондовому ринку, встановлення вимог до незалежних оцінювачів, визначення порядку ведення реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства», було створено робочу групу з представників Комісії та Фонду державного майна України.

За результатами робочих нарад та зустрічей із представниками ФДМУ, обговорення та наданих пропозицій, Комісією розроблено проект Рішення «Про затвердження Порядку ведення реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства».

Також НКЦПФР були проведені численні робочі наради із представниками саморегулівних організацій оцінювачів, міжнародних організацій, що об’єднують оцінювачів (Європейська Група Національних Оціночних асоціацій TEGoVA, Міжнародна організація оцінювачів RICS), міжнародною асоціацією АССА та міжнародною організацією CFА, за результатами яких було, зокрема, досягнуто розуміння щодо необхідності отримання оцінювачами європейських/міжнародних сертифікатів з метою підвищення якості професійної оціночної діяльності.

Проектом Рішення визначено порядок ведення реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства, та встановлено вимоги до таких оцінювачів.

Проект рішення був схвалений Рішенням НКЦПФР від 17.07.2018 р. №493 та оприлюднений на офіційному веб-сайті Комісії у встановленому законодавством порядку для отримання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб та їхніх об’єднань.

Під час оприлюднення Комісія отримала зауваження та пропозиції до проекту Рішення від учасників ринку. Після цього він був доопрацьований з урахуванням наданих зауважень та пропозицій, зокрема в частині, що стосується назви та структури документа, вимог до включення/виключення оцінювачів з Реєстру та виключення розділу щодо видачі Свідоцтва.

Доопрацьований проект Рішення було розглянуто на засіданнях профільних Комітетів Комісії за участю представників професійних учасників фондового ринку та їхніх об’єднань та схвалений Рішенням НКЦПФР від 11.10.2018 р. №724.

*****

У НДУ відбулася виїзна робоча зустріч Комітету ВРУ
з питань фінансової політики і банківської діяльності

У Національному депозитарію України відбулася виїзна робоча зустріч Комітету ВРУ з питань фінансової політики і банківської діяльності. При цьому Нацдепозитарій виступив як майданчик для обговорення важливих змін в інфраструктурі фондового ринку, інформує його прес-служба.

Під час презентації діяльності Центрального депозитарію було обговорено його основні функції, проект щодо впровадження нового програмного забезпечення, розглянуто, як зміниться порядок взаємодії між Центральним депозитарієм та депозитарними установами, представлене бачення стратегії розвитку депозитарію.

Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України піднімали питання важливості створення єдиного депозитарію цінних паперів в Україні. Було зазначено, що для цього потрібно привести всі процеси роботи НДУ до міжнародної практики. Перший крок - це впровадження нового програмного забезпечення. Також депутати цікавилися наступними кроками щодо впровадження прийнятого закону про номінального утримувача. Зустріч із цього питання відбудеться наступного тижня.

*****

Держфінмоніторинг підготував Збірку ключових міжнародних документів для системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Держфінмоніторинг підготував Збірку ключових міжнародних документів для системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Про це інформує прес-служба відомства.

Збірка складається з:

1. Рекомендацій FATF разом із пояснювальними записками до них.

2. Методології з оцінки відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності систем протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму.

3. Правил та процедур 5 раунду взаємних оцінок Комітетом MONEYVAL.

Документ підготовлено з метою сприяння учасникам національної системи фінансового моніторингу при впровадженні Рекомендацій FATF та проходження оцінювання Комітетом Ради Європи MONEYVAL.

Збірка для зручності являє собою поєднання Рекомендацій FATF та Методології з оцінки відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності систем протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму (Рекомендація – основні критерії, за якими вона оцінюється – пояснювальна записка до неї), поряд із виділеними в окремий розділ Правилами та процедурами 5 раунду взаємних оцінок Комітетом MONEYVAL.

Публікація видання здійснена за сприяння Антикорупційної Ініціативи Європейського Союзу (EUACI).

*****

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні
у січні-серпні 2018 року склало $5004,1 млн.

У січні–серпні 2018 року експорт товарів з України становив $30910,5 млн., або 112,4% порівняно із січнем–серпнем 2017 року, а імпорт в Україну – $35914,6 млн., або 116,1%, інформує Держстат. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало $5004,1 млн. (у січні–серпні 2017 року негативне сальдо дорівнювало $3434,2 млн.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,86 (у січні–серпні 2017 року – 0,89).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 215 країн світу.

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 298 на 18.04.19
Кількість ІСІ 1 268 на 18.04.19
Кількість НПФ* 55 на 18.04.19
Кількість СК* 2 на 31.12.18
Активи, млн. грн. 314 821 на 31.12.18
Активи – за даними звітів 281 КУА щодо 1237 ІСІ, 58 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА