ukr ENG
 
11.06.2018

Новини УАІБ

УАІБ: Аналітичний огляд результатів діяльності ринку
управління активами за 1-й квартал 2018 року

У січні-березні 2018 року провідні фондові ринки світу зазнали підвищеної волатильності, що врешті для більшості з них означала втрати за наслідками кварталу. Український біржовий ринок у цей час, як і деякі ринки, що розвиваються, жваво зростав, підтримуючи притік до інвестиційних фондів, зокрема із публічною пропозицією, та доходність інститутів спільного інвестування, що інвестують у цінні папери.

Попит на відкриті ІСІ у 1-му кварталі 2018 року посилився, тоді як сектор венчурних ІСІ проходив період заміщення фондів, що ліквідуються, новими, кількість яких була більшою. Тож попри подальше зростання сукупних активів в управлінні КУА, активи фондів, що досягли нормативів, у січні-березні цього року скоротилися. Низхідний тиск на них, зокрема на венчурні ІСІ, також чинила негативна динаміка вартості портфельних цінних паперів низки цих фондів, що була пов’язана із наглядовими діями регулятора.

Українські відкриті ІСІ у цей час, в умовах злету на фондовому ринку, прискорили ріст більш ніж удвічі порівняно з 4-м кварталом 2017 року, а чистий притік капіталу до них збільшився, оновивши рекордні за останнє десятиріччя значення річного обсягу додаткових залучень.

Ключовими трендами індустрії управління активами в Україні у 1-му кварталі 2018 року були такі:

Кількість КУА, за даними УАІБ, не змінилася – 296 компаній – протягом кварталу було закрито 2 КУА і таку ж кількість створено (отримали ліцензії).

Кількість зареєстрованих ІСІ станом на 31.03.2018 зросла до 1713, а діючих фондів, що досягли нормативу мінімального обсягу активів, зростала другий квартал поспіль – до 1166. Розширення індустрії підтримували нові венчурні ПІФ, яких загалом стало більше на 9 (+1.4%).

Активи ІСІ, що досягли нормативів («визнаних» ІСІ), у 1-му кварталі 2018 року зменшилися – на 0.9%, хоча активи усіх ІСІ в управлінні, включно з тими, які ще не досягли нормативу, зросли на 4.4%. Станом на 31.03.2018 активи «визнаних» ІСІ становили 261 189 млн. грн., у тому числі венчурних фондів – 252 508 млн. грн. (-1.0%). У секторах відкритих, інтервальних ІСІ, а також закритих із публічною пропозицією, зростання тривало.

ВЧА усіх ІСІ разом також понизилася – на 2.0%, до 209 228  млн. грн., у тому числі венчурних ІСІ – до 200 918 млн. грн. Чисті активи відкритих ІСІ зросли до 83 млн. грн. (+10.7%), інтервальних – до 81 млн. грн. (+3.1%), закритих ІСІ із публічною пропозицією – до 3 029 млн. грн. (+14.4%).

Чистий притік капіталу у відкритих ІСІ у 1-му кварталі 2018 року різко посилився і становив +2.1 млн. грн., а річний – до +5.7 млн. грн.

Кількість інвесторів ІСІ зросла за 1-й квартал 2018 року вдруге поспіль (+0.6%) – головним чином за рахунок венчурних та відкритих ІСІ. У відкритих фондах учасників побільшало у 1-му кварталі на 24, у тому числі на 21 роздрібного вкладника-резидента (+1.2%), до 1 735 інвесторів всього.

Всього в ІСІ станом на 31.03.2018 року було 261 488 інвесторів, 98.6% із яких – роздрібні вкладники - резиденти України, а 95.6% – учасники інтервальних фондів.

Найбільшими інвесторами ІСІ (за часткою у ВЧА) в цілому залишалися українські юридичні особи, які за 1-й квартал 2018 року зменшили свою частку до 63.6%. У венчурних фондах їхня вага у чистих активах понизилася до 64.8%.

У відкритих фондах громадяни України вже вкотре наростили свої вкладення найбільше серед усіх категорій вкладників в абсолютному вимірі, а їхня частка зросла до 76.2%. Водночас, серед різних категорій ІСІ, за обсягом нарощених за квартал коштів найбільш популярними серед цих інвесторів залишалися венчурні фонди, а за часткою у ВЧА на кінець кварталу – інтервальні (майже 80%).

Структура активів ІСІ у 1-му кварталі 2018 року засвідчила подальше зниження ваги цінних паперів в активах венчурних ІСІ, тоді як в інших категоріях фондів динаміка цих активів змінилася на протилежну: частка фінансових інструментів у відкритих, інтервальних та закритих ІСІ (крім венчурних) збільшилася, на тлі переважного росту на фондовому ринку. Зокрема, сукупні інвестиції відкритих ІСІ в акції зросли до 49.4% у їхній ВЧА.

Станом на 31.03.2018 в агрегованому портфелі активів ІСІ цінні папери становили від 15% у венчурних ІСІ до 74% та 82% – у відкритих та інтервальних відповідно. У відкритих ІСІ знову обсяг коштів у банках та їхня частка у ВЧА сектору зменшилися (до 20.7%), а венчурні фонди й надалі збільшували «інші» активи (переважно корпоративні права та позики) – до 80.5% у їхній сукупній ВЧА.

Доходність ІСІ у 1-му кварталі 2018 року зросла у більшості секторів ІСІ, а особливо – у фондах акцій. При цьому вона, за середнім показником, залишалася позитивною скрізь, крім фондів облігацій, де лише один фонд зазнав втрат у цей період. Найдоходнішими за середнім квартальним приростом вартості вкладень у січні-березні як серед диверсифікованих ІСІ з публічною пропозицією за класами активів, так і серед усіх категорій ІСІ, були фонди акцій (+11.8%). Відкриті фонди в 1-му кварталі 2018 року дещо понизили доходність у середньому – до +6.3%.

Лідерами за доходністю за рік у березні 2018-го залишалися також фонди акцій (+25.7%). Відкриті ІСІ за цей період принесли середні 22.8%, показавши другий результат.

Активи недержавних пенсійних фондів у 1-му кварталі 2018 року продовжували зростати (+0.8%) і на кінець березня досягли 2 485.2 млн. грн., а НПФ в управлінні КУА (без урахування КНПФ НБУ) – 1 216.6 млн. грн. (+1.9%).

Активи страхових компаній в управлінні вперше з 2-го кварталу 2015 року скоротилися (-13.8%).

Кількість КУА, що управляють активами НПФ та активами СК, як і кількість самих цих суб’єктів у 1-му кварталі 2018 року не змінилася (34 КУА НПФ і 2 КУА СК, 58 НПФ та 6 СК з активами в управлінні КУА).

Детальніша інформація на сайті УАІБ: www.uaib.com.ua

*****

Активи НПФ України зросли майже до 2,5 млрд. грн.

Згідно з даними Нацкомфінпослуг, станом на 31.03.2018 р. у Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 62 недержавних пенсійних фонди та 22 адміністратори НПФ (станом на 31.03.2017 р. у Державному реєстрі налічувалось 64 НПФ та 22 адміністратори).

Крім того, у Реєстрі містилася інформація про одного одноосібного засновника, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду (отримав ліцензію на провадження діяльності з адміністрування такого НПФ та відповідно до законодавства не потребує внесення до Державного реєстру фінансових установ).

НПФ були зареєстровані у 8 регіонах України. Найбільше пенсійних фондів було зосереджено у м. Києві - 44 або 71% від загальної кількості. У Донецькій області діяло 6 НПФ (9,7%), у Дніпропетровській області - 4 (6,5%), у Львівській, Івано-Франківській та Харківській областях - по 2 (по 3,2%), в Одеській та Херсонській областях - по 1 (по 1,6%).

Станом на 31.03.2018 р. адміністраторами недержавних пенсійних фондів було укладено 61 тис. пенсійних контрактів, що виявилося на 5,4% (3,5 тис.) менше порівняно з 31.03.2017 р. При цьому з вкладниками-фізичними особами було укладено 54 тис. контрактів, з вкладниками-фізичними особами-підприємцями - 0,1 тис., а з вкладниками-юридичними особами - 6,9 тис.

Пенсійні контракти укладено з 54,7 тис. вкладників, з яких 1,8 тис. (або 3,3%) - це юридичні особи, а 52,9 тис. або 96,7% - фізичні особи. Кількість вкладників НПФ станом на 31.03.2018 р. зменшилася у порівнянні з аналогічною датою 2017 року на 3,7 тис. або на 6,3%.

Загальна кількість учасників НПФ на звітну дату становила 843,2 тис. осіб (станом на 31.03.2017 р. їх нараховувалося 836,2 тис. осіб). Переважну більшість учасників НПФ (61%) становили особи віком від 25 до 50 років та особи вікової групи від 50 до 60 років (27,1%). Частка учасників НПФ вікової групи старше 60 років дорівнювала 10,6%, вікової групи до 25 років - 1,3%. При цьому в кожній віковій групі більшість становили чоловіки, а у віковій групі старше 60 років їхня кількість перевищувала жінок у 2,4 рази.

Пенсійні виплати з НПФ (одноразові та на визначений строк) станом на 31.03.2018 р. склали 723,2 млн. грн., що виявилося на 10,3% більше у порівнянні зі станом на 31.03.2017 р. При цьому одноразові виплати зросли на 0,9%, а пенсійні виплати на визначений строк - на 43,7%.

Сукупно недержавними пенсійними фондами станом на 31.03.2018 р. було здійснено пенсійних виплат (одноразових та на визначений строк) 79,4 тис. учасників, що склало 9,4% від їх загальної кількості.

Середній розмір одноразової пенсійної виплати на одного учасника НПФ, який отримав/отримує пенсійну виплату одноразово, станом на 31.03.2018 р. дорівнював 6,8 тис. грн. (станом на 31.03.2017 р. - 6,5 тис. грн.), а середній розмір пенсійної виплати на визначений строк на одного учасника НПФ, який отримав/отримує пенсійну виплату на визначений строк, - 51,3 тис. грн. (станом на 31.03.2017 р. - 37,2 тис. грн.).

Сума пенсійних внесків до НПФ станом на звітну дату дорівнювала 1910,4 млн. грн., зменшившись у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 0,4% (8,1 млн. грн.).

У загальній сумі пенсійних внесків основну частку (92,9%) становили пенсійні внески від юридичних осіб, обсяг яких склав 1775,3 млн. грн.

Середній розмір пенсійного внеску за три місяці 2018 року на одного вкладника був таким:

- на юридичну особу та фізичну особу-підприємця - 9922,17 грн.;
- на фізичну особу - 186,85 грн.

Загальна вартість активів, сформованих недержавними пенсійними фондами, станом на 31.03.2018 р. дорівнювала 2485,2 млн. грн., що виявилося на 12,6% або на 278,9 млн. грн. більше в порівнянні з аналогічною датою 2017 року.

Станом на звітну дату структура інвестування пенсійних активів була такою:

- цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (46,7% інвестованих активів);
- депозити в банках (35,8%);
- облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (9,7%);
- акції українських емітентів (0,9%);
- об’єкти нерухомості (1,8%);
- банківські метали (0,4%);
- акції іноземних емітентів (0,1%);
- інші активи (4,6%).

Станом на 31.03.2018 р. був зафіксований приріст вкладень в цінні папери, дохід по яких гарантовано Кабінетом Міністрів (на 24,5%), та в облігації українських емітентів (на 17,7%). При цьому значно збільшився обсяг активів, що вкладені в акції українських емітентів (на 38,7%).

Загальний дохід, отриманий від інвестування пенсійних активів, станом на звітну дату дорівнював 1468,5 млн. грн., збільшившись у порівнянні зі станом на 31.03.2017 р. на 310,7 млн. грн. або на 26,8%.

Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, станом на звітну дату зросли на 9,6% і в цілому за час існування пенсійних фондів складали 283,4 млн. грн. або 11,4% від загальної вартості активів НПФ.

Основна частка витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів (58,5%), припала на оплату послуг з управління активами недержавних пенсійних фондів. Питома вага витрат на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду склала 27,4%, на оплата послуг зберігача, який здійснює зберігання активів пенсійного фонду, - 5,5%. Частка витрат на оплату послуг з проведення планових аудиторських перевірок дорівнювала 1,7%, а на оплату послуг, пов’язаних зі здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, - 1,3%.

*****

НКЦПФР схвалила проект Положення про здійснення
публічної пропозиції цінних паперів

НКЦПФР схвалила проект Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів.

Як повідомляє прес-служба Комісії, це новий комплексний нормативно-правовий акт, розроблений відповідно до останніх змін законодавства, зокрема Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», яким передбачено внесення змін до низки положень законів «Про цінні папери та фондовий ринок» та «Про акціонерні товариства».

Відповідно до вимог законодавства складання і затвердження проспекту емісії є обов’язковим при здійсненні публічної пропозиції цінних паперів. Проспект емісії повинен забезпечувати надання інвестору всієї необхідної інформації для прийняття зваженого інвестиційного рішення про придбання цінних паперів, щодо яких оформлено проспект.

Крім того, законом встановлено, що всі базові проспекти емісії, зареєстровані до дати набрання чинності законом, стануть недійсними.

Проект Положення визначає такі питання:

- порядок публічної пропозиції цінних паперів емітентом у процесі їх емісії;
- порядок публічної пропозиції емітентом щодо викуплених власних акцій;
- порядок публічної пропозиції цінних паперів оферентом;
- перелік документів, необхідних для затвердження базового проспекту, а також порядок затвердження проспекту та додатків до нього, підготовлених емітентом у процесі емісії, емітентом щодо викуплених власних акцій, оферентом;
- причини відмови у затвердженні проспекту емісії цінних паперів;
- орієнтовний перелік суттєвих змін, поява чи виявлення яких може бути підставою для оформлення відповідних змін та/або доповнень до проспекту;
- вимоги щодо оприлюднення проспекту емісії цінних паперів і додатків до нього;
- строк оприлюднення публічної пропозиції цінних паперів;
- вимоги до відомостей, які мають включати проспект та окремі його частини;
- порядок поєднання емісії цінних паперів зі здійсненням публічної пропозиції таких цінних паперів у процесі їх емісії;
- порядок вибору емітентом складу проспекту з базового проспекту, що містить всю важливу інформацію про емітента та цінні папери, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

Комісія розміщуватиме інформацію про всі публічні пропозиції цінних паперів на своєму веб-сайті.


*****


НКЦПФР схвалила проект Порядку реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу акціонерного товариства

НКЦПФР схвалила проект Порядку реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

Як повідомляє прес-служба Комісії, Порядок розроблений відповідно до останніх змін законодавства, зокрема Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», яким передбачено внесення змін до низки положень законів «Про цінні папери та фондовий ринок» і «Про акціонерні товариства».

Проект регуляторного акта регламентує:

- порядок реєстрації випуску акцій при збільшенні розміру статутного капіталу;
- документи, які подаються для реєстрації випуску акцій при збільшенні статутного капіталу товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції (крім конвертації конвертованих облігацій в акції);
- документи, які надаються для реєстрації звіту про результати емісії акцій;
- документи, які подаються для реєстрації випуску акцій при збільшенні розміру статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій;
- порядок реєстрації випуску акцій при зменшенні статутного капіталу;
- особливості порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу окремих категорій акціонерних товариств.

Дія цього Порядку не поширюється на випадки реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства під час приєднання або виділу.

*****


Нове програмне забезпечення для пост-трейду запрацює
в Національному депозитарії з серпня 2018 року

Нове програмне забезпечення для пост-трейду запрацює в Національному депозитарії з 5 серпня 2019 року.

Національний депозитарій України підписав контракт на розробку нового програмного забезпечення для депозитарної системи фондового ринку з британською компанією Percival Software Limited. Визначено етапи та терміни розробки і впровадження нової IT-платформи. Учасники ринку будуть мати більше часу для тестування системи, ніж передбачалося раніше, інформує прес-служба НДУ.

Як зазначається у повідомленні, закінчився підготовчий етап створення нового програмного забезпечення для Центрального депозитарію. Підсумком стало підписання контракту з розробником - компанією Percival Software Limited, який визначає всі необхідні деталі, пов’язані з постачанням і підтримкою системи до запуску, а також супроводу ПЗ у процесі роботи. В результаті робіт з аналізу законодавчих вимог і бізнес-процесів депозитарної системи України було сформовано технічне завдання до договору. Вартість договору не перевищує суму, раніше затверджену Наглядовою радою НДУ.

З 1 червня 2018 року розпочалася безпосередня робота над проектом.

Сторони зафіксували в контракті етапи та чіткі терміни розробки і впровадження нової IT-платформи.

Етап 1 - листопад 2018 року. Поставка системи з основним функціоналом. Проведення тестування ПЗ співробітниками НДУ, які триватимуть до запуску.

Етап 2 - квітень 2019 року. Поставка системи з фінальним функціоналом. Проведення тестування ПЗ учасниками ринків капіталу України.

Етап 3 - 5 серпня 2019 року. Запуск нової системи.

«Раніше, за попередніми оцінками, запуск системи планувався на першу половину 2019 року. Однак, після опрацювання всіх можливих нюансів, пов’язаних з адаптацією рішення до умов українського ринку, обсяги додаткової роботи виявилися більшими, ніж передбачалося. З іншого боку, це дало нам можливість передбачити в контракті також більше часу на тестування системи учасниками фондового ринку», - зазначив Голова Правління НДУ Міндаугас Бакас.

Одночасно з початком розробки програмного забезпечення, НДУ разом з НКЦПФР розпочнуть підготовку проектів змін до нормативно-правових актів Комісії щодо депозитарної діяльності. Вже напрацьовані зміни будуть винесені на публічне обговорення з учасниками ринку.

Комунікація за проектом (обговорення технічних питань і нормативних актів) відбуватиметься за допомогою Ради учасників депозитарної системи, до якої входять представники НДУ та емітентів.

НДУ також запрошує зацікавлених приєднатися до спільноти Q&A - Нове ПЗ НДУ, в якій також відбуватиметься діалог і поширюватиметься інформація про впровадження нового ПЗ.

Компанія Percival Software Limited була заснована у 1986 році. Вона займається розробкою і постачанням передових програмних рішень для центральних депозитаріїв у всьому світі. З 2008 року Percival виграла 9 контрактів на поставку систем депозитарного обліку, що охоплюють 21 країну. Серед клієнтів останніх років: фондові біржі Ісландії, Мальти, Вірменії, країн Балтії, Співдружності Багамських Островів та інші.

*****

НКЦПФР та Нацкомфінпослуг представили самооцінку
відповідності стандартам IOPS існуючої системи нагляду
у сфері недержавного пенсійного забезпечення

НКЦПФР та Нацкомфінпослуг представили самооцінку відповідності стандартам IOPS (Міжнародної організації пенсійних наглядових органів) існуючої системи нагляду у сфері недержавного пенсійного забезпечення. Представлення відбулося на щорічних зборах IOPS, які проходили у Парижі, повідомляє прес-служба НКЦПФР.

Оцінка проводилася у рамках впровадження другого і реформування третього рівнів системи пенсійного забезпечення та базувалася на аналізі як законодавчого поля, так і операційних процесів.

У цілому рівень впровадження українськими регуляторами міжнародних стандартів IOPS визначений як «частково впроваджено». Найгірша ситуація - у питаннях достатності ресурсів, впровадженні ризик-орієнтованого підходу і пропорційності доступних заходів впливу існуючим ризикам.

Члени IOPS висловилися за підтримку консолідації наглядових функцій в одному регуляторі (спліт) і забезпечення цього регулятора функціоналом відповідно до міжнародних стандартів і практики.

З точки зору міжнародної практики найбільш суттєвими елементами нагляду є незалежність регулятора, достатність ресурсів для здійснення якісного нагляду, а також можливість брати участь у міжнародній взаємодії регуляторів, щоб протидіяти зловживанням з пенсійними коштами.

Врахування недоліків і заповнення прогалин в існуючій системі нагляду є дуже важливим елементом пенсійної реформи, адже мова йде про кошти і довіру мільйонів громадян.

*****

Протягом травня 2018 року на ФБ «Перспектива»
було укладено 0,46 тис. договорів на загальну суму 7,7 млрд. грн.

Протягом травня 2018 року на ФБ «Перспектива» було укладено 0,46 тис. договорів на загальну суму 7,7 млрд. грн., з початку року - 2,5 тис. договорів на суму 47,4 млрд. грн., інформує прес-служба Біржі.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у травні та за п’ять місяців 2018 року ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів.

У розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становила:
за травень 2018 року щодо ОВДП - 42%, облігацій підприємств - 28%, опціонних сертифікатів - 100%; за січень-травень 2018 року щодо ОВДП - 48%, облігацій підприємств - 32%, опціонних сертифікатів - 100%.

Найбільший обсяг торгів у травні було зафіксовано з державними облігаціями України (99,25%), частка облігацій підприємств склала 0,53%, опціонних сертифікатів - 0,21%. При цьому 27,89% торгів проведено на ринку РЕПО, 72,10% - на адресному ринку, 0,01% - на ринку заявок.

Обсяги торгів державними облігаціями порівняно з аналогічними періодом 2017 року зменшилися на 18%, опціонними сертифікатами - на 67%, натомість в 2,6 рази зросли обсяги торгів облігаціями підприємств.

«У травні обсяг укладених угод на фондових біржах України склав 19 млрд. грн. (на 13% більше ніж у квітні), з початку року - 103 млрд. грн. (на 18% більше ніж за січень-травень 2017 року)», - повідомив Станіслав Шишков, Директор ФБ «Перспектива».

У порівнянні з квітнем на біржовому ринку обсяг торгів переважною більшістю інструментів зріс: державними облігаціями - на 14%, інвестиційними сертифікатами - у 2,8 рази, опціонними сертифікатами - на 19%, строковими контрактами - на 5%. Натомість обсяг біржових угод з облігаціями підприємств зменшився на 38%, акціями - на 6%.

Частка державних облігацій у структурі біржових торгів зросла з 98,3% у квітні до 99,3% у травні. Тож можна констатувати, що параметри біржового обігу недержавних фінансових інструментів знаходяться в межах статистичної похибки.

Порівняно із січнем-травнем 2017 року також спостерігалося зростання сукупного обсягу торгів на фондових біржах України: держоблігаціями - на 15%, акціями - на 8%, облігаціями підприємств - у 3,1 рази, інвестиційними сертифікатами - у 3,3 рази, деривативами та похідними - на 27%.

Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у травні збільшився на 5% порівняно з квітнем, насамперед, за рахунок зростання активності в сегменті державних облігацій.

Частка ФБ «Перспектива» в загальному обсязі торгів на біржовому ринку України за п’ять місяців поточного року становила 46%, в т. ч. на ринку ОВДП - 48%.

*****

У травні 2018 року Індекс ПФТС зменшився на 4,85%

Обсяг біржових контрактів, укладених учасниками ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у травні 2018 року склав 6,88 млрд. грн. (на 3,2% менше ніж у квітні), а обсяг угод - 1 тис., передає прес-служба Біржі. Загалом протягом січня-травня з цінними паперами на біржі було укладено 3,38 тис. угод загальною вартістю 35,43 млрд. грн. (на 24% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року).

Обсяг угод з державними облігаціями дорівнював 6,77 млрд. грн., з корпоративними облігаціями - 99,57 млн. грн., з акціями - 7,24 млн. грн.

У травні Індекс ПФТС зменшився на 4,85% (з 474,11 до 451,13 пункту), а з початку 2018 року - зріс на 43,19% (з 315,06 до 451,13 пункту).

*****

Індекс українських акцій у травні 2018 року зменшився на 6,13%

Загальний обсяг торгів на «Українській біржі» у травні збільшився на 91,45% і склав 4,31 млрд. грн., а загальна кількість угод при цьому становила 5,4 тис., повідомляє прес-служба Біржі.

Обсяг торгів на строковому ринку «Української біржі» за місяць збільшився на 4,81% і склав 271,91 млн. грн. (9,87 тис. контрактів), а кількість угод дорівнювала 1,26 тис.

Обсяг торгів цінними паперами у травні склав 4,04 млрд. грн., що на 102,74% більше ніж у квітні, а кількість угод, укладених на біржі за місяць, дорівнювала 4,15 тис.

У травні 2018 року Індекс українських акцій, що розраховується «Українською біржею», зменшився на 6,13% (з 1799,28 до 1688,9 пункти), а з початку року - зріс на 23,9% (з 1363,04 до 1688,9 пункти).

*****


За минулий тиждень Індекс ПФТС знизився на 12,28 пункту,
а Індекс українських акцій – на 66,4 пункту

Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 08.06.2018 р.

Обсяг торгів - 286 689,36 грн.
Індекс ПФТС - 439,58

Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»  
за 08.06.2018 р.

Обсяг торгів - 3 289 908 грн. 
Індекс українських акцій - 1 610,73


*****

У травні 2018 року міжнародні резерви України зменшилися на 1,6%

Станом на 1 червня 2018 року міжнародні резерви України становили $18 119,7 млн. (в еквіваленті), інформує НБУ. За травень вони скоротилися на 1,6% у зв’язку із здійсненням платежів за державним боргом, номінованим в іноземній валюті.

По-перше, $455,1 млн. (у еквіваленті) Уряд та Національний банк України сплатили на користь Міжнародного валютного фонду протягом травня.

По-друге, ;214,4 млн. було спрямовано на платежі Уряду з обслуговування та погашення державного боргу в інвалюті у сумі $214,4 млн. (крім платежів на користь МВФ), з яких $126,2 млн. – обслуговування та погашення за ОВДП та $18,5 млн. – обслуговування за суверенних єврооблігацій України.

Водночас, основним джерелом поповнення резервів у травні залишалася купівля Національним банком валюти на міжбанківському ринку. Завдяки високим цінам на товари українського експорту (метали, руду та зернові) на зовнішніх ринках, а також збільшенню пропозиції валюти з боку банків, яким з початку квітня Національний банк розширив можливості проводити на власні операції з іноземною валютою на міжбанківському ринку.

За домінування пропозиції іноземної валюти над попитом Національний банк користувався можливістю поповнити міжнародні резерви, необхідні для забезпечення макрофінансової стабільності, без протидії зміцненню обмінного курсу гривні. За підсумками травня Національний банк купив на міжбанківському ринку $181,2 млн. Всі операції з купівлі здійснювалися у формі інтервенцій за найкращим курсом. Нагадуємо, у ІІ кварталі 2018 року Національний банк має намір купувати до $10 млн. на міжбанківському валютному ринку на день для нарощування міжнародних резервів.

Також у минулому місяці до резервів надійшло $272,3 млн. та 64,6 млн. євро від розміщення Урядом ОВДП, номінованих в іноземній валюті.

Крім того, на обсяг резервів вплинули переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) на суму $162,3 млн.

У цілому, станом на 1 червня 2018 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,2 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку.

*****

У січні-травні 2018 року інфляція в Україні склала 4,4%

За інформацією Держстату, споживчі ціни в Україні у травні 2018 року порівняно з попереднім місяцем не змінилися, водночас з початку року зросли на 4,4%.

Базова інфляція у травні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,2%, з початку року – 3,5%.


Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 298 на 15.05.19
Кількість ІСІ 1 279 на 15.05.19
Кількість НПФ* 57 на 15.05.19
Кількість СК* 2 на 31.03.19
Активи, млн. грн. 336 435 на 31.03.19
Активи – за даними звітів 283 КУА щодо 1252 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА