ukr ENG
 
29.01.2018

Новини УАІБ

Відбулося засідання Ради УАІБ

25 січня 2018 року відбулося чергове засідання Ради УАІБ. Члени Ради заслухали звіт про виконання плану роботи та бюджету за 4-й квартал 2017 року і на підставі звіту Ревізійної комісії затвердили його.

Учасники засідання обговорили низку питань, пов’язаних з підготовкою до проведення щорічних Загальних зборів членів УАІБ, які відбудуться 27 лютого 2018 року у Києві.

Члени Ради схвалили проект порядку денного Загальних зборів, звіти УАІБ та Ревізійної комісії за 2017 рік, проекти плану та бюджету Асоціації на 2018 рік.

Матеріали Загальних зборів розміщено на сайті УАІБ та розіслано членам Асоціації.

Рада виключила зі складу членів УАІБ ТОВ «КУА «СІАМ - ІНВЕСТ» (м.Київ) та ТОВ «КУА «Перша інвестиційно-промислова група» (м.Київ) у зв’язку з анулюванням НКЦПФР ліцензій компаній.

Наступне засідання Ради УАІБ відбудеться 27 лютого 2018 року.

*****

НКЦПФР підбила підсумки розвитку фондового ринку у грудні 2017 року

НКЦПФР підбила підсумки розвитку фондового ринку у грудні 2017 року.

Згідно з даними Комісії, загальний обсяг торгів на організованому ринку цінних паперів України у грудні 2017 року становив 24,7 млрд. грн., що виявилося на 51,5% більше показника листопада. Обсяги торгів корелюються з активністю торгів ОВДП.

В останньому місяці минулого року укладення біржових контрактів відбувалося на 4 фондових біржах. Понад 99% усіх торгів було здійснено на фондових біржах «Перспектива», «ПФТС» та «Українська біржа» внаслідок торгів ОВДП. Найбільша кількість укладених біржових контрактів (99%) була зафіксована на «Українській біржі» в результаті підвищення активності торгів ОВДП на цьому майданчику.

Організований ринок за структурою торгів у розрізі фінансових інструментів фактично є ринком обігу державних облігацій (90%). Обсяги торгів з іншими цінними паперами залишаються на мінімальному рівні та складаються в основному з кількох емітентів, попит на цінні папери яких формується обмеженим колом учасників.

У грудні 2017 року кількість виконаних біржових контрактів зменшилася в порівнянні з листопадом на 11,5% на фоні зменшення обсягів торгів на строковому ринку.

Загальний обсяг торгів на неорганізованому ринку цінних паперів у грудні 2017 року становив 18,5 млрд. грн. Такий показник на 6,9% перевищив результат листопада минулого року. При цьому найбільші зміни в обсягах та структурі торгів було зафіксовано в сегменті акцій.

У грудні 2017 року понад 40% торгів на неорганізованому ринку здійснювали перші ТОП-5 торговців цінними паперами, обсяг угод у яких становив 4,6 млрд. грн.

Порівнюючи ціноутворення на акції на біржовому та позабіржовому ринках, можна констатувати, що спред цін на неорганізованому ринку значно ширше, а різниця, починаючи з 50% спреду та більше, фактично зростає в геометричній прогресії. Кількість випусків, що торгуються на неорганізованому ринку, значно більше за ті, що перебувають у біржових списках фондових бірж.

Протягом грудня 2017 року середня дохідність за гривневим ОВДП становила близько 15%-18% при мінімальній дохідності, зафіксованій на рівні 9,24%, та максимальній - на рівні 18,9%. Протягом трьох місяців поспіль спостерігалося падіння середньозваженої ставки річної дохідності, яка є предметом укладених біржових контрактів з ОВДП.

Інвестори, насамперед, проявляли зацікавленість до державних облігацій з середньостроковим терміном погашення. Водночас ліквідність ОВДП з терміном погашення три та більше років - мінімальна.

*****

Рада з фінансової стабільності закликала ухвалити
законопроект «Про ринки капіталу та регульовані ринки»

Рада з фінансової стабільності закликала ухвалити законопроект «Про ринки капіталу та регульовані ринки».

Зокрема, за інформацією прес-служби НКЦПФР, на першому у 2018 році засіданні Ради було розглянуто питання розвитку ринків капіталу і регульованих товарних ринків та їхній вплив на стабільність фінансової системи держави. Голова НКЦПФР Тимур Хромаєв розповів про законодавчі ініціативи в цій сфері, зокрема про зазначений проект (реєстраційний №7055), який імплементує в законодавче поле України норми європейських директив щодо фінансових інструментів і регульованих ринків.

Запровадження деривативів на товарних і фінансовому ринках дозволить знизити залежність виробників від цінових та валютних коливань, створить умови для прозорого ціноутворення на базові товари. Повноцінне впровадження деривативів в Україні лише на аграрну продукцію (зерно, кукурудза, соняшник) та енергоносії (газ, електроенергія) дозволить створити ринок обсягом близько $30 млрд. на рік. Широке використання деривативів учасниками товарних ринків матиме колосальний соціальний ефект.

«Ми істотно покращимо якість процесів формування цін на ринках базових товарів, таких як пшениця, кукурудза, соняшник, природний газ, електроенергія тощо. Це дозволить нам створити місцеві хаби як для природного газу і електроенергії, так і для аграрних культур, і зменшити залежність від цін в Чикаго, Роттердамі чи Баумгартені. Окрім зменшення цінової волатильності і залежності України від цінової динаміки інших країн, це дасть нам сукупне зменшення ризиків стабільності фінансової системи і сприятиме зростанню ВВП додатково до 2% щорічно», - зауважив Тимур Хромаев.

*****

Нацкомфінпослуг оприлюднила проекти нормативних
актів щодо другого рівня пенсійної системи

Нацкомфінпослуг оприлюднила проект Розпорядження «Про затвердження Переліку відомостей про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, які є складовою персональної електронної облікової картки застрахованої особи, та Порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом і адміністраторами недержавних пенсійних фондів - суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення».

Зазначеними документами передбачені повноваження щодо затвердження Нацкомфінпослуг спільно з Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом України нормативно-правового акта, який визначає відомості про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, які є складовою персональної електронної облікової картки застрахованої особи, та порядок обміну інформацією між Пенсійним фондом і адміністраторами недержавних пенсійних фондів - суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення.

Відомості про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення є складовою персональної електронної облікової картки застрахованої особи.

Порядок обміну інформацією між Пенсійним фондом і адміністраторами недержавних пенсійних фондів - суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення визначає перелік інформації, якою обмінюються Пенсійний фонд і адміністратори НПФ - суб’єкти другого рівня системи пенсійного забезпечення для ведення персоніфікованого обліку в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, та порядок обміну такою інформацією.

*****

Аудиторська палата України на прохання НКЦПФР надала
роз’яснення щодо аудиту профучасників фондового ринку

Аудиторська палата України на прохання НКЦПФР надала роз’яснення щодо аудиту профучасників фондового ринку.

Згідно з повідомленням Комісії, за результатами аналізу інформації за 2017 рік щодо підтвердження аудиторами прибутку поточного року, вона встановила, що серед аудиторів відсутнє єдине бачення щодо аудиторських процедур.

Аудиторами використовуються Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду та іншого надання впевненості та супутніх послуг 705, 2410, 805, 4400. Крім того, деякі аудитори для підтвердження розміру прибутку поточного року складають експертний висновок, що дозволено Законом України «Про аудиторську діяльність».

З метою запровадження єдиного підходу до виконання аудиторами завдань щодо підтвердження прибутку поточного року для врахування його при розрахунку регулятивного капіталу НКЦПФР звернулась до Аудиторської палати України з проханням надати роз’яснення.

У своїй відповіді Аудиторська палата рекомендує аудиторам застосовувати:

- Міжнародний стандарт завдань з огляду 2400 (2410) «Завдання з огляду історичної фінансової звітності»;

- Міжнародний стандарт аудиту 805 «Особливі положення щодо аудитів окремих фінансових звітів та окремих елементів, рахунків або статей фінансового звіту».

Комісія звертає увагу професійних учасників фондового ринку, що використання підтвердженого аудитором прибутку поточного року для розрахунку пруденційних нормативів допускається протягом не більше ніж 3 місяців з дати, на яку здійснено таке підтвердження (починаючи з місяця, в якому був отриманий вказаний прибуток).

При цьому, в разі отримання професійним учасником збитків поточного року, використання підтвердженого аудитором прибутку для розрахунку пруденційних нормативів слід припинити.

*****

НКЦПФР розвиватиме ринок складських свідоцтв

НКЦПФР разом із Мінагрополітики за підтримки ЄБРР розпочинає роботу в напрямку розвитку ринку складських свідоцтв, йдеться у повідомленні прес-служби Комісії.

Складське свідоцтво - це документ, що підтверджує факт розміщення товару на сертифікованому складі. Власник складського свідоцтва є власником товару.

Сьогодні цей інструмент працює лише частково і лише у сільськогосподарському секторі, він має значні функціональні обмеження, що не дає можливості використовувати його повною мірою.

«Система складських свідоцтв є дуже важливим елементом ефективного функціонування товарних біржових ринків, оскільки за допомогою цих інструментів досягається важлива вимога щодо роботи товарних ринків - забезпечення гарантії розрахунків і гарантії поставки товарів», - зауважив Голова НКЦПФР Тимур Хромаєв.

ЄБРР вже оголосив конкурс на відбір консультанта для надання методологічної підтримки в проведенні аналізу ринку складських свідоцтв і розробки рекомендацій щодо вдосконалення цього інструменту.

Обраний консультант розроблятиме концепцію, яка включатиме аналіз найкращої світової практики використання складських свідоцтв та рекомендації щодо вдосконалення законодавчого поля із цього питання.

*****

Регулятор фондового ринку звертає увагу емітентів на необхідність розміщення календарного плану оприлюднення інформації

НКЦПФР звертає увагу емітентів на необхідність розміщення календарного плану оприлюднення інформації.

Зокрема, частиною сьомою статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (у редакції від 01.01.2018 р.) передбачено норму щодо розміщення емітентами календарного плану оприлюднення інформації, йдеться у повідомленні Комісії.

Емітенти, які здійснили публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі, зобов’язані не пізніше 31 січня кожного року оприлюднювати на власному веб-сайті календарний план розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів https://stockmarket.gov.ua або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регулярної інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації.

Комісія запланувала розробити порядок і форму розкриття календарного плану в поточному році.

У «перехідний» період НКЦПФР пропонує у строк, встановлений Законом, оприлюднити емітентами на власному веб-сайті календарний план розміщення вказаної інформації із зазначенням її виду та орієнтовної дати оприлюднення.

При цьому, УАІБ звертає увагу, що частиною восьмою тієї ж статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» передбачено, що особливості подання та оприлюднення регулярної інформації інститутами спільного інвестування встановлюються законодавством.

*****

НКЦПФР доповила розділ сайту «РЕЄСТРИ»
інформацією про випуски цінних паперів ІСІ

На сайті НКЦПФР розділ РЕЄСТРИ доповнено інформацією про випуски цінних паперів ІСІ, зокрема, Акції КІФ та Інвестиційні сертифікати.

Інформація по кожній юридичній особі представлена в такому розрізі:

Загальна інформація про юридичну особу

Інформація про випуски цінних паперів

Інформація про ліцензії

Інформація про правопорушення

Інша інформація – адреса сторінки емітента на сайті SMIDA

Знайти інформацію можна за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/issues/

Для зручності обробки даних інформацію по кожній юридичній особі можна скачати у форматі SCV.

*****

Держфінмоніторинг підбив підсумки своєї діяльності в 2017 році

Держфінмоніторинг підбив підсумки своєї діяльності в 2017 році. Зокрема, за 2017 рік Держфінмоніторингом було підготовлено 712 матеріалів (з них 382 узагальнених матеріалів та 330 додаткових узагальнених матеріалів), які направлено до:

- органів прокуратури - 233 матеріали (з них 87 узагальнених матеріалів та 146 додаткових узагальнених матеріалів);

- Державної фіскальної служби України - 172 матеріали (з них 125 узагальнених матеріалів та 47 додаткових узагальнених матеріалів);

- Служби безпеки України - 132 матеріали (з них 80 узагальнених матеріалів та 52 додаткових узагальнених матеріалів);

- Національного антикорупційного бюро України - 101 матеріал (з них 36 узагальнених матеріалів та 65 додаткових узагальнених матеріалів);

- органів внутрішніх справ - 74 матеріали (з них 54 узагальнених матеріалів та 20 додаткових узагальнених матеріалів).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом, становила 59,4 млрд. грн.

Результатом неперервного операційного аналізу, який здійснюється Держфінмоніторингом, є також стратегічне зведення та узагальнення трендів, які формуються на національному рівні у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відомством спільно із суб’єктами державного фінансового моніторингу, а також органами державної влади, в тому числі правоохоронними органами, підготовлено типологічні дослідження на тему «Ризики використання готівки» і «Ризики тероризму та сепаратизму». Вказані типологічні дослідження розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу в розділі «Типології/ Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів».

Торік Держфінмоніторинг продовжував вживати заходи законодавчого, організаційного та інституційного характеру, спрямовані на забезпечення стабільного та ефективного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з урахуванням проведеної у 2016 році Національної оцінки ризиків (НОР).

У рамках міжвідомчої координації Кабінетом Міністрів України було затверджено План заходів на 2017-2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року.

Вказаний План заходів було розроблено Державною службою фінансового моніторингу України за результатами першої Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Упродовж 2017 року Держфінмоніторинг здійснював конструктивну співпрацю з міжнародними інституціями, такими як Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Європейський Союз, Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Егмонтська група підрозділів фінансових розвідок, Організація Об’єднаних Націй.

Крім того, Держфінмоніторингом у звітному періоді укладено 4 Меморандуми про взаєморозуміння з підрозділами фінансових розвідок іноземних країн, а саме: ПФР Сент-Люсії, ПФР Східної Республіки Уругвай, ПФР Тоголезької Республіки та ПФР Афганістану.

З 23 березня по 8 квітня 2017 року, Держфінмоніторингом було організовано перебування в м. Києві виїзної місії Комітету MONEYVAL, в рамках якого проведено понад 70 зустрічей експертів з відповідними представниками української сторони.

У рамках співробітництва з Комітетом MONEYVAL, як ключового офісу Ради Європи з питань боротьби із відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, у період з 4 по 7 грудня 2017 року у м. Страсбург (Франція) розширена делегація України за координації Державної служби фінансового моніторингу взяла участь у заходах у рамках 55 Пленарного засідання Комітету MONEYVAL.

За результатами проведення зазначеного Пленарного засідання було затверджено Звіт про взаємну оцінку України в рамках 5 раунду оцінки Комітетом MONEYVAL.

Комітет MONEYVAL підтвердив значний рівень операційної та інституційної спроможності Державної служби фінансового моніторингу України за усіма рейтинговими параметрами.

Питання забезпечення співпраці з Комітетом MONEYVAL та координації діяльності державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення перебуває на постійному контролі Держфінмоніторингу.

*****

За минулий тиждень Індекс ПФТС зріс на 2,16 пункту,
а Індекс українських акцій - на 10,18 пункту

Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 26.01.2018 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

ПФТС

230 755 400

333,44

Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»
за 26.01.2018 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

українських акцій

284 193 463

1 437,83

*****

У 2017 році Індекс промислової продукції в Україні склав 99,9%

У грудні 2017 року порівняно з листопадом сезонно скоригований Індекс промислової продукції в Україні становив 101,9%, інформує Держстат.

При цьому у грудні 2017 року у порівнянні із груднем 2016 року Індекс промислової продукції, скоригований на ефект календарних днів, склав 100,4%.

У 2017 році порівняно із 2016 роком Індекс промислової продукції склав 99,9%, у т. ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 94,2%, у переробній промисловості – 104%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 93,5%.


Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 297 на 15.02.19
Кількість ІСІ 1 255 на 15.02.19
Кількість НПФ* 57 на 15.02.19
Кількість СК* 3 на 30.11.2018
Активи, млн. грн. 311 765 на 30.11.2018
Активи – за даними звітів 278 КУА щодо 1229 ІСІ, 58 НПФ та 3 СК.
* З активами в управлінні КУА