ukr ENG
 
13.08.2018

Новини УАІБ

Приєднуйтесь до Telegram-каналу УАІБ

Українська асоціація інвестиційного бізнесу відкриває власний Telegram-канал https://telegram.im/@uaib_news.

Запрошуємо учасників Асоціації підписуватися на наш канал і оперативно отримувати актуальну інформацію, новини, проекти законодавчих та нормативних актів, що стосуються діяльності з управління активами інституційних інвесторів, анонси подій, інші важливі повідомлення.

Приєднуйтеся і будьте у курсі подій!

Принагідно нагадуємо, що УАІБ є також у мережі Facebook.

*****
      
Міністерство фінансів оприлюднило законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

На виконання правових та інституційних заходів, окреслених у Меморандумі про співпрацю між Україною та МВФ, з метою реалізації положень Угоди про Асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого боку, а саме імплементації норм четвертої Директиви (ЄС) 2015/849 «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» та норм Регламенту (ЄС) 2015/847 «Про інформацію, що супроводжує грошові перекази», Міністерство фінансів доопрацювало спільно з Державною службою фінансового моніторингу України, Національним банком України та міжнародними експертами (у рамках технічної допомоги проекту USAID «Трансформація фінансового сектору») проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Проект закону спрямований на вдосконалення та уточнення окремих норм законодавства з питань запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також узгодження та покращання положень законодавчих актів, що змінюються, забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму.

*****

Нацкомфінпослуг пропонує конкретизувати послуги у сфері страхування та послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення

Нацкомфінпослуг оприлюднила проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо врегулювання діяльності фінансових установ».

Документом, зокрема, вносяться зміни до частини першої статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», якими розмежовуються та конкретизуються такі види фінансових послуг, як послуги у сфері страхування та послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

Також з переліку видів фінансових послуг виключаються послуги з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах.

*****

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення «Про затвердження Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та умови провадження такої діяльності»

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення «Про затвердження Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та умови провадження такої діяльності».

Документом визначається:

- порядок подання та перелік документів, які надаються заявником для включення його до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку;
- вимоги провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку;
- вимоги до програмно-технічних комплексів для провадження такої діяльності (щодо безперервності діяльності та резервування, проведення випробувань та потужності, захисту інформації, до обробки неповної або потенційно помилкової інформації, щодо поширення інформації, забезпечення збереження інформації);
- порядок розгляду документів, погодження внутрішніх правил та відповідних засобів (змін до них), прийняття рішення про погодження відповідних засобів або про відмову в погодженні відповідних засобів.

*****

Комісія внесе зміни до нормативної бази щодо депозитарної діяльності

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депозитарної діяльності».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, його метою є врегулювання певних вимог до договорів між учасниками депозитарної системи України для забезпечення дотримання ними вимог актів законодавства.

Зокрема, проектом передбачається внесення змін до Вимог до договору про кореспондентські відносини, затверджених Рішенням НКЦПФР від 6 серпня 2013 р. №1411, які поширюються на Центральний депозитарій цінних паперів та депозитарій іноземної держави або міжнародну депозитарно-клірингову установу при укладенні договору про кореспондентські відносини, внесенні змін до нього.

З метою приведення Вимог до договору про кореспондентські відносини у відповідність до законодавства проект передбачає уточнення певних вимог до договору про кореспондентські відносини та, зокрема, обов’язок депозитарію-кореспондента надавати Центральному депозитарію інформацію про власників цінних паперів, належні їм цінні папери та операції з цінними паперами, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депозитарію-кореспондента в Центральному депозитарії, в порядку та у випадках, встановлених Комісією.

Також проектом вносяться зміни до Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів, затверджених Рішенням НКЦПФР від 6 серпня 2013 р. №1410, які поширюються на депозитарні установи та Центральний депозитарій при укладенні депозитарних договорів між депозитарною установою і Центральним депозитарієм.

Для приведення Вимог до депозитарного договору у відповідність до законодавства проект передбачає уточнення певних норм, пов’язаних з відкриттям Центральним депозитарієм депозитарній установі на підставі депозитарного договору рахунку (рахунків) у цінних паперах, на якому (яких) зберігаються та обліковуються цінні папери.

*****

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення «Про затвердження Вимог до Положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства»

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення «Про затвердження Вимог до Положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства».

Документ розроблено з метою врахування норм, передбачених законами «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» та «Про акціонерні товариства», відповідно до яких вимоги до Положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства встановлюються Комісією, крім вимог до відповідних положень та звітів акціонерного товариства-банку, вимоги до яких встановлюються Національним банком.

Під час розробки проекту Рішення було враховано норми європейського законодавства, зокрема, Рекомендації Європейської Комісії від 14.12.2004 р. про схвалення відповідного режиму щодо винагороди директорів лістингових компаній (2004/913/ЄC) та Рекомендації Європейської Комісії від 30.04.2009 р., що доповнює Рекомендації 2004/913/ЄC та 2005/162/ЄС, щодо системи винагороди директорів лістингових компаній (2009/385/ЄC), імплементація яких до вітчизняного законодавства передбачається пунктом 814 Плану заходів з виконання Угоди про Асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого боку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. №1106.

Проектом Рішення встановлюються вимоги до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу товариств, а також основні принципи формування політики товариства, особливості виплати винагороди акціями товариства.

*****

НДУ надасть допомогу українським компаніям

в отриманні коду LEI для міжнародних операцій

НДУ надасть допомогу українським компаніям в отриманні коду LEI для міжнародних операцій.

Наявність в юридичної особи коду LEI (Legal Entity Identifier) - обов'язкова умова для придбання/продажу іноземних цінних паперів, розміщення фінансових інструментів на закордонних фондових ринках, надання фінансових послуг іноземним клієнтам та інших транзакцій за межами України.

Для полегшення цього завдання з 9 серпня 2018 року НДУ вводить додаткову послугу для юридичних осіб України, передає його прес-служба. Отримання, продовження і відновлення коду ідентифікації LEI можна буде реалізувати, використовуючи Національний депозитарій як довірену особу. Клієнту потрібно лише надати НДУ необхідний пакет документів у паперовому вигляді. У разі збільшення попиту на послугу, передбачено перехід на електронний документообіг з цифровим підписом.

«Отримання ідентифікаційного коду LEI вітчизняними гравцями - необхідний крок на шляху до інтеграції України в глобальний фінансовий простір, - говорить Член Правління НДУ Андрій Порада. - Маючи доступ до інфраструктури та ресурсів закордонних ринків капіталу, українські компанії можуть більше заробляти. Завдання НДУ - бути сучасним і ефективним майданчиком для реалізації цих можливостей».

«Завдяки посередництву НДУ процедура отримання ідентифікатора LEI для українських учасників міжнародного ринку капіталу стала більш простою і швидкою, - зазначає Член НКЦПФР Дмитро Тарабакін. - Для успіху економіки України сьогодні дуже важливо, аби і представники інфраструктури, і гравці фондового ринку працювали як одна команда».

За відсутності додаткових питань щодо поданих документів НДУ забезпечує отримання коду ідентифікації LEI протягом 12 днів після завершення процедури укладення договору та оплати послуги. Тарифи на послугу зафіксовано в євро. Призначення нового коду коштує 95 євро.

*****

Протягом липня 2018 року на ФБ «Перспектива»
було укладено 835 договорів на загальну суму 11,3 млрд. грн.

Протягом липня 2018 року на ФБ «Перспектива» було укладено 835 договорів на загальну суму 11,3 млрд. грн., з початку року – 3899 договорів на суму 70,7 млрд. грн., інформує прес-служба Біржі.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у липні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 54%), друге місце – у ПФТС (46%).

У розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становила: за липень 2018 року щодо ОВДП – 53%; облігацій підприємств – 77%; опціонних сертифікатів – 100%; за січень-липень 2018 року щодо ОВДП – 50%; облігацій підприємств – 49%; опціонних сертифікатів – 100%.

Найбільший обсяг торгів у липні було зафіксовано з державними облігаціями України (92,4%), частка облігацій підприємств склала 7,33%, опціонних сертифікатів – 0,27%. При цьому 22,93% торгів проведено на ринку РЕПО, 71,38% - на адресному ринку, 0,01% - на ринку заявок, 5,67% - на ринку розміщення.

Обсяги торгів державними облігаціями порівняно з аналогічним періодом 2017 року зменшилися на 6%, опціонними сертифікатами – на 70%, натомість у 2 рази зросли обсяги торгів облігаціями підприємств.

«У липні обсяг укладених угод на фондових біржах України склав 21 млрд. грн. (на 2% менше ніж у червні), з початку року – 145 млрд. грн. (на 29% більше ніж у січні-липні 2017 року)», – повідомив Станіслав Шишков, Директор ФБ «Перспектива».

Частка угод з державними облігаціями у структурі біржових торгів у липні становила 94,6%, з облігаціями підприємств – 5,1%, загалом з борговими інструментами – 99,7% (на 0,2% більше ніж у червні). Обіг пайових цінних паперів та деривативів забезпечив у липні лише 0,3% торгів на фондових біржах України, з початку 2018 року – 2,1%.

Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у липні скоротився на 6% порівняно з червнем внаслідок незначного зменшення обсягу укладених угод щодо державних облігацій (на 8%), однак зростання обсягу торгів було помітне в сегментах облігацій підприємств (на 34%) та опціонних сертифікатів (на 50%).

Кількість укладених на ФБ «Перспектива» угод зросла порівняно з попереднім місяцем на 48%, в т. ч. щодо облігацій підприємств - на 87%, опціонних сертифікатів – на 80%, державних облігацій – на 48%.

Частка ФБ «Перспектива» в загальному обсязі торгів на біржовому ринку України за сім місяців поточного року становила 49%, в т. ч. на ринку ОВДП - 50%.

*****

Індекс ПФТС у липні 2018 року зріс на 9,88%

У липні 2018 року було зафіксовано зростання активності учасників біржових торгів ФБ «ПФТС», йдеться у повідомленні прес-служби Біржі. Обсяг контрактів, укладених учасниками ПАТ «Фондова біржа ПФТС», минулого місяця склав 9,63 млрд. грн., що на 2,14% перевищує показник червня та практично в три рази – липня 2017 року. Більшим цей показник останній раз був у листопаді 2016 року. З початку року вартість угод з цінними паперами на ПФТС склала 54,49 млрд. грн. (на 49,5% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року).

На 30% минулого місяця зросла кількість біржових контрактів. В липні учасники ПФТС уклали 1382 угоди з цінними паперами.

За звітний період значення Індексу ПФТС зросло на 9,88% до рівня 508,39 пунктів (з початку року – на 61,36%). Востаннє Індекс ПФТС знаходився вище позначки 500 базисних пунктів у травні 2012 року. Рекордне значення показника було зафіксовано 15 січня 2008 року – 1208,61 пункт.

Традиційно, найбільша частка у структурі торгів належала державним облігаціям – обсяг біржових контрактів з ОВДП минулого місяця склав 9,35 млрд. грн., що на 8,56% перевищує показник червня. Більш ніж двократне зростання вартості угод було зафіксовано в сегменті акцій. Проте обсяги угод з цим інструментом залишаються незначними – лише 29,54 млн. грн. Обсяг угод корпоративними облігаціями в липні склав 245,86 млн. грн, а цінними паперами інститутів спільного інвестування – 31 тис. грн.

*****

Міжнародні резерви України у липні 2018 року зменшились на 1,3%

За даними НБУ, станом на 1 серпня 2018 року міжнародні резерви України дорівнювали $17 748,5 млн. (в еквіваленті).

За липень резерви скоротилися на 1,3% насамперед через здійснення платежів за державним боргом, номінованим в іноземній валюті. На обслуговування та погашення державного та гарантованого держборгу в іноземній валюті (крім платежів на користь МВФ) було спрямовано $321,5 млн. Зокрема, $231,6 млн. з них – на обслуговування та погашення за ОВДП, номінованими в інвалюті.

Також на обсяг резервів вплинули інтервенції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. Як і у червні, з огляду на переважання попиту на валюту над її пропозицією у липні Національний банк продовжив продаж іноземної валюти на міжбанківському рикну для згладжування надмірних коливань обмінного курсу. За минулий місяць чистий продаж валюти Національним банком становив $64,4 млн.

Зокрема, у першій половині липня Національний банк купив $99 млн. шляхом інтервенції за вибором найкращої ціни. У другій половині місяця він активізував продаж іноземної валюти для запобігання надмірній волатильності обмінного курсу – за підсумками місяця було продано $163,3 млн., у тому числі через інтервенцію за вибором найкращої ціни – $135,2 млн. та під час аукціону – $28,1 млн.

Водночас основним джерелом поповнення резервів у липні залишалися надходження на користь Уряду від розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, у сумі $130,9 млн. та 60,5 млн євро.

Крім того, на обсяг резервів вплинули переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу долара США до інших валют та банківських металів) на суму $45,9 млн.

Загалом, станом на 1 серпня 2018 року обсяг міжнародних резервів покриває 3 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку.

*****

За січень-липень 2018 року базова інфляція в Україні становила 3,4%

У липні 2018 року споживчі ціни в Україні порівняно з попереднім місяцем знизилися на 0,7%, а з початку року зросли на 3,6%. Про це інформує Державна служба статистики.

Індекс базової інфляції в липні 2018 року порівняно з попереднім місяцем знизився на 0,1%, а з початку року – зріс на 3,4%.


Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 298 на 18.04.19
Кількість ІСІ 1 268 на 18.04.19
Кількість НПФ* 55 на 18.04.19
Кількість СК* 2 на 31.12.18
Активи, млн. грн. 314 821 на 31.12.18
Активи – за даними звітів 281 КУА щодо 1237 ІСІ, 58 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА