ukr ENG
 
16.10.2018

Новини УАІБ

Відбулося чергове засідання Ради УАІБ

11 жовтня 2018 року відбулося чергове засідання Ради УАІБ. Члени Ради розглянули звіт про виконання плану та бюджету УАІБ за 3-й квартал 2018 року та на підставі звіту Ревізійної комісії ухвалили його. Затверджено також план роботи та бюджет УАІБ на 4-й квартал 2018 року.

Наступне засідання Ради УАІБ відбудеться 22 листопада 2018 року.

*****

НКЦПФР: затримка з прийняттям законопроекту 6303-д заблокує
приєднання України до меморандуму IOSCO MMoU

Україна залишається єдиною країною на європейському континенті, яка є членом Міжнародної організації регуляторів ринків цінних паперів (IOSCO) і досі не приєдналася до Багатостороннього Меморандуму про взаєморозуміння (MMoU). Такими є підсумки чергового засідання європейського регіонального комітету IOSCO, що відбулося 4 жовтня 2018 року, інформує прес-служба НКЦПФР.

«У 2018 році з європейських країн до MMoU приєдналася Вірменія. Крім того, підписантами стали Домініканська республіка і Замбія. На даний момент з 50 членів комітету 47 є підписантами меморандуму. Решта – три країни – це Казахстан, Узбекистан та Україна», – зауважив Член НКЦПФР Максим Лібанов.

Генеральний секретар IOSCO Пол Ендрюс заявив, що має надію на підписання Україною MMoU наступного року. За його словами, в такому випадку абсолютно всі країни на європейському континенті нарешті стануть підписантами меморандуму. Як зазначає Максим Лібанов, це рішення цілком залежить від прийняття парламентом законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу» (реєстраційний №6303-д).

Слід нагадати, що цей законопроект пропонує такі новації:

- закріплення у законодавстві гарантій незалежності НКЦПФР, зокрема фінансової;

- вдосконалення законодавчих норм щодо можливостей міжнародного співробітництва НКЦПФР;

- створення передумов для приєднання України до Багатостороннього Меморандуму про взаєморозуміння Міжнародної організації регуляторів ринків цінних паперів (IOSCO MMoU);

- імплементацію норм Регламенту ЄС № 596/2014 від 16 квітня 2014 року про зловживання на ринку, які стосуються міжнародної співпраці регуляторів, обміну інформацією між ними, проведення перевірок на запит іншого регулятора, а також збереження професійної таємниці;

- удосконалення системи нагляду та контролю за діяльністю на фондовому ринку з урахуванням найкращого світового досвіду з метою розбудови ефективної системи запобігання зловживанням.

*****

НКЦПФР розробила проект Рішення «Про затвердження Вимог
до договору про надання послуг з обслуговування рахунку
в цінних паперах номінального утримувача»

НКЦПФР розробила проект Рішення «Про затвердження Вимог до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій», який набирає чинності з 24.11.2018 р., вносить зміни до деяких законодавчих актів, зокрема до Закону «Про депозитарну систему України».

Норми законодавчого акта надають можливість номінальному утримувачу (іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), відповідає встановленим Комісією вимогам та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами) відкриття рахунку в цінних паперах у депозитарних установах.

Відповідно до зазначених змін до Закону «Про депозитарну систему України» рахунок у цінних паперах номінального утримувача відкривається депозитарною установою іноземній фінансовій установі, що відповідає встановленим законодавством вимогам, на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача.

Згідно із Законом «Про депозитарну систему України» вимоги до договорів, зокрема щодо обслуговування рахунків у цінних паперах, у тому числі права та обов’язки сторін договору, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім випадків, якщо стороною договору є Національний банк України.

Зазначений проект Рішення передбачає приведення нормативно-правових актів Комісії у відповідність до вимог законодавства. Ним, зокрема, затверджуються Вимоги до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача.

Ці Вимоги поширюються на депозитарні установи та іноземну фінансову установу - номінального утримувача при укладенні договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, внесенні змін до нього.

Вимоги розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону «Про депозитарну систему України» та нормативно-правових актів НКЦПФР щодо депозитарної діяльності.

*****

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення «Про внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж»

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення «Про внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, його метою є приведення Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого Рішенням Комісії від 22.11.2012 р. №1688 у відповідність до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» у частині перебування цінних паперів емітентів, що здійснили публічну пропозицію, у біржовому реєстрі фондової біржі.

Проектом Рішення, зокрема, передбачається, що подальше перебування цінних паперів у біржовому реєстрі можливе за умови дотримання вимог щодо дійсності проспекту цінних паперів відповідно до частини першої статті 37 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», його оприлюднення в установленому законодавством порядку та розкриття емітентом таких цінних паперів інформації на фондовому ринку відповідно до вимог, встановлених статтями 40- 41--1 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок».

При цьому фондова біржа приймає рішення щодо делістингу цінних паперів емітента у разі недотримання ним вимог щодо розкриття інформації на фондовому ринку, встановлених статтями 40-41-1 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок».

*****

НКЦПФР розробила проект Рішення «Про затвердження змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами»

НКЦПФР розробила проект Рішення «Про затвердження змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами».

Документ передбачає внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами, зокрема пов’язаних із прийняттям Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» в частині введення поняття кваліфікованого інвестора та номінального утримувача.

Крім того, до НКЦПФР звернулося Міністерство фінансів України та державні банки з пропозицією внесення змін до ряду нормативно-правових актів Комісії, у тому числі до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами, з метою популяризації серед населення облігацій внутрішньої державної позики, а також спрощення процедури їх розміщення шляхом проведення аукціонного продажу із залученням первинних дилерів.

За результатом опрацювання отриманих пропозицій та проведених спільних нарад Департаментом методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів розроблені відповідні зміни до вищезазначених Правил, зокрема, передбачено можливість взаємодії банку, який має ліцензію на здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної установи, з клієнтом із застосуванням спеціалізованого програмного продукту, що значно спрощує для інвестора процедуру купівлі-продажу об’єктів інвестування.

*****

Робоча група Асоціації УкрСВІФТ розпочала роботу по впровадженню стандарту ISO 20022 в інфраструктурі фондового ринку України

Робоча група Асоціації УкрСВІФТ з питань ринкових практик на ринку цінних паперів (NSMPG) розпочала роботу з впровадження нового міжнародного стандарту ISO 20022 в інфраструктурі фондового ринку України. Її, зокрема, здійснюють представники найбільших банків України за участі представників Національного банку у тісній співпраці з всесвітньою групою SMPG.

Як зазначається у прес-релізі Асоціації, ця робота значною мірою допоможе Україні бути у тренді розвитку світової інфраструктури фінансових ринків, щоб зробити обробку та передачу фінансової інформації ефективною як в Україні, так і в міжнародному масштабі.

На сьогоднішній день ISO 20022 застосовуються в ринковій інфраструктурі більш ніж у 70 країнах та стрімко поширюється у сфері платежів, операцій з цінними паперами, фінансової звітності та моніторингу. Оскільки наразі в Україні в інфраструктурі ринку цінних паперів майже не застосовуються стандартні повідомлення, то оптимальним рішенням є запровадження нового стандарту ISO 20022, що суттєво прискорить інтеграцію нашої держави в міжнародні фінансові ринки.

Учасниками Робочої групи NSMPG було обговорено попередню бізнес модель проведення операцій поставка цінних паперів без оплати (Free of payment) з використанням стандарту ISO 20022, також було розглянуто початковий перелік MX повідомлень, які мають забезпечити проведення таких операцій у депозитарній системі України.

Надалі Робоча група планує розвиток цієї та наступних бізнес моделей із застосуванням наявних кращих світових практик по впровадженню sese (Securities Settlement) повідомлень та розробку власних шаблонів sese повідомлень та операційних процесів.

Найближчим часом Робоча група планує розширювати перелік описів бізнес моделей розрахунків у цінних паперах. Планується використовувати сучасні програмно-технічні засоби імплементації українських версій міжнародних форматів у практику на основі тестування фінансових повідомлень, які використовуються для обміну інформацією учасниками ринку цінних паперів.

Українська фінансова громада сподівається, що до цього важливого для розвитку ринкових практик процесу долучаться учасники інфраструктури фондового ринку України, яким ці практики і треба буде використовувати.

741 договір на загальну суму 10,7 млрд. грн.

Протягом вересня 2018 року на ФБ «Перспектива» укладено 741 договір на загальну суму 10,7 млрд. грн., а з початку року – 5493 договори на суму 97,4 млрд. грн., інформує прес-служба Біржі.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, за 9 місяців 2018 року ФБ «Перспектива» посідає перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 49%), друге місце – у ПФТС (41%), третє – в «Української біржі» (10%). У розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становила: за вересень 2018 року щодо ОВДП – 44%, облігацій підприємств – 47%, опціонних сертифікатів – 100%; за січень-вересень 2018 року щодо ОВДП – 49%, облігацій підприємств – 49%, опціонних сертифікатів – 100%.

Найбільший обсяг торгів у вересні було зафіксовано з державними облігаціями України (96,27%), частка облігацій підприємств склала 2,62%, опціонних сертифікатів – 1,06%. При цьому 35,12% торгів проведено на ринку РЕПО, 64,73% - на адресному ринку, 0,01% - на ринку заявок, 0,14% - на ринку розміщення.

«У вересні обсяг укладених угод на фондових біржах України склав 24,5 млрд. грн. (на 19% менше ніж у серпні), з початку року – 200 млрд. грн. (на 36% більше ніж за січень-вересень 2017 року)», – повідомив Станіслав Шишков, Директор ФБ «Перспектива».

Частка державних облігацій у структурі торгів на фондових біржах України у вересні становила 95,6%, облігаціями підприємств – 2,4%, облігаціями місцевих позик – 1,2%, акціями та цінними паперами ІСІ – 0,3%, опціонними сертифікатами – 0,5%. З початку року у структурі біржових торгів також домінують боргові інструменти: держоблігації – 94,9%, облігації підприємств - 3,1%, облігації місцевих позик - 0,4%, акції та цінні папери ІСІ – 0,5%, опціонні сертифікати – 0,2%, строкові контракти – 0,9%.

Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» з початку 2018 року зріс на 3% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, насамперед, у сегментах державних облігацій та облігацій підприємств.

Індексу ПФТС за вересень 2018 року зросло на 1,94%

У вересні 2018 року обсяг контрактів, укладених учасниками ПАТ «Фондова біржа ПФТС», склав 13,83 млрд. грн., що на 2,09% менше показника серпня, проте на 150% більше ніж за аналогічний період 2017 року, передає прес-служба Біржі. З початку року вартість угод з цінними паперами на ПФТС склала 82,44 млрд. грн. (на 68,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року). При цьому показник трьох кварталів 2018 року на 25% перевищив показник усього 2017 року.

У вересні учасники ПФТС уклали 1771 угоду з цінними паперами, а за дев’ять місяців 2018 року було укладено 9809 біржових контрактів.

Традиційно, найбільшу частку у структурі торгів ПФТС займають державні облігації – обсяг біржових контрактів з ОВДП минулого місяця склав 13,16 млрд. грн., що на 4,08% менше показника серпня. Поряд із цим, на 7,29% зросла вартість угод з корпоративними облігаціями – за підсумками вересня цей показник склав 318,58 млн. грн. Обсяг угод акціями у звітному періоді склав 40,52 млн. грн., державними деривативами – 9,19 млн. грн., а цінними паперами інститутів спільного інвестування – 896 тис. грн.

Значення Індексу ПФТС за вересень зросло на 1,94% до 537,61 пунктів.

*****

За дев’ять місяців 2018 року сільгоспвиробниками оформлено 514 аграрних розписок на загальну суму 3,2 млрд. грн.

За дев’ять місяців 2018 року сільгоспвиробниками оформлено 514 аграрних розписок на загальну суму 3,2 млрд. грн. Про це інформує прес-служба Мінагрополітики.

Станом на початок жовтня за весь період впровадження аграрних розписок аграріям видано 696 розписок на суму 4,4 млрд. грн., з яких товарних - 290 на суму 2,5 млрд. грн., фінансових - 406 на суму 1,9 млрд. грн.

«74% від загальної кількості аграрних розписок оформлено саме цього року. Це говорить про те, що цей фінансовий інструмент є ефективним та стає все більш популярним серед агровиробників. Аграрні розписки є зручними завдяки своїй простоті та швидкості оформлення, а також задоволенні потреб саме малого та середнього бізнесу», - зазначила Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова.

Вона додала, що аграрні розписки охопили широкий спектр напрямків сільського господарства. Цим фінансовим інструментом користуються виробники зернових та олійних культур, а також ті, хто зайнятий в овочівництві, садівництві та тваринництві.

Аграрні розписки видано під заставу майбутнього врожаю: кукурудзи, пшениці, гороху, рису, молока, яблук, кавуна тощо. Із загальної кількості аграрних розписок 60% припадає на фінансові розписки, що передбачає відносини у грошовій формі. У цілому на сьогодні виконані та закриті зобов’язання за 176 аграрними розписками на загальну суму 1,4 млрд. грн.

*****

У вересні 2018 року обсяг гривневих депозитів банків
зріс на 1,5% до майже 502 млрд. грн.

У вересні обсяг гривневих депозитів банків зріс на 1,5% до майже 502 млрд. грн. Про це свідчать попередні дані «Грошово-кредитної статистики» за перший осінній місяць 2018 року, опубліковані Національним банком.

Згідно статистики, найбільш активно банки залучали кошти населення. Притоку коштів на депозитні рахунки домогосподарств, поміж іншого, сприяло збереження високих темпів зростання заробітної плати. Обсяг депозитів домашніх господарств у національній валюті в платоспроможних банках зріс на 2,8% до 258,7 млрд. грн., депозити в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) збільшилися на 1,4% до $8,7 млрд.

Обсяг гривневих депозитів бізнесу в платоспроможних банках залишився практично на рівні попереднього місяця (242,5 млрд. грн.), тоді як кошти в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) зросли на 1% (до $5,3 млрд.).

Також банки продовжували кредитувати бізнес та населення. Кредитний портфель банків у національній валюті у вересні збільшився на 1,1% до 614,6 млрд. грн.

У вересні банки активно надавали кредити корпоративному сектору – їхній обсяг зріс як у національній валюті (на 1,1% до 485,7 млрд. грн.), так і в іноземній (у доларовому еквіваленті вони збільшилися на 1,3% до $14,7 млрд.).

За цей же період обсяг гривневих кредитів населенню зріс на 0,9% до 127,4 млрд. грн.

Вартість гривневих кредитів та депозитів для бізнесу зросла, а для населення залишалася майже на рівні попереднього місяця.

Ставки за гривневими кредитними ресурсами, передусім бізнесу, відреагували на збільшення облікової ставки, звуження ліквідності банківської системи та значний попит на кредити. Ставки за гривневими кредитами корпоративного сектору підвищилися на 1,9% до 19,8% річних, домашніх господарств ‒ на 0,3% до 32,1% річних.

Підвищилася і дохідність гривневих депозитів для бізнесу – на 0,6% до 13% річних. Водночас вартість гривневих депозитів населення залишилася практично на рівні попереднього місяця (10,6% річних), що пов’язано з посиленням диференціації окремими банками процентних ставок за строковими депозитами та коштами на вимогу (за рахунок зниження ставок за останніми).

*****

У вересні 2018 року інфляція в Україні склала 1,9%

Інфляція на споживчому ринку України у вересні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 1,9%, з початку року – 5,6%. Про це інформує Державна служба статистики.

Базова інфляція у вересні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 1,9%, з початку року – 5,5%.

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів
та власною інформацією

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 294 на 17.09.19
Кількість ІСІ 1 306 на 17.09.19
Кількість НПФ* 61 на 17.09.19
Кількість СК* 2 на 31.07.19
Активи, млн. грн. 342 062 на 31.07.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1283 ІСІ, 58 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА