ukr ENG
 
05.02.2018

Новини УАІБ

Щорічні Загальні збори членів УАІБ відбудуться 27 лютого у Києві

Відповідно до рішення Ради УАІБ від 25 січня 2018 року про проведення чергових Загальних зборів членів УАІБ:

27 лютого 2018 р. о 10 годині відбудуться чергові Загальні збори членів УАІБ за адресою: Готель «Русь», м.Київ, вул.Госпітальна 4, Конференц-зал. Початок реєстрації учасників о 9.30 – закінчення реєстрації о 10.00.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Звіт про діяльність УАІБ у 2017 році.

2. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.

3. Про затвердження Плану роботи УАІБ на 2018 рік.

4. Про затвердження бюджету УАІБ на 2018 рік.

Більше інформації на сайті УАІБ: http://www.uaib.com.ua/aktual_kua/263629.html

*****

НКЦПФР розпочала роботу з реалізації норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів»

НКЦПФР розпочала роботу з реалізації норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» у своїх нормативних актах, повідомляється на офіційній сторінці Комісії у Facebook.

Враховуючи величезний обсяг змін, які впроваджуються цим Законом, змінюватиметься суттєва кількість документів НКЦПФР. Крім того, законодавчим актом запроваджується регулювання нових видів і нових напрямків діяльності, тож з’являться нові нормативні документи.

Зміни відбудуться за такими напрямами:

Блок 1. Здійснення емісії цінних паперів, публічної пропозиції цінних паперів.

Блок 2. Розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Блок 3. Регулювання професійних учасників ринку.

Блок 4. Регулювання оцінювачів.

Блок 5. Регулювання діяльності інформаційних агентів.

Детально про зміни по кожному із зазначених напрямків Комісія інформуватиме окремо.

У НКЦПФР зазначають, що зміна нормативних актів - лише частина процесу реалізації норм Закону, адже за ними відбуватимуться організаційні зміни в роботі структурних підрозділів регулятора, а також зміни у відповідних програмних продуктах.

*****

НКЦПФР звертає увагу на зміни в системі пруденційного нагляду

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку звертає увагу на зміни в системі пруденційного нагляду.

Зокрема, згідно з повідомленням регулятора, Рішенням Комісії від 16.11.2017 р. №824 було внесено зміни до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками.

Для вимірювання та оцінки ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами запроваджено новий показник - норматив концентрації кредитного ризику, метою якого є обмеження кредитного ризику установи, що може виникнути внаслідок невиконання своїх зобов’язань її контрагентом. Він розраховується окремо щодо кожного контрагента станом на кінець останнього дня кожного місяця.етою якого є обмеження кредитного ризику установи, що може виникнути внаслідок невиконання своїх зобов’язань її контрагентом. Він розраховується окремо щодо кожного контрагента станом на кінець останнього дня кожного місяця.

Контрагентом є будь-яка особа, до якої установа має вимоги, що представлені у вигляді часток у статутному капіталі юридичних осіб, цінних паперів та доходів, нарахованих за ними, дебіторської заборгованості. До активів, які становлять вимоги установи до контрагента, не відносяться державні цінні папери та цінні папери, гарантовані державою, доходи, нараховані за ними.

Установа подає до Комісії:

- інформацію про результати розрахунку нормативу концентрації кредитного ризику;

- дані, на основі яких здійснювався розрахунок;

- відомості про контрагента.

Інформація подається про всіх контрагентів, щодо яких існує перевищення нормативного значення нормативу концентрації кредитного ризику.

Щодо розміру регулятивного капіталу передбачається таке. До складу капіталу першого рівня включається до 01.02.2018 р. фактично сплачений зареєстрований статутний капітал (величина зареєстрованого статутного капіталу за вирахуванням вилученого та неоплаченого капіталу), після вказаної дати - зареєстрований статутний капітал.

Депозитарна установа, що також має ліцензію на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, розраховує пруденційні нормативи, визначені для торговця цінними паперами, але не розраховує коефіцієнт покриття операційного ризику.

Крім того, у Комісії зазначають, що Рішенням НКЦПФР від 10.08.2017 р. №596 внесено зміни до Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку..

Зміни набули чинності в січні 2018 року і ними передбачено загальний строк реалізації плану заходів:

- до 01.01.2018 р. - 3 місяці;

- після 01.01.2018 р. - 2 місяці.

*****

Станом на початок 2018 року кількість зареєстрованих інвестфондів в Україні дорівнювала 2337, з них 539 КІФ та 1798 ПІФ

За інформацією НКЦПФР, загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих Комісією в 2017 році, становив 353,68 млрд. грн., що виявилося на 132 млрд. грн. більше показника 2016 року (221,17 млрд. грн.).

Протягом минулого року НКЦПФР зареєструвала 118 випусків акцій на суму 324,8 млрд. грн. Порівняно з 2016 роком обсяг зареєстрованих випусків акцій збільшився на 125,5 млрд. грн.

Значні за обсягом випуски акцій, які суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків протягом 2017 року, були здійснені з метою збільшення статутного капіталу ПАТ «Приватбанк» та ПАТ «Ощадбанк».

Крім того, торік регулятор зареєстрував 114 випусків облігацій підприємств на суму 8,35 млрд. грн. або на 2,8 млрд. грн. більше ніж у 2016 році.

Також Комісією було зареєстровано 2 випуски опціонних сертифікатів на загальну суму 32,45 млн. грн. (на 166,43 млн. грн. менше ніж у 2016 році).

Обсяг випусків інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, зареєстрованих НКЦПФР протягом 2017 року, становив 6,26 млрд. грн., що виявилося на 0,89 млрд. грн. більше порівняно з 2016 роком.

Обсяг випусків акцій корпоративних інвестиційних фондів склав 13,71 млрд. грн. або на 2,98 млрд. грн. більше ніж у 2016 році.

З початку реєстрації, станом на початок 2018 року, кількість зареєстрованих корпоративних та пайових інвестиційних фондів в Україні дорівнювала 2337, з них 539 КІФ та 1798 ПІФ.

*****

Торговий репозиторій стане важливим елементом ринку деривативів

Як зазначив на круглому столі на тему «Чому товарним ринкам потрібні нові фінансові інструменти» Голова Правління НДУ Міндаугас Бакас, такий важливий елемент ринку деривативів, як торговий репозиторій запроваджує законопроект «Про ринки капіталу та регульовані ринки» (реєстраційний №7055), повідомляє прес-служба НКЦПФР. Фактично це величезна база даних з інформацією про укладені угоди з деривативами. Збір цієї інформації та її постійний аналіз є дуже важливими, оскільки деривативи доволі ризикований інструмент.

Як відповідна функція, а не як інституція, торговий репозиторій працює на більшості ринків світу. Відповідно до світової практики він закладає умови для прозорості ринку, сприяє здійсненню контролю за ризикованими позиціями учасників, а також виявленню і попередженню зловживань з деривативами.

Принцип роботи торгового репозиторія дуже простий. Він зберігає інформацію про кожну операцію із зазначенням не лише брокера, який укладає угоду на регульованому ринку, а й покупця та продавця цього інструменту. Роль репозиторія підвищується, коли йдеться про міжнародну торгівлю. Він створює умови для співпраці регуляторів з різних країн та обміну інформацією між ними про ризик, який беруть на себе учасники ринку й ті, хто торгує інструментами.

«Наразі в нас є концепція роботи торгового репозиторія, над якою НДУ працював разом із Комісією. Ми ще працюємо над проектами правил подання інформації від учасників ринку і її передачі регуляторам. Віддавати необроблену інформацію - неефективно. Тим більше мова йде про великий обсяг даних, у тому числі конфіденційних. Тому ми хочемо допомагати своїми ресурсами - технічними та аналітичними - обробляти цю інформацію, щоб сприяти зменшенню ризиків угод з деривативами, забезпечуючи високий рівень прозорості українського ринку. З цією метою ми вже рік активно інвестуємо в нашу технічну інфраструктуру, щоб підняти рівень захисту інформації, забезпечити можливості обробки та зберігання значних масивів даних», - зазначив пан Бакас.

*****

З січня 2018 року у Нацкомфінпослуг почала діяти
система електронного документообігу

З січня 2018 року у Нацкомфінпослуг почала діяти система електронного документообігу.

Як зазначається у повідомленні Комісії, метою такого кроку є підвищення ефективності інформаційної взаємодії із суб’єктами ринків фінансових послуг.

На офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг з 26.01.2018 р. доступні такі електронні сервіси:

- подання звернень громадян (для фізичних осіб);

- запит на доступ до публічної інформації;

- подання листів (звернень) учасників ринків небанківських фінансових послуг з використанням електронного цифрового підпису.

*****

Ринок «зелених» облігацій в Україні планують
розвивати на основі окремої Концепції

Ринок «зелених» облігацій в Україні планують розвивати на основі окремої Концепції,інформує прес-служба Держенергоефективності. Після її розробки буде сформовано план дій з реалізації цього документа, а також пакет необхідного первинного та вторинного законодавства.

Розробка Концепції створення ринку «зелених» облігацій в Україні була обговорена на нараді, в якій взяли участь представники Держенергоефективності та проекту UNIDO «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваних джерел енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах України».

«Зелені» облігації набули особливої популярності після підписання Паризької угоди та є одним із ефективних фінансових інструментів залучення інвестицій у проекти відновлюваної енергетики.

Ринок «зелених» облігацій у світі розвивається дуже швидкими темпами. Загальний обсяг розміщення цих цінних паперів у 2017 році сягнув $155 млрд., що майже вдвічі більше ніж у попередньому році та в 180 разів більше ніж 10 років тому.

Серед переваг випуску «зелених» облігацій є можливості доступу до ринку кліматичних фінансів, у тому числі Зеленого кліматичного фонду (Green Climate Fund), який може надавати кошти на відповідні програми.

Як пояснив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук, запровадження «зелених» облігацій в Україні сприятиме здешевленню фінансових ресурсів на реалізацію проектів «чистої» енергетики та дозволить мобілізувати потрібні інвестиційні ресурси.

За результатами наради було домовлено спільно провести аналіз кращих світових практик створення ринку «зелених» облігацій.

*****

MONEYVAL оцінив діяльність Держфінмоніторингу

MONEYVAL визнав діяльність Державної служби фінансового моніторингу України ефективною та результативною, передає прес-служба відомства.

Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) 30 січня 2017 року було оприлюднено Звіт за результатами п’ятого раунду оцінки України.

У цілому, Звітом підтверджено, що Україна є надійною юрисдикцією в питаннях боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, яка не потребує спеціальних контрольних заходів (маяків) з боку Комітету Ради Європи MONEYVAL та FATF.

Вказаний результат засвідчує безумовний прогрес у розбудові національної системи фінансового моніторингу та підтверджує зростаючу ефективність дій всіх її учасників.

За підсумками перевірки, Комітет MONEYVAL підтвердив значний рівень операційної та інституційної спроможності національного підрозділу фінансової розвідки - Державної служби фінансового моніторингу України - за всіма рейтинговими параметрами.

Крім цього, Звіт акцентує увагу на значному рівні міжвідомчої координації, якісному проведенні першої Національної оцінки ризиків, організації міжнародної співпраці, а також високому рівні регуляторно-наглядової діяльності, зокрема за банківським сектором та ринком цінних паперів.

Також Звіт віддає належне зосередженій роботі, яка наразі триває з метою арешту та конфіскації коштів у випадках корупції та викрадення державних активів на вищих рівнях відповідно до національних ризиків відмивання коштів.

За моніторинговим режимом Україна знаходиться на рівні таких країн-членів FATF, як Австралія, США, Канада, Сінгапур, Данія, Швеція та Швейцарія.

Позитивному рішенню MONEYVAL, за результатами проведеної оцінки України, передував цілий ряд організаційно-практичних заходів, які були здійснені та супроводжувалися Держфінмоніторингом упродовж всього процесу оцінки в рамках 5-го раунду, який тривав понад рік і був розпочатий ще в серпні 2016 року.

Значні зусилля Держфінмоніторингу були зосереджені на повноті інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародних експертів, а також на координації спільних дій з державними органами України в цій сфері, зокрема, Генеральною прокуратурою України, Національним антикорупційним бюро України, Службою безпеки України, Державною фіскальною службою України, Національною поліцією України, Національним банком України та іншими органами. Процес оцінки також відбувався за підтримки Кабінету Міністрів та Міністерства фінансів.

Звіт Комітету MONEYVAL визначив також цілий ряд конструктивних зауважень до роботи Національної системи фінансового моніторингу. В першу чергу, вони стосуються необхідності підвищення ефективності:

- правоохоронно-судової системи, зокрема в частині удосконалення практичних заходів щодо розслідування кримінальних проваджень, арешту та конфіскації злочинних доходів;

- заходів щодо регулювання і нагляду за нефінансовими установами та професіями;

- запровадження порядку перевірки достовірності даних щодо кінцевих бенефіціарних власників;

- заходів щодо запобігання та протидії фінансуванню тероризму та щодо обізнаності приватного і неприбуткового секторів із відповідними загрозами, вразливостями та ризиками, пов’язаними із їхньою професійною діяльністю;

- заходів щодо запровадження всебічної, достовірної та неперервної адміністративної звітності у сфері фінансового моніторингу;

- приведення законодавчої бази щодо злочинів з фінансування тероризму та цільових фінансових санкцій у відповідність до міжнародних стандартів тощо.

Вказані Комітетом MONEYVAL пропозиції для України повною мірою відповідають та кореспондуються з висновками проведеної в 2016 році Держфінмоніторингом Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму, зокрема щодо ризиків корупції, організованої злочинності, високого обігу готівки, проявів тероризму, відсутності секторальної оцінки ризиків фінансового сектору, неефективної санкційної політики, роботи правоохоронно-судової системи тощо.

На сьогодні Держфінмоніторингом розпочато процес підготовки відповідного Плану дій щодо подальшого удосконалення системи фінансового моніторингу в Україні за результатами 5 раунду оцінки MONEYVAL. Вказана робота визначена Держфінмоніторингом як першочергова та невідкладна.

*****

За минулий тиждень Індекс ПФТС зріс на 3,91 пункту,
а Індекс українських акцій - на 53,85 пункту

Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 02.02.2018 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

ПФТС

216 342 577,17

337,35

Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»
за 02.02.2018 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

українських акцій

310 820 575

1 491,68

*****

Середня зарплата в Україні у грудні 2017 року склала 8 777 грн.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у грудні 2017 року становила 8 777 грн, що виявилося у 2,7 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3 200 грн), інформує Держстат.

Порівняно з листопадом 2017 року розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 17,4%, а за останні 12 місяців (відносно грудня 2016 року) – на 35,5%.

Індекс реальної заробітної плати у грудні 2017 року порівняно з листопадом 2017 року становив 116,2%, а відносно грудня 2016 року – 118,9%.

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 297 на 15.02.19
Кількість ІСІ 1 255 на 15.02.19
Кількість НПФ* 57 на 15.02.19
Кількість СК* 3 на 30.11.2018
Активи, млн. грн. 311 765 на 30.11.2018
Активи – за даними звітів 278 КУА щодо 1229 ІСІ, 58 НПФ та 3 СК.
* З активами в управлінні КУА