ukr ENG
 
10.04.2017

Новини УАІБ

УАІБ вчергове підтвердила свій статус СРО компаній з управління активами інституційних інвесторів

6 квітня 2017 року на своєму засіданні Національна комісія з цінних паперів прийняла рішення про надання Українській асоціації інвестиційного бізнесу статусу саморегулівної організації (СРО), яка об’єднує учасників фондового ринку, що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів, та видачу Свідоцтва СРО. Термін дії Свідоцтва - п’ять років.

14 квітня 2017 року Українській асоціації інвестиційного бізнесу виповнюється 22 роки.

*****

Україна змінюватиме законодавство для приєднання до IOSCO MMoU і реформуватиме регулятор ринку цінних паперів

За інформацією прес-служби НКЦПФР, відповідно до Меморандуму з Міжнародним валютним фондом, який підписано 2 квітня 2017 року, Україна взяла на себе зобов’язання створити потужну нормативно-правову базу для ринків цінних паперів і провести реформування регулятора ринку.

Українська сторона шляхом внесення змін до чинного законодавства зобов’язалась збільшити повноваження, незалежність та інституційну спроможність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що дозволить Україні стати підписантом Багатостороннього Меморандуму про взаєморозуміння Міжнародної організації регуляторів ринків цінних паперів (IOSCO MMoU). Меморандумом з МВФ встановлений термін виконання цієї задачі - до кінця квітня 2017 року.

За сприяння міжнародних донорів, НКЦПФР реформує свою внутрішню структуру і процедури. Зокрема, на заміну галузевій повинна бути введена функціональна структура регулятора. Зміна організаційної моделі дозволить максимально збалансувати функції структурних підрозділів, унеможливити дублювання процесів, привести розподіл функцій між підрозділами регулятора до кращих міжнародних практик.

Реструктуризація ключових процесів у Комісії, зокрема механізмів управління, процедур прийняття рішень, відповідальності, систем внутрішнього контролю і попередження операційних ризиків будуть впроваджуватися протягом 18 місяців. До кінця квітня 2017 року українська сторона повинна погодити з експертами МВФ план дій з чіткими квартальними цільовими показниками.

У Меморандумі закріплена необхідність схвалення Верховною Радою законопроекта про регуляторний спліт – скасування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, і передача її функцій НБУ та НКЦПФР.

Пунктом 16 Меморандуму також передбачено реформування сфери аудиту і бухгалтерського обліку з метою поліпшення функціонування фінансових ринків, підвищення прозорості та якості розкриття інформації емітентами, а також скорочення масштабів корупції та шахрайства. Верховна Рада повинна прийняти новий закон про аудиторську діяльність і переглянутий існуючий закон про бухгалтерський облік.

Нагляд за аудиторською професією повинен відповідати директивам ЄС про бухгалтерський облік, у тому числі має бути передбачена можливість з боку НБУ і НКЦПФР встановлювати у прозорий спосіб додаткові стандарти для аудиторів банків та інших регульованих організацій (професійних учасників ринку та емітентів). Термін виконання цієї задачі - до кінця липня 2017 року.

*****

У Парламенті зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу»

У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу» (реєстраційний №6303), повідомляє прес-служба НКЦПФР.

Цей проект закону пропонує зміни, які дозволять покращити дисциплінованість учасників фондового ринку України, ефективно протидіяти зловживанням з цінними паперами та збільшити інвестиції в економіку України через підвищення довіри до ефективності державного регулювання фондового ринку.

Зокрема, документом пропонуються такі новації:

- закріплення в законодавстві гарантій незалежності НКЦПФР, у тому числі фінансової;

- вдосконалення законодавчих норм щодо можливостей міжнародного співробітництва НКЦПФР;

- створення передумов для приєднання України до Багатостороннього Меморандуму про взаєморозуміння Міжнародної організації регуляторів ринків цінних паперів (IOSCO MMoU);

- імплементація норм Регламенту ЄС №596/2014 від 16 квітня 2014 року про зловживання на ринку, які стосуються міжнародної співпраці регуляторів, обміну інформацією між ними, проведення слідчих дій за запитом іншого регулятора, а також збереження професійної таємниці;

- удосконалення системи нагляду та контролю за діяльністю на фондовому ринку з урахуванням найкращого світового досвіду з метою розбудови ефективної системи запобігання зловживанням.

Для закріплення в законодавстві гарантій незалежності регулятора пропонується передбачити:

- право регулятора при виконанні своїх функцій діяти самостійно та незалежно від будь-якого державного органа або політичних сил;

- заборону втручання в діяльність регулятора, у тому числі шляхом надання вказівок, розпоряджень, доручень;

- установлення особливостейфінансування та матеріально-технічного забезпечення діяльності регулятора;

- чіткий порядок призначення на посади та звільнення з посад Голови та Членів регулятора.

Фінансування діяльності НКЦПФР здійснюватиметься з Державного бюджету переважно за рахунок надходжень від надання ним адміністративних послуг, а також сплати внесків на регулювання всіма учасниками фондового ринку.

Крім того, законопроект встановлює чітко регламентовані й прозорі процедури проведення регулятором оцінювань і перевірок та удосконалює процедури розгляду справ про порушення законодавства та застосування санкцій.

«Цей законопроект не пропонує надати регулятору повноваження заради повноважень. Приведення повноважень регулятора до міжнародних стандартів дозволить ефективно захищати інвесторів і протидіяти зловживанням з цінними паперами. Надання Комісії повноважень проводити розслідування і перевірки не дозволить більше порушникам законодавства уникати відповідальності», - прокоментував основну ідею законопроекту Голова НКЦПФР Тимур Хромаєв.

*****

НКЦПФР оновила Реєстр аудиторських фірм

НКЦПФР звертає увагу професійних учасників фондового ринку на те, що станом на 31.03.2017 р. Реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку було оновлено.

Наразі в ньому присутні 90 аудиторських фірм.

Розповсюдженою причиною виключення аудиторських фірм з реєстру є неподання ними до Комісії чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України.

*****

ФДМУ оприлюднив дані Реєстру корпоративних прав держави у статутних капіталах господарських товариств станом на кінець березня 2017 року

Фонд держмайна оприлюднив дані Реєстру корпоративних прав держави у статутних капіталах господарських товариств станом на кінець березня 2017 року.

Вони, зокрема свідчать, що на звітну дату в управлінні ФДМУ знаходилися корпоративні права у 337 господарських товариствах. З них 208 акціонерних товариств, створених шляхом приватизації та корпоратизації, 66 акціонерних товариств, створених за участі Фонду держмайна, 53 товариства з обмеженою відповідальністю та 10 інших господарських товариств (ХК, ДАК, ДАХК, НАК, ДХК).

У 112 товариствах Фонд управляв державною часткою розміром менше 25% статутного фонду, у 67 – від 25% до 40%, у 31 – від 40% до 50%, у 35 – від 50% до 60%, у 64 – від 60% до 100%, а у 28 товариствах – державною часткою розміром 100%.

В управлінні інших органів виконавчої влади знаходилися корпоративні права держави у 185 господарських товариствах. З них 131 акціонерне товариство, 36 товариств з обмеженою відповідальністю та 18 інших господарських товариств (ХК, ДАК, ДАХК, НАК, ДХК).

У 19 товариствах ці органи управляли державною часткою розміром менше 25% статутного фонду, у 13 – від 25% до 40%, у 18 – від 40% до 50%, у 7 – від 50% до 60%, у 12 – від 60% до 100%, а у 116 товариствах – державною часткою розміром 100%.

*****

Протягом березня 2017 року на ФБ «Перспектива» було
укладено 609 договорів на загальну суму 15,34 млрд. грн.

Протягом березня 2017 року на ФБ «Перспектива» було укладено 609 договорів на загальну суму 15,34 млрд. грн. За повідомленням прес-служби Біржі, такий результат на 12% перевищив показник попереднього місяця.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у березні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 68%), друге місце – у ПФТС (31%), третє – в «Української біржі» (1%).

У розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становила:

- за березень 2017 року щодо ОВДП – 69%, облігацій підприємств – 16%, опціонних сертифікатів – 100%;

- за січень-березень 2017 року щодо ОВДП – 65%, облігацій підприємств – 32%, опціонних сертифікатів – 46%.

Найбільший обсяг торгів у березні було зафіксовано з державними облігаціями України (99,42%) та опціонними сертифікатами (0,49%). При цьому 28,77% торгів проведено на ринку РЕПО, 71,22% - на адресному ринку, 0,01% - на ринку розміщення.

Обсяги торгів державними облігаціями порівняно з січнем-березнем 2016 року зросли на 46%, опціонними сертифікатами – на 3%. Також у 5,1 раз зросли обсяги торгів на ринку заявок та у 1,6 раз – на ринку РЕПО.

Станом на 31.03.2017 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на ФБ «Перспектива», становила 566. З них 259 – 1 рівня лістингу, 4 - 2 рівня лістингу.

Структура за видами фінансових інструментів була такою: 259 серій ОВДП (1 рівня лістингу), 57 серій облігацій підприємств (4 – 2 рівня лістингу), 1 державний дериватив, 156 випусків акцій, 9 випусків акцій КІФ, 34 серії інвестиційних сертифікатів, 27 серій опціонних сертифікатів, 23 серії ф’ючерсних контрактів.

Протягом березня 2017 року договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 62 фінансових інструментів, а протягом І кварталу – щодо 79 (зокрема, щодо 42 та 51 серій ОВДП відповідно).

«У березні обсяг торгів на фондових біржах України склав 22,7 млрд. грн., на ФБ «Перспектива» - 15,3 млрд. грн., що перевищує показники лютого на 5% та 12% відповідно. Частка державних облігацій в структурі торгів на фондових біржах України за місяць зросла з 97% до 98%», – повідомив Станіслав ШИШКОВ, директор ФБ «Перспектива».

На фондових біржах України на початку квітня статус лістингових мають 307 випусків цінних паперів: 272 – ОВДП, 22 - корпоративних облігацій, 9 – акцій, 3 – акцій КІФ, 1 - інвестиційних сертифікатів. Тобто, 88,6% сукупного лістингу забезпечують державні цінні папери, 95,8% - боргові інструменти загалом. У цілому, це достатньою мірою відповідає структурі торгів на фондових біржах, де 98% припадає на боргові інструменти.

Лістингові цінні папери наявні на 4 фондових біржах з 8. Частка лістингового інструментарію в біржових списках цінних паперів становить 48% на ФБ «Перспектива», 47% на «Українській біржі», 36% на ПФТС, 3% на КМФБ.

Той факт, що лістинговий статус мають лише 35 випусків недержавних цінних паперів (з понад 1,1 тис. допущених до біржових торгів та понад 15 тис. в обігу), досить яскраво характеризує ступінь зацікавленості українських емітентів в національному ринку капіталу.

У березні 2017 року на ФБ «Перспектива» у порівнянні з попереднім місяцем обсяг торгів ОВДП зріс на 13%, опціонними сертифікатами – на 36%, загалом обсяг торгів збільшився на 12%, кількість угод – на 25%.

При цьому в І кварталі поточного року порівняно з аналогічним періодом 2016 року обсяг торгів на ФБ «Перспектива» збільшився на 1%, в тому числі державними облігаціями – на 46%, опціонними сертифікатами – на 3%, натомість обсяг торгів облігаціями підприємств скоротився на 68%, акціями – на 28%.

Частка ФБ «Перспектива» в загальних обсягах торгів на біржовому ринку України за І квартал поточного року сягає 64%, в тому числі на ринку ОВДП – 65%.

*****

На ФБ «ПФТС» березень відзначився незначним зменшенням
активності учасників ринку цінних паперів

Минулий місяць відзначився незначним зменшенням активності учасників ринку цінних паперів – членів ПАТ «Фондова біржа ПФТС», передає прес-служба Біржі.

Як інформує прес-служба Біржі, у березні 2017 року вартість укладених на ній біржових контрактів склала 7 056 млн. грн., що виявилось на 8% менше показника попереднього місяця, проте вдвічі більше показника березня 2016 року. Кількість біржових контрактів, укладених учасниками ПАТ «Фондова біржа ПФТС» минулого місяця зросла до 775.

Вирішальними стали результати торгів борговими інструментами – у березні вартість біржових контрактів з державними облігаціями, у порівнянні з попереднім звітним періодом, зменшилась на 6,8% до 6 980 млн. грн., а корпоративними облігаціями – на 66% до 66,3 млн. грн.

Втім, динаміка активності в інших сегментах була позитивною. Обсяг біржових контрактів з акціями зріс на 38,5% до 9,2 млн. грн., а з цінними паперами інститутів спільного інвестування - на 20,8% до 72 тис. грн.

За березень 2017 року значення Індексу ПФТС зменшилось на 0,52% (з 274,55 до 273,12 пункту), а з початку року – зросло на 3% (з 265,15 до 273,12 пункту).

*****

Індекс українських акцій у березні зріс на 10,17%

Згідно з дами прес-служби «Української біржі», загальний обсяг торгів на цьому фондовому майданчику в березні в порівнянні із лютим збільшився на 15,99% і склав 291 711 577 грн., а загальна кількість угод при цьому збільшилась на 49,05% і досягла 12 404.

Обсяг торгів на строковому ринку УБ за місяць зменшився на 6,75% і склав 123 233 262 грн. (5 428 контрактів), а кількість угод дорівнювала 1 522, що виявилося на 21,76% більше ніж у лютому.

За місяць з ф'ючерсним контрактом на курс євро-долар США було укладено 491 угоду на загальну суму 29 438 665 грн. або 1 017 контрактів.

З ф'ючерсним контрактом на курс долар США-українська гривня було укладено 8 угод на загальну суму 327 050 грн. або 12 контрактів.

З ф'ючерсним контрактом на ціну однієї тройської унції аффінованого золота учасники ринку уклали 314 угод на загальну суму 69 567 826 грн. або 2 095 контрактів.

З ф'ючерсним контрактом на ціну нафти сорту BRENT було укладено 181 угоду на загальну суму 5 986 668 грн. або 426 контрактів.

З ф'ючерсним контрактом на індекс BITCOIN учасники ринку уклали 1 угоду на загальну суму 28 497 грн. або 1 контракт.

Обсяг торгів цінними паперами в березні склав 168 478 314 грн. (з них обсяг торгів акціями - 158 622 201 грн.), що виявилося на 41,18% більше ніж у лютому, а кількість угод з цінними паперами, укладених на біржі за місяць, збільшилась на 53,87% і склала 10 882.

Індекс українських акцій у березні зріс на 10,17% з 945,83 до 1 042,06пункти. З початку року зростання індикатора «Української біржі» склало 30,94% – з 795,84 до 1042,06 пункти.

*****

За минулий тиждень Індекс ПФТС зріс на 0,41 пункту,
а Індекс українських акцій – на 30,64 пункту

Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 07.04.2017 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

ПФТС

680 855 069,57

272,9

Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»
за 07.04.2017 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

українських акцій

16 348 782

1072,7

*****

Міжнародні резерви України станомна 1 квітня 2017 року
дорівнювали $15 123 млн.

Міжнародні резерви України на станом 1 квітня 2017 року за попередніми даними НБУ дорівнювали $15 123 млн. (в еквіваленті). За березень вони зменшилися на 2,2% у зв’язку з необхідністю здійснення платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті.

Динаміка міжнародних резервів у березні перебувала під впливом низки факторів:

По-перше, сприятлива кон’юнктура на зовнішніх ринках, яка дала Національному банку викуповувати надлишок валюти на міжбанківському валютному ринку. За підсумками березня шляхом проведення інтервенцій Національний банк купив для поповнення міжнародних резервів $128,3 млн. (у т.ч. $91 млн. – за інтервенціями у формі запиту найкращого курсу). Протягом минулого місяця Національний банк не проводив інтервенцій з продажу валюти.

По-друге, надходження коштів в рамках зовнішнього фінансування. У березні Національний банк отримав кредит від Національного банку Швейцарії на суму $100 млн.

По-третє, платежі за зовнішніми зобов’язаннями України. З резервів на здійснення платежів Уряду з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті було спрямовано $582.1 млн. З них $541.5 млн. – на обслуговування за облігаціями зовнішньої державної позики і обслуговування за ОВДП, деномінованими у валюті. Платежі Національного банку на користь Міжнародного валютного фонду у березні становили $16.0 млн.

Станом на 1 квітня обсяг міжнародних резервів України покривав 3,3 місяця майбутнього імпорту і був достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку.

*****

Індекс споживчих цін в Україні у березні 2017 року
дорівнював 101,8%, а у січні-березні - 103,9%

Згідно з повідомленням Державної служби статистики у березні 2017 року Індекс споживчих цін в Україні дорівнював 101,8% (з початку року - 103,9%). Індекс цін виробників промислової продукції становив 103,5% (з початку року - 106,4%). При цьому у добувній промисловості та розробленні кар’єрів у березні ціни зросли на 4,3% (з початку року - на 16,1%), у переробній промисловості - на 1,5% (з початку року - на 8,1%), а у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря знизилися на 8,7% (з початку року – знизилися на 3,3%).


Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

 
Основні цифри
Кількість КУА 296 на 10.05.18
Кількість ІСІ 1 223 на 10.05.18
Кількість НПФ* 58 на 10.05.18
Кількість СК* 6 на 31.03.18
Активи, млн. грн. 276 808 на 31.03.18
Активи – за даними звітів 270 КУА щодо 1174 ІСІ, 54 НПФ та 6 СК.
* З активами в управлінні КУА