ukr ENG
 
19.02.2018

Новини УАІБ

УАІБ: Аналітичний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди)
за січень 2018 року

Для українських бірж 2018 рік розпочався досить оптимістично. Так, за підсумками січня, індекс Української Біржі збільшився на 9,38%, а індекс ПФТС - на 6,41%.

За рівнем доходності сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці – закриті фонди (+6,40%), на другому – інтервальні (+3,57%), відкриті ІСІ – на третьому (+3,16%).

Відкриті фонди

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ, які надали звіти за січень, становила 76,97 млн. грн. Відповідно до отриманих на кінець попереднього місяця даних, загальне збільшення чистих активів становило +4 248,95 тис. грн. (+5,48%). Рух чистого капіталу у секторі становив +1 877,35 тис. грн. через значне залучення коштів інвесторів. Відповідно до отриманих на кінець попереднього місяця даних, загальне чистих активів становило. Рух чистого капіталу у секторі становив +1 877,35 тис. грн. через значне залучення коштів інвесторів.

У січні діапазон доходності інвестфондів коливався в межах від +7,45% до -0,03%. За підсумками місяця лише один фонд зафіксував негативну зміну ВЧА, решта - завершили місяць зі зростанням показників рівня доходності.

Лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (+2078,03 тис. грн. (+25,14%)) – завдяки значному розміщенню сертифікатів (+18,89% в обігу) отримав 1578,93 тис. грн. чистого притоку капіталу;

«ВСІ» (+225,72 тис. грн. (+13,29%)) – так само через зростання ВЧА та завдяки значному збільшенню обігу ІС (+11,42%) отримав 196,17 тис. грн. «чистими»;

«КІНТО-Казначейський» (+182,92 тис. грн. (+9,22%)) – отримав +121,29 тис. грн. чистого притоку капіталу завдяки додатковому розміщенню 605 ІС.

Найбільші виплати інвесторам у січні зробили такі фонди:

«КІНТО-Еквіті» (+185,60 тис. грн. (+3,87%)) – попри зростання ВЧА, викуп у інвесторів 78 шт. сертифікатів (-1,71% в обігу) призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -84,20 тис. грн.;

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+56,92 тис. грн. (+4,09%)) – так само, через викуп у інвесторів 8 шт. сертифікатів, чистий відтік становив -19,68 тис. грн.;

«КІНТО-Класичний» (+749,00 тис. грн. (+2,82%)) – через пред’явлення до викупу 26 інвестиційних сертифікатів чистий відтік склав -14,36 тис. грн.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (35,53% сукупної ВЧА (27,35 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (13,44% (10,35 млн. грн.)), третім став фонд «Софіївський» (8,81% (6,78 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (6,47% (4,98 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розташувався «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (5,65% (4,35 млн. грн.)).

Лідерами за доходністю були такі фонди: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+7,45%), «Надбання» (+5,76%) та «КІНТО-Еквіті» (+5,65%).

Негативні показники у січні зафіксував лише один фонд - «Бонум Оптімум» (-0,03%).

Інтервальні фонди

У січні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 3,35 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 75,20 тис. грн. (+2,29%).

Найбільші виплати інвесторам здійснив фонд «ТАСК Український Капітал» (+42,80 тис. грн. (+3,21%)) – через пред’явлення до погашення 140 ЦП фонд зазнав відтік чистого капіталу у розмірі -67,78 тис. грн., у решти фондів збільшення ВЧА відбулося через зростання вартості активів та не зафіксовано будь-яких змін чистого капіталу.

Доходність вкладень у секторі була такою: «ТАСК Український Капітал» (+8,37%), «Паритет» (+1,99%) та «Оптімум» (+0,36%).

Закриті фонди

До огляду в січні включено 2 закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 11.31 млн. грн.

Фонд «Індекс Української Біржі» (+1266,49 тис. грн. (+14,04%)) залучив кошти інвесторів (+4,30% ЦП в обігу), через що отримав +421,65 тис. грн.

Діапазон доходності закритих фондів у січні був таким: «Індекс Української Біржі» (+9,34%) та «ТАСК Універсал» (+3,46%).

Більше інформації на сайті УАІБ: www.uaib.com.ua

*****

Цінні папери, розміщені на закордонних біржах,
стали доступні для українських інвесторів

Цінні папери, розміщені на закордонних біржах, стали доступні для українських інвесторів. Як повідомляє прес-служба Національного депозитарію, 06.02.2018 р. набуло чинності Рішення НКЦПФР №871 «Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України». Наразі громадяни нашої держави можуть придбати іноземні цінні папери та вільно ними розпоряджатися: продавати, дарувати, передавати в спадщину тощо.

Ініціатива щодо спрощення допуску цінних паперів іноземних емітентів на фондовий ринок і зняття обмеження щодо їхнього обігу з’явилася під час спільної роботи Національного депозитарію з учасниками ринку. Остаточне рішення було ухвалено внаслідок співпраці з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

«Нам потрібно пожвавити український ринок цінних паперів. Один зі способів - забезпечення інвесторів ефективною інфраструктурою для придбання іноземних активів. Рішення про спрощення доступу іноземних цінних паперів грає в цьому процесі одну з головних ролей. Унаслідок цього спростилася процедура входу цінних паперів на ринок. Наразі все, що необхідно зробити емітенту для отримання дозволу від НКЦПФР на допуск цінних паперів іноземної компанії - заповнити стандартну форму заяви. Збір іншої інформації і введення на український фондовий ринок здійснює НДУ. Кількість цінних паперів в обігу для їхніх власників наразі не обмежується. Для учасників ринку це добра нагода для розширення пакету послуг», - зазначив Голова Правління НДУ Міндаугас Бакас.

Під час спільного обговорення змін між НДУ, НКЦПФР та ключовими гравцями ринку, де НДУ виступив майданчиком для формування умов взаємодії зручних для всіх сторін, було сформульовано Рішення №871 «Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України». Суттєво спрощена процедура допуску цінних паперів на ринок України дозволить збільшити обсяги торгів на українському фондовому ринку і зробить його більш привабливим для первинного публічного розміщення.

«Це Положення покликане спростити процедуру допуску для емітентів, яка раніше була пов’язана з надмірною кількістю паперової роботи», - запевнив Член НКЦПФРДмитро Тарабакін.

Голова Відділу міжнародних відносин та розвитку діяльності НДУ Євген Дідківський зауважив, що Рішення скасовує обмеження обсягу іноземних цінних паперів, допущених до обігу на ринку України. Будь-яка кількість паперів певного випуску, що отримав допуск, може заводитися в країну. Обіг паперів не обов’язково має відбуватися на біржі. Це дає більше свободи покупцям і продавцям, які можуть домовлятися про купівлю-продаж між собою. Цінні папери можуть дарувати, передавати в спадщину тощо. Суттєво спрощена процедура допуску цінних паперів на ринок України. Крім цього, тепер дозвіл на допуск іноземних цінних паперів може бути наданий не тільки за заявою емітента, але й за зверненням НДУ. Дотепер, якщо емітент не був зацікавлений в обігу його цінних паперів в Україні, це не могло статися. На сьогодні НДУ може отримати дозвіл в інтересах інвесторів.

Гравці ринку позитивно оцінюють нові зміни. «Одразу після зміни складу НКЦПФР у 2015 році в мене з’явилася надія, що українські інвестори зможуть отримати можливості, які є в будь-якій нормальній країні, - сказав Олексій Сухоруков, Керуючий директор Інвестиційної Групи УНІВЕР. - Для цього потрібно було зняти низку бюрократичних заборон, у тому числі - у тексті Положення про обіг іноземних цінних паперів. Версія документа від 2012 року придатна виключно для пілотного проекту за так званим «вторинним лістингом». Обмеження були такі: 1) дозвіл на обіг в Україні могли отримати тільки емітенти, в яких є активи в Україні; 2) іноземні ЦП могли обертатися тільки на біржі. Нова редакція зняла обидві ці заборони, істотно скоротила перелік необхідних документів, а також дала можливість подавати заявку на допуск не тільки емітентам, але й центральному депозитарію України. Це, на жаль, дуже мікроскопічні зміни в порівнянні з тим, що ще потрібно зробити, щоб права українців можна було порівняти з правами європейських інвесторів, але хоч якась користь за 3 роки».

«Ми очікуємо на значне розширення ринкової кон’юнктури внаслідок залучення нових інструментів і привабливих активів, що, зі свого боку, дозволить повернути інтерес до ринку капіталів загалом і, зокрема, збільшити обсяги операцій фондового ринку. Найпозитивнішим ефектом, безумовно, є скасування бюрократичної частини попереднього Положення. Ця частина стосувалася подачі «громіздкого» пакету документів від емітента з обов’язковою вимогою перекладу на українську мову офіційно опублікованих текстів проспекту емісії, аудиторської та фінансової звітності, збору, подачі різних довідок і укладення договору з однією з українських фондових бірж, хоча дозвіл на допуск до обігу на території України ще не отриманий. Вказані спрощення - це крок на шляху приведення норм українського законодавства до міжнародних стандартів. Іншими словами, сподіваємося, що простота, прозорість і швидкість отримання дозволів стануть привабливими чинниками для «входу» на фондовий ринок України іноземних емітентів», - повідомила Віолетта Заяць, Керівник депозитарного відділу Dragon Capital.

Як зазначають у НДУ, ухвалення документа дає поштовх для збільшення обсягу пропозицій. Будуть створені нові можливості для бізнесу, скоротиться дефіцит якісних фінансових інструментів. Фонди і страхові компанії зможуть збалансувати свої портфелі за допомогою активів, номінованих в іноземній валюті. Розшириться спектр послуг, на яких можуть заробляти депозитарні установи України, залучаючи нових клієнтів і конкуруючи один з одним.

*****

НКЦПФР працює над впровадженням норм Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних
паперів» у свої нормативні акти

НКЦПФР працює над впровадженням норм Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» у свої нормативні акти.

За повідомленням прес-служби Комісії, блок щодо розкриття інформації емітентами цінних паперів передбачає внесення змін до чинних документів та розробку нових нормативних документів.

Зміни буде внесено до таких нормативно-правових актів НКЦПФР:

- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів від 03.12.2013 р. №2826, зокрема щодо порядку і форми розкриття календарного плану, а також вимоги щодо його змісту;

- Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до НКЦПФР від 13.05.2011 р. №492;

- Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов’язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою НКЦПФР на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів від 12.03.2013 р. №311. Документ буде змінено з метою реалізації можливості розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (stockmarket.gov.ua) Повідомлень акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та Повідомлень про намір придбання значного пакета акцій, передбачених статтями 47 та 64 Закону України «Про акціонерні товариства».

Також Комісія планує розробити новий документ щодо подання інформації особами, які провадять діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.

Крім того, НКЦПФР внесе зміни до нормативної бази щодо регулювання діяльності професійних учасників ринків капіталу та розробить нові правові акти у цій сфері.

Зміни будуть внесені до таких документів НКЦПФР:

- Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 р. №735;

- Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затверджений рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 р. №148;

- Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів, затверджений рішенням НКЦПФР від 12.04.2016 р. №391;

- Вимоги до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів, затверджені рішенням НКЦПФР від 06.08.2013 р. №1410;

- Вимоги до договору про обслуговування клірингової установи та договору про обслуговування Розрахункового центру, затверджені рішенням НКЦПФР від 20.08.2013 р. №1526;

- Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затверджене рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 р. №1332;

- Положення про функціонування фондових бірж, затверджене рішенням НКЦПФР від 22.11.2012 р. №1688;

- Типового договору андерайтингу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 18.09.2012 р. №1240;

- Порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами, затверджений рішенням НКЦПФР від 05.02.2013 р. №131;

- Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затверджене рішенням НКЦПФР від 10.09.2013 р. №1753;

- Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють, затверджене рішенням НКЦПФР від 26.04.2012 р. №582.

Крім того, планується скасувати рішення Комісії від 05.11.2013 р. №2516 «Про затвердження Положення про конкурс з визначення фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій», а також розробити новий документ - порядок зміни виду інституту спільного інвестування.

З метою реалізації норм Закону №2210-VIII зміни відбудуться за такими напрямами:

Блок 1. Здійснення емісії цінних паперів, публічної пропозиції цінних паперів.

Блок 2. Розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Блок 3. Регулювання професійних учасників ринку.

Блок 4. Регулювання оцінювачів.

Блок 5. Регулювання діяльності інформаційних агентів.

*****

Фондові біржі готуватимуться до запровадження нових фінансових інструментів

Як повідомляється на сайті НКЦПФР, на засіданні регулятора 15 лютого 2018 року схвалено нову редакцію двох нормативно-правових актів, які регламентують торгівлю цінними паперами на фондових біржах – Положення про функціонування фондових бірж та Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі.

Новації спричинені останніми змінами законодавства, зокрема, прийняттям Закону України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів (№2210-VIII) та Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (№2164-VІІІ).

Перш за все, учасникам ринку капіталу та емітентам цінних паперів треба звернути увагу на такі нововведення, які будуть запроваджені:

  • фондові біржі зобов’язані письмово повідомляти емітентів про внесення їх цінних паперів до біржового списку, у разі якщо ініціатором такого внесення виступає не емітент;
  • емітенти, цінні папери яких включені до біржового списку, зобов’язані повідомляти фондову біржу про дату оприлюднення на власному веб-сайті календарного плану розкриття ними інформації (в тому числі розміщення у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, на власному веб-сайті або через інформаційного агента регульованої інформації, та іншої інформації, яка повинна оприлюднюватись відповідно до законодавства);
  • фондові біржі зобов’язані перевіряти оприлюднення емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на такій фондовій біржі, календарного плану розкриття інформації;
  • фондові біржі зобов’язані здійснювати аналіз розміщених емітентами даних у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, зокрема за такими вимогами: складання фінансової звітності відповідно МСФЗ, створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером і у складі не менше двох осіб (крім інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів), тощо;
  • фондові біржі зобов’язані виключити з біржового списку емітента, який не оприлюднив на власному веб-сайті календарного плану розкриття інформації до 31 січня кожного року;
  • до біржового списку фондової біржі не може бути включений та перебувати там емітент – приватне акціонерне товариство, кількість акціонерів якого не перевищує 100 осіб та в статуті якого передбачено переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

Відтепер буде запроваджено лише один рівень лістингу, причому вимоги щодо внесення та перебування цінних паперів у лістингу будуть відповідати вимогам, які раніше застосовувались до другого рівня.

Всі емітенти, цінні папери яких включені до біржового реєстру станом на 1 січня 2019 року, повинні мати дійсний проспект цінних паперів, тобто такий, що відповідає новим вимогам законодавства і який зареєстрований у НКЦПФР.

Фондові біржі повинні письмово повідомити емітентів, цінні папери яких на дату набуття чинності змін до Положення про функціонування фондових бірж знаходитимуться у біржовому списку, про необхідність до 1 січня 2019 року привести свою діяльність у відповідність до встановлених умов щодо перебування цінних паперів у біржовому списку.

Новації Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі стосуються запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів.

З метою збільшення прозорості торгівлі зазначеними фінансовими інструментами Комісія розширює обґрунтування, яке біржі подаватимуть у такому випадку. Відповідно до оновленої редакції документа обґрунтування повинно містити:

  • опис базового активу, надійність, якість та доступність джерел даних, на підставі яких встановлюється ціна виконання контракту;
  • аналіз динаміки ціни базового активу за попередні 1- 3 роки (у разі наявності);
  • оцінку відповідності фінансового інструменту потребам ринку та клієнтів;
  • інформацію щодо програмного продукту і технічних засобів, які будуть використовуватись при укладанні та виконанні деривативів, або інформацію про заплановані заходи та строки розробки чи придбання програмного продукту і технічних засобів.

Всі ці зміни сприятимуть підвищенню прозорості біржової торгівлі, відповідальності фондових бірж, покращенні якості розкриття інформації емітентами та відповідно більшій поінформованості інвесторів.

Обидва документи будуть опубліковані на веб-сайті НКЦПФР для ознайомлення з ним і надання протягом 30 днів пропозицій та зауважень.

*****

Нацкомфінпослуг видала нормативно-правовий акт
щодо здійснення аудиту звітності фінансових установ за 2017 рік

Нацкомфінпослуг видала нормативно-правовий акт щодо здійснення аудиту звітності фінансових установ за минулий рік. Про це інформує Аудиторська палата України.

Зокрема, це Методичні рекомендації щодо аудиторських звітів, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ за 2017 рік, затверджені Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 01.02.2018 р. №142.

Документ містить у собі:

- рекомендації щодо форми і змісту звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності фінансової установи;

- особливості визначення ключових питань аудиту для різних видів фінансових установ;

- рекомендації щодо врахування вимог відповідних законодавчих та нормативних актів за кожним видом діяльності на ринку небанківських фінансових послуг.

*****

Нацкомфінпослуг оприлюднила проект Постанови КМУ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»

Нацкомфінпослуг оприлюднила проект Постанови КМУ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, ним встановлюються критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг, та врегульовується періодичність здійснення Нацкомфінпослуг планових заходів державного нагляду (контролю).

Критеріями, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг, є:

- види та/або обсяги фінансових послуг, що надаються суб’єктами господарювання;

- строк провадження суб’єктом господарювання діяльності у сфері ринків фінансових послуг;

- дотримання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг;

- кількість звернень щодо неналежного виконання суб’єктом господарювання своїх зобов’язань, які надходять до Нацкомфінпослуг від споживачів фінансових послуг.

Періодом оцінки відповідності критеріям суб’єкта господарювання визначається період протягом останніх дванадцяти календарних місяців, що передують включенню суб’єкта господарювання до плану заходів зі здійснення державного нагляду.

Систематичним є порушення два та більше разів вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг.

Відповідно до встановлених регуляторним актом критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг, суб’єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.

У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) упродовж останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та упродовж останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 рази.

Якщо за результатами позапланових перевірок виявлено порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання може бути проведений у наступному плановому періоді.

*****

За минулий тиждень Індекс ПФТС зріс на 1,26 пункту,
а Індекс українських акцій - на `10,83 пункту

 

Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 16.02.2018 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

ПФТС

113 318 441,72

335,79

Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»
за 16.02.2018 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

українських акцій

309 989 932,60

1 461,68

*****

У 2017 році негативне сальдо зовнішньоторговельного
балансу України дорівнювало $2 625,4 млн.

Обсяг експорту товарів та послуг України у 2017 році становив $52 329,6 млн., імпорту – $54 955,0 млн., інформує Держстат. Порівняно із 2016 роком експорт збільшився на 16%, імпорт – на 23,3%.

Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило $2 625,4 млн. (у 2016 році було зафіксоване позитивне сальдо у розмірі $541,6 млн.).

*****

НБУ зафіксував підвищення ставок за банківськими кредитами та депозитами

Як повідомляє прес-служба Нацбанку, у січні 2018 року процентні ставки за новими гривневими депозитами зросли до 11,6% річних для домогосподарств та до 9,6% річних для бізнесу. Така тенденція є наслідком підвищення Національним банком облікової ставки до 16%.

Внаслідок такого подорожчання фондування процентні ставки за новими кредитами у гривні також підвищилися - до 29,7% річних для домогосподарств та до 15,3% річних для бізнесу.

Загальний портфель депозитів у національній валюті у платоспроможних банках в січні 2018 року скоротився на 3% до 475,4 млрд. грн. Насамперед, це відбулося за рахунок зниження корпоративних депозитів у гривні (на 4,9% за місяць). Залишки гривневих коштів на депозитах домогосподарств знизилися менш суттєво (на 0,8% за місяць). Вагомим фактором скорочення залишків коштів у січні став ефект бази порівняння - суттєве зростання депозитів у грудні, спричинене значними бюджетними видатками наприкінці року та авансовою виплатою пенсій.

Загальний портфель кредитів банків у національній валюті на кінець січня залишився на рівні початку року і становив 571,6 млрд. грн. Незначне скорочення обсягу корпоративних кредитів було компенсоване зростанням обсягу кредитів населенню. Зокрема, обсяг гривневих кредитів домогосподарств зріс за місяць на 3,9%, насамперед за рахунок споживчого кредитування.

Обсяг залишків за кредитами в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) в січні продемонстрував суттєве зростання (на 11% у випадку домогосподарств та 3,8% у випадку корпоративних позичальників). Це відбулося внаслідок методологічних змін у розрахунку цих показників. А саме - особливостей ведення бухгалтерського обліку під час поступового переходу на МСФЗ 9, зокрема за рахунок сум коригування процентних доходів за знеціненими фінансовими активами, які відносяться до операцій 2017 року.


Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 295 на 11.12.18
Кількість ІСІ 1 250 на 11.12.18
Кількість НПФ* 58 на 11.12.18
Кількість СК* 3 на 31.10.2018
Активи, млн. грн. 305 283 на 31.10.2018
Активи – за даними звітів 281 КУА щодо 1237 ІСІ, 58 НПФ та 3 СК.
* З активами в управлінні КУА