ukr ENG
 
15.01.2018

Новини УАІБ

З початку 2018 року європейські фінансові ринки
перейшли на новий рівень регулювання

З початку 2018 року європейські фінансові ринки перейшли на новий рівень регулювання з набранням чинності нового законодавства про ринки фінансових інструментів, а саме Директиви ЄС 2014/65/EU про ринки фінансових інструментів (MiFID II), Регламенту ЄС 600/2014 про ринки фінансових інструментів (MIFIR) та низки інших актів європейського законодавства, пов’язаних з ними. Про це інформує прес-служба НКЦПФР.

Основні зміни законодавства відбулися за такими напрямками:

- запровадження режиму розкриття інформації до і після торгів фінансовими інструментами з метою досягнення більшої прозорості ринку;

- збільшення обсягу торгів на регульованих майданчиках за рахунок створення нової торгової платформи - організований торговельний майданчик (OTF) - для торгівлі похідними інструментами та облігаціями, а також встановлення додаткових зобов’язань щодо торгівлі акціями на регульованих майданчиках;

- врегулювання питань щодо торгівлі похідними інструментами на регульованих майданчиках, зокрема запровадження обмежень відкритих позицій та вимог до звітності щодо товарних деривативів, розширення поняття інвестиційної компанії за рахунок включення до зазначеного поняття фінансової діяльності з торгівлі похідними товарними інструментами;

- полегшення доступу до капіталу для малих та середніх підприємств шляхом запровадження ринку SME Growth Market;

- підвищення захисту інвесторів, зокрема шляхом заборони отримання «безкоштовної» аналітики інвестиційної компанії, та впровадження додаткових вимог до незалежності щодо діяльності з консультування щодо питань інвестиційної стратегії;

- введення додаткових вимог до торговельних майданчиків та інвестиційних фірм, що використовують високочастотну торгівлю (HFT);

- забезпечення недискримінаційного доступу до торговельних та пост-торговельних послуг;

- посилення загальноєвропейського регуляторного нагляду та співпраці між національними регуляторами.

Зазначені зміни стимулюватимуть торгівлю саме на регульованих платформах. З цією метою передбачені додаткові вимоги до авторизації MTF - багатосторонніх торговельних майданчиків.

Для розвитку конкуренції нарівні з регульованими ринками та багатосторонніми торговельними майданчиками запроваджено так звані організовані торговельні майданчики (OTF) для інструментів, не пов’язаних з акціями. Окрім торгового зобов’язання щодо акцій, було встановлено торговельне зобов’язання щодо похідних фінансових інструментів, які також повинні відповідати додатковим вимогам щодо процедур, передбачених Регламентом ЄС 648/2012 про позабіржові деривативи, центральних контрагентів і торгових депозитаріїв (EMIR).

Нове європейське законодавство про ринки фінансових інструментів запроваджує низку додаткових організаційних вимог до діяльності інвестиційних фірм, пов’язаних із захистом активів клієнта та управлінням фінансовими продуктами, включаючи необхідність забезпечення роботи функції комплаєнс, а також підвищення вимог до поведінки з клієнтами та інформування останніх. Інвестиційні фірми повинні будуть постійно оцінювати свою систему звітності шляхом створення механізму тестування. При цьому вимоги щодо ризик-менеджменту та внутрішнього аудиту поглиблені порівняно з MiFID I.

Гармонізований режим надання доступу на ринки ЄС для фірм із третіх країн базується на оцінці еквівалентності юрисдикцій цих країн. Цей режим застосовується до транскордонного надання інвестиційних послуг та заходів з обслуговування роздрібного та професійного клієнта.

Нове законодавство про ринки фінансових інструментів підвищить прозорість ринків капіталу та запровадить режим прозорості фінансових інструментів, особливо таких, як облігації та деривативи.

MIFIR висуває вимогу до наявності у всіх емітентів коду ідентифікації юридичної особи (LEI), який дозволяє отримати базову інформацію про компанію (юрисдикцію, адресу реєстрації, назву). Код LEI дозволяє безпомилково ідентифікувати контрагента, в тому числі при транскордонних операціях. Торговельні майданчики в Європі зобов’язані збирати інформацію про коди LEI всіх емітентів, цінні папери яких торгуються на них.

Загалом зміна правил на фінансових ринках Європи дозволить усунути регуляторні прогалини, виявлені під час світової фінансової кризи, краще захищатиме інвесторів, підвищить прозорість фінансових ринків та відновить довіру до їхніх учасників.

Як зазначають у НКЦПФР, європейський вектор став визначальним також і для українського фінансового сектору. Останні роки Україна активно працює над імплементацією норм нового європейського законодавства про ринки фінансових інструментів, зокрема MiFID II та MIFIR, у своє правове поле.

Наразі вимоги MiFID II часткового містяться в прийнятому минулого року Законі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» (№2210-VIII).

Вимоги MiFID II також імплементовані до законопроектів, які знаходяться на розгляді у Верховній Раді, а саме «Про ринки капіталу та регульовані ринки» (реєстраційний №7055) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу» (реєстраційний №6303).

*****

Проект закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» рекомендовано Комітетом з економічної політики ВРУ
до прийняття у повторному другому читанні та в цілому

Проект закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» рекомендовано Комітетом з економічної політики ВРУ до прийняття у повторному другому читанні та в цілому.

Документ (реєстраційний №4666), поданий групою народних депутатів, було направлено на повторне друге читання ще в травні 2017 року.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, його метою є вдосконалення регулювання відносин, які пов’язані зі створенням, діяльністю та припиненням товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, усунення значних вад, які існують у чинному законодавстві, та приведення його у відповідність із нормами та концептуальними підходами, характерними для законодавчих актів Європейського Союзу та країн-членів ЄС. Прийняття окремого комплексного закону про товариства з обмеженою відповідальністю та споріднені з ними товариства з додатковою відповідальністю стане логічним продовженням шляху розвитку українського законодавства, закладеного прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства», надасть можливість врегулювати відповідні відносини з належним ступенем деталізації, забезпечити необхідну гнучкість регулювання, усунути існуючі в діючих актах дублювання та розбіжності та дозволить значно покращити інвестиційний клімат та умови здійснення підприємницької діяльності.

Проект розроблено, виходячи з необхідності забезпечення пріоритету і надійного захисту прав та інтересів як кожного окремого учасника, так і самого товариства. Значна увага в документі приділяється пошуку оптимального балансу між забезпеченням менеджерам максимально можливої свободи у прийнятті управлінських рішень і реалізації підприємницької ініціативи, а також створенням механізмів, які б дозволили учасникам здійснювати ефективний контроль за діяльністю виконавчого органу та притягнути до відповідальності недобросовісних менеджерів.

*****

Протягом грудня 2017 року на ФБ «Перспектива»
було укладено 0,7 тис. угод на суму 11,1 млрд. грн

Протягом грудня 2017 року на ФБ «Перспектива» було укладено 0,7 тис. угод на суму 11,1 млрд. грн. (на 7% більше ніж у листопаді), а за 2017 рік - 7,2 тис. угод на суму 127,4 млрд. грн. (на 6% менше ніж у 2016 році), інформує прес-служба Біржі.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів у 2017 році (з часткою загального біржового обороту 62%), друге місце - у ПФТС (32%), третє - в «Української біржі» (6%).

У розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить: за грудень 2017 року: щодо ОВДП - 45%, облігацій підприємств - 64%, опціонних сертифікатів - 100%; за січень-грудень 2017 року: щодо ОВДП - 65%, облігацій підприємств - 34%, опціонних сертифікатів - 78%.

Найбільший обсяг торгів у грудні на Біржі було зафіксовано з державними облігаціями України (91,73%), облігаціями підприємств (6,66%) та опціонними сертифікатами (1,51%). При цьому 37,36% торгів проведено на ринку РЕПО, 56,54% - на адресному ринку, а 6,04% - на ринку розміщення.

Обсяги укладених на Біржі договорів за 2017 рік зменшилися на 6% порівняно з показниками попереднього року. Разом із тим, якщо не враховувати торги депозитними сертифікатами НБУ, біржовий обіг яких торік було припинено, обсяг торгів цінними паперами на Біржі порівняно з 2016 роком зріс на 2%. Позитивною була динаміка обсягів торгів опціонними сертифікатами (+98%), ОВДП (+2%), суттєво зросли обсяги укладених угод на ринку РЕПО (+33%), ринку заявок (+70%) та ринку розміщення (+51%). Також на 7% за рік збільшилася кількість угод, в т. ч. на 8% з ОВДП та на 81% з опціонними сертифікатами.

«У грудні обсяг укладених угод на фондових біржах України склав 24,8 млрд. грн. (в 1,5 рази більше ніж у листопаді), у січні-грудні 2017 року - 206 млрд. грн. (на 12% менше ніж за 2016 рік)», - повідомив Станіслав Шишков, Директор ФБ «Перспектива». У порівнянні з листопадом на біржовому ринку обсяг торгів державними облігаціями збільшився на 58% (до 22,6 млрд. грн.), облігаціями підприємств - на 29% (до 1,17 млрд. грн.), акціями - на 50% (до 0,25 млрд. грн.). Натомість обсяги біржових торгів опціонними сертифікатами скоротилися на 52% (до 0,16 млрд. грн.), строковими контрактами - на 30% (до 0,57 млрд. грн.).

За останні три роки регульований ринок капіталу в Україні звузився втричі в гривні та майже в сім разів у доларовому еквіваленті (з $52 млрд. у 2014 р. до $7,7 млрд. у 2017 р.) Найбільш суттєво за 2015-2017 роки скоротилися обсяги біржових торгів державними цінними паперами (на 356 млрд. грн.) та облігаціями підприємств (на 24 млрд. грн.).

Обсяг біржових торгів цінними паперами, які розглядалися як найбільш ризиковані з точки зору фіктивності та маніпулювання, зменшився значно скромніше: за акціями - на 21 млрд. грн., за інвестсертифікатами - на 4 млрд. грн. За строковими контрактами також можна констатувати скорочення торгів на 6 млрд. грн., хоча доступний деривативний інструментарій було суттєво розширено. Загалом 86% скорочення обсягу біржових торгів в Україні за три роки спричинені зниженням ліквідності біржового обігу державних цінних паперів.

Біржовий обіг іпотечних облігацій, депозитних сертифікатів НБУ, облігацій місцевих позик наразі фактично припинився, розміщення та обіг гривневих облігацій міжнародних фінансових організацій так і не розпочалися, ліквідність обігу акцій іноземних емітентів, що володіють українськими активами, поки не викликає особливого оптимізму. Як зазначають у ФБ «Перспектива», не дивно, що в умовах скорочення спектру та ліквідності фінансового інструментарію та кількості учасників ринку головні надії держави пов’язуються вже з товарним ринком, який поки що не настільки зарегульований.

*****

У грудні 2017 року Індекс українських акцій зріс на 6,08%

За інформацією «Української біржі», у грудні 2017 року в порівнянні з листопадом загальний обсяг торгів на цьому майданчику збільшився в 3,4 рази і склав 7,11 млрд. грн. При цьому загальна кількість угод дорівнювала 7,74 тис.

Обсяг торгів на строковому ринку «Української біржі» за останній місяць минулого року дорівнював 0,57 млрд. грн., а кількість угод склала 1,81 тис.

Обсяг торгів цінними паперами в грудні становив 6,54 млрд. грн., а кількість угод - 5,93 тис.

У грудні 2017 року Індекс українських акцій, що розраховується «Українською біржею», збільшився на 6,08% (з 1284,93 до 1363,04 пункти), а з початку року - на 71,27% (з 795,84 до 1363,04 пункти).

*****

Індекс ПФТС у грудні 2017 року зріс на 3,55%

Загальний обсяг торгів на ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у грудні 2017 року склав 6,6 млрд. грн., що виявилося на 60,2% більше показника листопада.

Обсяг угод з державними облігаціями склав 6,06 млрд. грн., з корпоративними облігаціями - 422,1 млн. грн., з акціями - 111,06 млн. грн., а цінними паперами інститутів спільного інвестування - 22,5 тис. грн. Загальна кількість угод на ФБ ПФТС у грудні склала 1,13 тис.

У грудні 2017 року Індекс ПФТС зріс на 3,55% (з 304,27 до 315,06 пункту), а за 2017 рік у цілому - на 18,82% (з 265,15 до 315,06 пункту).

*****

Станом на початок 2018 року держава управляла
корпоративними правами в 501 господарському товаристві

В управлінні ФДМУ на звітну дату знаходилися корпоративні права у 315 господарських товариствах (станом на початок 2017 року їхня кількість дорівнювала 341). З них 191 акціонерне товариство, створене шляхом приватизації та корпоратизації, 62 акціонерних товариства, створених за участі Фонду держмайна, 52 товариства з обмеженою відповідальністю та 10 інших господарських товариств (ХК, ДАК, ДАХК, НАК, ДХК).

У 102 товариствах Фонд управляв державною часткою розміром менше 25% статутного фонду, у 59 - від 25% до 40%, у 30 - від 40% до 50%, у 33 - від 50% до 60%, у 65 - від 60% до 100%, а у 26 товариствах - державною часткою розміром 100%.

В управлінні інших органів виконавчої влади знаходилися корпоративні права держави у 186 господарських товариствах (станом на початок 2017 року їхня кількість дорівнювала 185). З них 134 акціонерних товариства, 35 товариств з обмеженою відповідальністю та 17 інших господарських товариств (ХК, ДАК, ДАХК, НАК, ДХК).

У 20 товариствах ці органи управляли державною часткою розміром менше 25% статутного фонду, у 13 - від 25% до 40%, у 16 - від 40% до 50%, у 8 - від 50% до 60%, у 13 - від 60% до 100%, а в 116 товариствах - державною часткою розміром 100%.

У цілому на звітну дату держава управляла корпоративними правами в 501 господарському товаристві. За минулий рік їхня кількість зменшилася на 4,8% (на початку 2017 року кількість корпоративних прав держави дорівнювала 526).

*****

У 2017 році у світі відбулося 1,6 тис. ІРО загальним обсягом $188,8 млрд.

Як свідчать дані Звіту компанії EY, у ІV кварталі 2017 року на світових ринках було здійснено 409 угод ІРО, у ході яких залучено $56 млрд. Ці показники виявилися більшими за результат аналогічного періоду минулого року на 11% та 6% відповідно.

За 2017 рік у цілому загальний обсяг коштів, залучених у ході ІРО, склав $188,8 млрд., що на 40% більше результату 2016 року, а кількість угод ІРО становила 1624 або на 49% більше ніж у 2016 році.

У ІV кварталі 2017 року лідерами ринку ІРО серед фондових бірж стали New York Stock Exchange (США) - 18 ІРО обсягом $7,7 млрд., BSE and SME (Індія) - 17 ІРО обсягом $5,5 млрд. та Shanghai Stock Exchange (Китай) - 39 ІРО обсягом $4,9 млрд.

У розрізі галузей лідерами стали промисловість - 78 ІРО обсягом $6,2 млрд., технологічний сектор - 70 ІРО обсягом $9,7 млрд. та сектор споживчих товарів - 51 ІРО обсягом $2,6 млрд.

Найбільшими ІРО у ІV кварталі минулого року стали розміщення компаній BAWAG Group AG (Австрія) - на суму $2 млрд., General Insurance Corp of India Ltd. (Індія) - на суму $1,7 млрд. та Petrobras Distribuidora SA (Бразилія) - на суму $1,6 млрд.

Також у звіті повідомляється, що за підсумками 2017 року в Північній та Південній Америці відбулося 220 ІРО обсягом $51,6 млрд. (зростання у порівнянні з 2016 роком на 68% та 122% відповідно), в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - 935 ІРО обсягом $73,2 млрд. (зростання у порівнянні з 2016 роком на 44% та 0,2% відповідно), у регіоні EMEIA (Європа, Близький Схід, Індія та Африка) - 469 ІРО обсягом $64 млрд. (зростання у порівнянні з 2016 роком на 50% та 67% відповідно).

*****

За минулий тиждень Індекс ПФТС зріс на 16,53 пункту,
а Індекс українських акцій - на 147,06 пункту

 

Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 12.01.2018 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

ПФТС

91 567 269,3

333,3

Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»
за 12.01.2018 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

українських акцій

91 697 136

1 513,85

*****

У 2017 році інфляція в Україні склала 13,7%

За даними Держстату, інфляція на споживчому ринку України в грудні 2017 року порівняно з попереднім місяцем становила 1%, а за 2017 рік у цілому – 13,7%.

Ціни виробників промислової продукції у грудні 2017 року порівняно з попереднім місяцем зросли на 1,7%, а за минулий рік у цілому – на 16,5%.

 

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 297 на 15.02.19
Кількість ІСІ 1 255 на 15.02.19
Кількість НПФ* 57 на 15.02.19
Кількість СК* 3 на 30.11.2018
Активи, млн. грн. 311 765 на 30.11.2018
Активи – за даними звітів 278 КУА щодо 1229 ІСІ, 58 НПФ та 3 СК.
* З активами в управлінні КУА