ukr ENG
 
02.05.2018

Новини УАІБ

Застосування механізму примусового викупу акцій у міноритаріїв призводить до непрогнозованих для фондового ринку наслідків

Терміново призупинити та удосконалити законодавство про акціонерні товариства щодо механізму «сквіз-аут» вимагають представники профучасників фондового ринку - УАІБ, ПАРД та АУФТ, які 26 квітня провели спільний прес-брифінг в ІА «Українські новини» на тему: «Сквіз-аут по-українському: справедливий викуп чи грабунок міноритарних акціонерів».

Вони запропонували якнайшвидше провести спільне засідання СРО з НКЦПФР та профільним комітетом Верховної Ради, щоб зупинити ту вакханалію, яка відбувається зараз на практиці, і порушує дух самого закону, а також викривлює ті завдання, які мали вирішити загалом позитивні зміни законодавства.

Застосування механізму примусового викупу акцій у міноритарних акціонерів, покликаного адаптувати українське законодавство до європейських директив, призвело до непрогнозованих для ринку наслідків – спричинило конфлікт між мажоритарними і міноритарними акціонерами, та порушує конституційні права громадян. Особливо у цьому зв’язку потерпають інститути спільного інвестування, які акумулюють кошти вітчизняних інвесторів, оскільки через заниження деякими емітентами ціни обов’язкового викупу, відбувається значне падіння вартості активів публічних інвестиційних фондів.

Як вважають учасники зібрання, процедура застосування на практиці сквіз-ауту в Україні загалом відобразила підходи до регулювання ринку цінних паперів. Вони наголосили, що європейська директива, яка передбачає наявність цих процедур, стосується виключно публічних цінних паперів, яких в Україні сьогодні практично нема. Якщо у 2014 році у біржовому лістингу знаходилося 126 акцій, то у квітні 2018 їх реально залишилося 4, з 224 облігацій підприємств зосталося 12.

Спершу необхідно створити в Україні публічний ринок цінних паперів, а тоді вже запроваджувати новітні механізми, це також вирішило би і проблему справедливої ціни викупу.

Учасники брифінгу підкреслили, що регулятор також міг би зайняти більш активну позицію, принаймні провести аналіз біржових торгів напередодні сквіз-ауту. У Комісії є достатньо повноважень, щоб більш детально розібратися чи є викуп акцій за заниженими цінами деякими емітентами фіктивним чи результатом маніпулювання, переконані профучасники ринку цінних паперів.

*****

На сайті НКЦПФР запрацював Реєстр сертифікованих
осіб - фахівців фондового ринку

На сайті НКЦПФР запрацював Реєстр сертифікованих осіб - фахівців фондового ринку (осіб, які мають сертифікат на право вчинення дій, пов’язаних із безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку), передає прес-служба Комісії.

Метою такого кроку є підвищення прозорості ринку капіталу і забезпечення максимального доступу до публічної інформації.

Реєстр розміщено в розділі сайту «Діяльність/Інша діяльність/Сертифікація спеціалістів/Реєстр сертифікованих осіб». Згодом перейти на сторінку з реєстром можна буде і через пункт меню «Реєстри».

По кожній сертифікованій особі в Реєстрі міститься така інформація: прізвище, ім’я та по-батькові, номер сертифікату, вид діяльності, дата видачі сертифіката, термін його дії, статус сертифіката (дійсний чи недійсний).

Інформація про сертифікованих осіб може бути корисною для HR-директорів професійних учасників фондового ринку при прийомі на роботу нових співробітників, для перевірки бізнес партнерів, які надають професійні послуги на фондовому ринку, а також для інвесторів при перевірці компаній, через які вони мають намір інвестувати в інструменти ринку капіталу.

З метою реформування системи підготовки та атестації фахівців фондового ринку Комісія уклала Меморандум з Асоціацією інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine, яка офіційно представляє в Україні міжнародний CFA Інститут.

*****

СРО професійних учасників фондового ринку вважають, що розроблена CFA Society Ukraine Концепція «Підготовка та атестація фахівців фондового ринку та керуючих активами: прозорість і відповідність сучасним вимогам та міжнародним стандартам», затверджена рішенням НКЦПФР №909 від 21.12.2017 р., не відповідає потребам ринку та є незбалансованою.

УАІБ, ПАРД та АУФТ наголошують, що представники ринку та СРО не були залучені до підготовки Концепції, а їхні пропозиції і напрацювання щодо реформування системи сертифікації фахівців фондового ринку, направлені до НКЦПФР ще на початку 2018 року були проігноровані.

Зважаючи на таку ситуацію, на минулому тижні Рада ПАРД прийняла рішення про вихід із підписантів Меморандуму.

Враховуючи важливість питання розбудови сучасної та ефективної системи сертифікації фахівців на фондовому ринку, СРО професійних учасників фондового ринку планують найближчим часом підготувати свою Концепцію реформування системи сертифікації на ринку цінних паперів і запропонувати її на розгляд НКЦПФР.

*****

Нацдепозитарій підбив підсумки своєї діяльності у 2017 році

Національний депозитарій України підбив підсумки своєї діяльності у 2017 році.

Як зазначається у прес-релізі НДУ, завдяки оптимізації процесів він максимально наблизився до самоокупності. Чистий прибуток Нацдепозитарію торік склав 7,4 млн. грн. Сімдесят п’ять відсотків від цієї суми будо переведено на виплату дивідендів акціонерам, частина прибутку буде інвестована в подальший розвиток Центрального депозитарію.

Управлінські рішення, впровадження нових сервісів, зміна тарифної політики дозволили покращити показник прибутковості від операційної діяльності у п’ять разів і вийти практично на рівень операційної беззбитковості. Проте стратегічною метою Центрального депозитарію є самоокупність послуг. Для підтримки зазначеного вектору розвитку в 2017 році НДУ інвестував у довгострокові активи. Так, у листопаді був запущений в роботу резервний Центр обробки даних та обраний постачальник нового програмного забезпечення для НДУ.

«У наших планах до початку 2019 року підготувати до запуску нову IT-платформу Центрального депозитарію, - говорить Міндаугас Бакас, Голова Правління НДУ. - У 2017 оптимізація процесів і впровадження стандартів корпоративного управління наглядовою радою допомогли заробити кошти для інвестицій в інфраструктуру та виплатити 2,5 млн. грн. податків державі. У нинішньому році важливо сформувати значну частину необхідної для запуску ПЗ законодавчої бази і провести масштабне тестування нової системи з учасниками ринку».

З метою підвищення ефективності управління бізнес-процесами в 2017 році НДУ здійснив низку дій, спрямованих на впровадження електронного документообігу у взаємодії з учасниками фондового ринку. Інвестиції у цей напрямок дозволять поліпшити результати управління доходами і витратами.

Андрій Порада, Член Правління НДУ, зауважив: «Розширено можливості цифрової комунікації учасників системи депозитарного обліку, що дозволяє Центральному депозитарію отримувати зворотний зв’язок швидко і в автоматичному режимі».

У 2017 році Нацдепозитарій був одним із головних ініціаторів змін в інфраструктурі фондового ринку України. Так, НДУ ініціював низку законодавчих актів, спрямованих на врахування інтересу учасників ринку. Серед них проект закону №6141 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій», який вводить в українське законодавство концепцію номінального утримувача. Він став одним із ТОП-35 пріоритетних для прийняття в 2018 році законопроектів, визначений Урядом.

*****

НКЦПФР затвердила зміни до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів

НКЦПФР затвердила зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Зміни розроблені з метою реалізації норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», повідомляє прес-служба регулятора.

Змінами передбачено таке:

- доповнено перелік особливої інформації;

- доповнено обсяг інформації, що розкривається у складі проміжної інформації;

- запроваджено вимоги до розкриття інформації іноземними емітентами - нерезидентами, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України;

- змінено обсяг розкриття інформації про проведення загальних зборів;

- уточнено вимоги щодо розміщення інформації публічними акціонерними товариствами на власному веб-сайті.

Крім того, у Положенні розширено склад особливої інформації емітента цінних паперів, яка підлягає розкриттю, деталізовано особливості розкриття кожного з видів особливої інформації. Відповідно змінилися додатки до зазначеного Положення. Змінами врегульовано обсяг розкриття особливої інформації для: публічних акціонерних товариств та банків, приватних акціонерних товариств; емітентів, які не є акціонерним товариством та щодо цінних паперів яких (не акцій) здійснено публічну пропозицію, та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі.

Змінами до Положення розширено обсяг проміжної інформації (за підсумками кварталу). Обов’язок здійснювати розкриття проміжної інформації відповідно до вимог цього Положення поширено на: банки; публічні акціонерні товариства, щодо акцій яких здійснено публічну пропозицію та/або акції яких допущені до торгів на фондовій біржі (в частині включення до біржового реєстру); емітентів, щодо інших цінних паперів (крім акцій) яких здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі (в частині включення до біржового реєстру).

Також запроваджено вимоги щодо розкриття інформації іноземними емітентами - нерезидентами, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України (наразі до обігу допущені цінні папери двох емітентів - MHP S.A. та Ukrproduct Group Ltd). Зокрема, вони зобов’язані забезпечити додаткове розкриття інформації відповідно до статті 641 Закону України «Про акціонерні товариства», а також інформації про скликання та проведення загальних зборів акціонерів в обсязі, не меншому за встановлений цим Законом.

При цьому доповнений обсяг інформації, який підлягає оприлюдненню на власному веб-сайті емітента. Емітент повинен публікувати на ньому звіти наглядової ради, звіти виконавчого органу, звіти ревізійної комісії, положення, відповідно до якого визначається винагорода членів наглядової ради та виконавчого органу, а також протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

*****

Комісія запропонувала зміни до порядку визнання емісії
цінних паперів недобросовісною та недійсною

НКЦПФР схвалила проект рішення про внесення змін до Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною, передає прес-служба Комісії. Змін зазнали підстави для визнання емісії цінних паперів недобросовісною.

Зокрема, підставами для визнання емісії цінних паперів недобросовісною можуть бути:

- порушення емітентом вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», невідповідність поданих емітентом документів вимогам законодавства та/або неповнота інформації у поданих документах;

- порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про емісію цінних паперів;

- внесення недостовірних, незрозумілих, з розбіжностями між різними положеннями та/або неповних відомостей до документів, що подаються для реєстрації випуску цінних паперів, для випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів, звіту про результати емісії;

- неодноразове грубе порушення емітентом прав інвесторів під час емісії цінних паперів.

Рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною приймається до реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів.

Документом запроваджується нове поняття «неодноразове грубе порушення емітентом прав інвесторів під час емісії цінних паперів», що означатиме скоєння емітентом двох чи більше зафіксованих регулятором грубих порушень законодавства під час проведення емісій цінних паперів протягом попередніх 3 років.

Зміни розроблено відповідно до останніх змін законодавства, зокрема до пункту 13 статті 8, пункту 3 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

*****

Клієнти НДУ позитивно сприйняли запровадження нового цифрового сервісу

Уже місяць в НДУ працює новий цифровий сервіс, який істотно спрощує процедуру подання розпорядження на формування реєстру власників цінних паперів, йдеться у повідомленні прес-служби Національного депозитарію.

Новий цифровий сервіс для емітентів цінних паперів почав працювати з 26 березня 2018 року. У рамках впровадження європейських стандартів НДУ йде від паперової форми взаємодії з клієнтами і для цього розширює функціонал клієнтського кабінету. Електронна послуга з формування реєстрів власників цінних паперів автоматизує стандартну процедуру подання розпорядження і забору реєстру.

Клієнти НДУ відреагували позитивно. Протягом терміну, що минув з моменту запуску послуги, у новому форматі подано 275 розпоряджень, що є високим показником ефективності. Кількість наданих реєстрів - 144. Решта готується для видання (розглядається або видання заплановано на певну дату).

«Емітентів (рахунків), підключених до клієнтського кабінету, наразі 736. Перші тижні роботи показують, що новий формат послуги користується значним попитом. Головна мета впровадження - зробити процедуру забору реєстру власників цінних паперів і подання розпорядження більш зручною та швидкою. Раніше документи могли «подорожувати» до двох тижнів. Онлайн-режим дозволяє все зробити за кілька хвилин у будь-який зручний для клієнта час», - розповів Член Правління НДУ Андрій Порада.

Новий сервіс Національного депозитарію призначений для юридичних осіб, що відповідають за корпоративні дії в акціонерних товариствах. Багато з них уже скористалися його перевагами в період проведення річних загальних зборів. Електронна послуга допомогла істотно спростити і прискорити процес формування реєстрів власників цінних паперів та повідомлення акціонерів.

У НДУ нагадують, що для користування новим сервісом необхідно мати електронний підпис і печатку, а також зареєструватися в Кабінеті клієнта. Подача розпоряджень здійснюється через оновлене меню Клієнтського кабінету. Процедура доступна 24/7.

*****

Нацкомфінпослуг оприлюднила проект Розпорядження Комісії «Про внесення змін до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги»

Нацкомфінпослуг оприлюднила проект Розпорядження Комісії «Про внесення змін до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, його розроблено відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг задля вдосконалення нормативно-правової бази у сфері застосування Комісією заходів впливу за порушення вимог законодавства.

З метою захисту прав споживачів фінансових послуг Положенням про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги встановлений інший механізм прийняття рішень Комісії при здійсненні провадження у справах про порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, ніж встановлений законами «Про ліцензування видів господарської діяльності» та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Таким чином, з метою врегулювання вищезазначеного питання вносяться зміни до Положення в частині нерозповсюдження його норм на правовідносини, що виникають відповідно до вказаних законів.

*****

У Комітеті ВРУ з питань фінансової політики і банківської діяльності відбувся круглий стіл, у рамках якого обговорювалися проекти законів «Про валюту»

У Комітеті ВРУ з питань фінансової політики і банківської діяльності відбувся круглий стіл, у рамках якого обговорювалися проекти законів «Про валюту». Про це повідомляється на офіційній сторінці Національного банку у Facebook.

На обговоренні були присутні народні депутати, представники НБУ, Мінекономрозвитку, Міністерства фінансів, банківської та експертної спільноти.

Проект закону «Про валюту» (реєстраційний №8152), розроблений Національним банком та внесений Президентом до Верховної Ради як невідкладний, має на меті замінити собою Декрет про валютне регулювання 1993 року та зробити можливим запровадження в Україні вільного руху капіталу. Водночас у ньому передбачений механізм, який дозволяє Національному банку оперативно реагувати на шоки, які виникають, і вберегти українську фінансову систему від кризових явищ шляхом запровадження тимчасових обмежень.

Цей законопроект вже отримав підтримку як представників ринку всередині країни, так і міжнародних фахівців.

У ході обговорення переваг двох законопроектів більш схвальні відгуки дістав саме базовий проект закону, пропозиції до якого надавав НБУ. При цьому учасники круглого столу в цілому підтримали урахування деяких норм альтернативного законопроекту (реєстраційний №8152-1) при подальшій роботі над цільовим законом.

Обидва проекти законів будуть розглянуті на засіданні Комітету, яке має відбутись 15-16 травня. На ньому прийматиметься рішення про рекомендацію одного з них до прийняття Верховною Радою в першому читанні.

*****

ФДМУ оприлюднив дані щодо розвитку ринку оцінки майна в Україні

Згідно з інформацією Фонду держмайна, станом на 31 березня 2018 року 2641 суб’єкт оціночної діяльності мав право на надання послуг з оцінки для цілей оподаткування.

У 2018 році, за даними автоматизованої підсистеми «Рецензент», Фондом та його регіональними відділеннями виконано 1606 рецензій, які внесено до бази даних автоматизованої системи «Оцінка».

В Єдиній базі даних звітів про оцінку станом на звітну дату зареєстровано 168896 звітів про оцінку, складених для цілей оподаткування.

Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності містить дані про 12809 оцінювачів та інформацію про 7792 суб’єкти оціночної діяльності.

Розроблений Фондом проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Закону «Про Фонд державного майна України» направлено на погодження відповідним органам влади.

З метою приведення у відповідність до Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» Фондом підготовлено проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року №358». Проект Постанови направлено на погодження відповідним органам влади.

*****

За минулий тиждень Індекс ПФТС зріс на 103,57 пункту,
а Індекс українських акцій – знизився на 19,47 пункту

Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 27.04.2018 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

ПФТС

20 415 490

474,11

Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»
за 27.04.2018 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

українських акцій

158 038 595

1799,28

*****

Середня зарплата в Україні у березні 2018 року склала 8 382 грн.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у березні 2018 року становила 8 382 грн, що у 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3 723 грн), інформує Держстат.

Темп зростання середньої номінальної заробітної плати порівняно з лютим становив 107,1%, а порівняно з березнем 2017 року – 124,1%.

Індекс реальної заробітної плати в березні 2018 року порівняно із лютим становив 105,9%, а відносно березня 2017 року – 109,5%.

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 296 на 08.01.19
Кількість ІСІ 1 249 на 08.01.19
Кількість НПФ* 58 на 08.01.19
Кількість СК* 3 на 30.11.2018
Активи, млн. грн. 311 765 на 30.11.2018
Активи – за даними звітів 278 КУА щодо 1229 ІСІ, 58 НПФ та 3 СК.
* З активами в управлінні КУА