ukr ENG
 
27.03.2017

Новини УАІБ

Парламент усунув технічну помилку щодо оподатковування
доходів фізичних осіб при виплаті дивідендів ІСІ

23 березня 2017 року Верховна Рада прийняла за основу та в цілому проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21 грудня 2016 року №1797-VIII» реєстраційний №6210.

Закон передбачає зміни щодо оподаткування діяльності суб'єктів господарювання, які працюють на окупованих територіях та на лінії зіткнення.

У Прикінцевих положеннях цього закону також усувається технічна помилка, яка раніше зупинила дію підпункту 3 пункту 76 закону 1797, відповідно до якого пункт 167.5 Податкового кодексу України доповнюється новим підпунктом 167.5.4. Цим підпунктом запроваджується оподаткування за ставкою 9% доходів фізичних осіб у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток.

Після підписання Головою Верховної Ради та Президентом закон вступить у дію з дня, наступного за днем його опублікування, та буде застосовуватися до податкових періодів, починаючи з 1 січня 2017 року.

*****

Парламент прийняв низку законів щодо вдосконалення механізмів корпоративного управління

Верховна Рада прийняла низку законів щодо вдосконалення механізмів корпоративного управління.

Перший Закон, ухвалений Парламентом, має назву «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах) (реєстраційний №2302а-д).

Документом, зокрема, передбачено:

- удосконалення механізму придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідком придбаного контрольного пакету акцій;

- запровадження механізму придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідком придбаного контрольного та значного контрольного пакету акцій;

- запровадження механізму обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера – власника 95% акцій товариства;

- запровадження механізму обов’язкового придбання власником, який володіє пакетом у розмірі більше ніж 95% простих акцій товариства, на вимогу акціонерів товариства належних їм акцій.

Також Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо корпоративних договорів) (реєстраційний №4470). Він доповнює чинне законодавство новими статтями з метою регламентації питання укладення акціонерами договорів для спільної реалізації їхніх прав.

При цьому зазначається, що рішення про укладення договору між акціонерами та/або корпоративного договору, стороною якого є держава, що володіє акціями (часткою) від 25% їх статутного капіталу, приймається відповідним суб’єктом управління державної власності. У разі, якщо таким суб’єктом управління державної власності є господарська структура, рішення приймається наглядовою радою такої господарської структури або її вищим органом управління.

Рішення про укладення договору між акціонерами та/або корпоративного договору, стороною якого є господарське товариство, частка держави в якому становить 100%, і яке володіє від 25% їх статутного капіталу, приймається наглядовою радою такої господарської структури або вищим органом управління господарського товариства, частка держави в якому становить 100%.

*****

Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» (щодо державних інвестиційних проектів)

Парламент прийняв Закон «Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» (щодо державних інвестиційних проектів) (реєстраційний №5105).

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, його було розроблено з метою приведення у відповідність положень Закону України «Про інвестиційну діяльність» із Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів», а також удосконалення проведення оцінки, відбору і моніторингу інвестиційних проектів, для реалізації яких може бути надана державна підтримка.

Законом, зокрема передбачається:

- розмежування таких понять, як «державне інвестування» та «державна підтримка»;

- децентралізація прийняття рішень щодо інвестування шляхом введення понять «державне інвестування» та «місцеве інвестування»;

- спрощення процедури отримання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів шляхом зміни ролі Державного реєстру інвестиційних проектів з дозвільної на інформативну;

- внесення проектів, яким надано державну підтримку, та державних інвестиційних проектів до Державного реєстру інвестиційних проектів з метою ведення моніторингу їх реалізації.

*****

За підтримки ЄБРР буде створено єдиний зовнішній проектний
офіс з підтримки реформи фінансового сектору

За підтримки ЄБРР НБУ та НКЦПФР створять єдиний зовнішній проектний офіс з підтримки реформи фінансового сектору.

Про це, за повідомленням прес-служби НКЦПФР, заявив директор представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.

«Останнім часом ми бачимо інтенсивну співпрацю між ЄБРР та НБУ у сфері реформування фінансового сектору. Консультанти та спеціалісти ЄБРР допомагали готувати комплексну програму реформ та допомагають працювати над її реалізацією. Ми бачимо готовність української сторони до продовження реалізації проектів реформи фінсектору. ЄБРР підтримуватиме створення зовнішнього проектного офісу задля інтенсифікації впровадження окремих проектів реформи. Аналогічні офіси вже були створені та успішно функціонують в деяких міністерствах», - наголосив Ш. Аджунер.

Висловлюючи подяку за потужну підтримку ЄБРР у реалізації реформи фінансового сектору, директор Департаменту стратегії та реформування НБУ та керівник Цільової команди реформ фінансового сектору України Михайло Відякін зазначив, що зовнішній проектний офіс реалізовуватиме окремі ключові крос-інституційні проекти, які наразі складніше імплементуються з огляду на необхідність високорівневої координації та синхронізації дій усіх учасників процесу.

«Завдяки проведеним реформам банківська система вже демонструє прибуток, а НБУ активно працює над впровадженням проектів другого етапу реформи – перезавантаження. Належна синхронізація зусиль регуляторів фінансового ринку та міністерств, яку буде здійснювати зовнішній проектний офіс за окремими ключовими крос-інституційними проектами, є основним фактором успішності наших спільних дій», - зауважив Михайло Відякін.

Так, основними напрямками роботи зовнішнього проектного офісу стануть проекти в таких сферах, як:

- стратегічне планування в рамках трансформації регуляторів фінсектору;

- відновлення кредитування, в тому числі впровадження ефективних механізмів захисту прав кредиторів та роботи з проблемними активами;

- розвиток ринку FinTech;

- підвищення фінансової обізнаності населення України;

- підвищення захисту прав споживачів фінансових послуг;

- удосконалення корпоративного управління учасників фінансового сектору;

- розвиток інфраструктури фінансового сектору;

- посилення координації між регуляторами фінансового сектору.

«ЄБРР наразі надає ґрунтовну підтримку Україні з розвитку ефективного ринку капіталу, допомагає удосконалювати державне регулювання ринку і підвищувати рівень захисту інвесторів у цінні папери. Безумовно, значне поглиблення координації зусиль регуляторів фінансового сектору сприятиме ефективному впровадженню стратегічних проектів. Ми дуже вдячні ЄБРР за підтримку національних реформ. Адже командна робота дозволить запропонувати кращі рішення для реалізації необхідних змін у фінансовому секторі», - наголосив Голова НКЦПФР Тимур Хромаєв.

Передбачається, що зовнішній проектний офіс працюватиме рік з можливістю продовження у разі досягнення запланованих завдань та ефективності команди.

Майбутня команда зовнішнього проектного офісу реформи фінсектору буде створена на базі Громадської спілки «Фонд підтримки реформ в Україні» за фінансування акціонерів ЄБРР. Безпосереднє керівництво офісом здійснюватиме Національний банк, як драйвер та лідер реформи фін сектору, та НКЦПФР. ЄБРР регулярно буде отримувати звіти щодо діяльності офісу та статусу впровадження відповідних проектів офісу та реформи фінсектору в цілому.

*****

НКЦПФР оприлюднила результати фінмоніторингу
фондового ринку у 2016 році

Упродовж 2016 року НКЦПФР було здійснено перевірки 30 суб’єктів первинного фінансового моніторингу (професійних учасників фондового ринку), передає прес-служба Комісії.

Результати перевірок виявили підозрілі фінансові операції на суму понад 28 млрд. грн., в яких брали участь 92 юридичні особи та 33 фізичні особи. Інформацію про підозрілі фінансові операції Комісія направила до правоохоронних органів.

У межах своїх повноважень НКЦПФР за результатами здійснених перевірок та аналізу інформації, наданої на запити, застосувала до порушників законодавства такі санкції: анулювала 16 ліцензій семи професійним учасникам фондового ринку; винесла 12 вимог щодо усунення порушень законодавства; склала 6 протоколів про адміністративні правопорушення у відношенні посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу; наклала штрафи на порушників у розмірі 296,8 тис. грн. (з яких вже сплачено до Державного бюджету України 240,5 тис. грн.). У цілому, в 2016 році за результатом наглядової діяльності у сфері фінансового моніторингу сплачено до бюджету 432,7 тис. грн.

Найбільш розповсюдженими в діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу в 2016 році були такі порушення:

- порушення порядку ідентифікації клієнтів;

- непроведення аналізу відповідності фінансових операцій, що проводяться клієнтом, наявній інформації про зміст його діяльності та фінансовий стан;

- незберігання документів щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію;

- незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

- неповідомлення Держфінмоніторинг про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

НКЦПФР братиме участь у 5 раунді оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, яка проводиться Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Наступного тижня відбудуться зустрічі експертів MONEYVAL із представниками НКЦПФР та професійними учасниками фондового ринку, метою яких є визначення ефективності протидії відмиванню коштів на фондовому ринку України.

Оцінка MONEYVAL передбачає роботу місії експертів в Україні в період з 27 березня по 8 квітня 2017 року та включає широкі консультації з представниками державних органів, приватного сектору та громадських об’єднань з метою вивчення ефективності практичного впровадження рекомендацій FATF у національну систему протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Комітет MONEYVAL є головною європейською структурою з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Він проводить взаємні оцінки держав щодо всіх відповідних міжнародних стандартів у зазначеній сфері. Україна є членом MONEYVAL з 1997 року.

*****
Кількість інвестфондів в Україні станом на кінець лютого 2017 року дорівнювала 2 236,
з них 474 КІФ та 1 762 ПІФ

Як свідчать дані НКЦПФР, загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих регулятором у січні-лютому 2017 року, становив 13,53 млрд. грн., що виявилося на 5,8% або 834,53 млн. грн. менше порівняно з результатом відповідного періоду 2016 року (14,36 млрд. грн.).

Протягом перших двох місяців поточного року Комісією було зареєстровано 24 випуски акцій на суму 9,6 млрд. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2016 року обсяг зареєстрованих випусків акцій зменшився на 762,02 млн. грн.

Значні за обсягом випуски акцій, які суттєво вплинули на загальну структуру емісій цих цінних паперів, були здійснені з метою збільшення статутного капіталу ПАТ «Державний ощадний банк України» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Упродовж січня-лютого 2017 року регулятор зареєстрував 4 випуски облігацій підприємств на суму 289,52 млн. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2016 року обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств зменшився на 1,18 млрд. грн.

Крім того, у звітному періоді Комісією було зареєстровано 2 випуски опціонних сертифікатів на загальну суму 32,45 млн. грн. Протягом відповідного періоду 2016 року не було зареєстровано жодного випуску цих фінансових інструментів.

Обсяг випусків інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, зареєстрованих НКЦПФР у січні-лютому поточного року, становив 2,27 млрд. грн., що виявилося на 771,3 млн. грн. більше порівняно з показником аналогічного періоду 2016 року.

Обсяг випусків акцій корпоративних інвестиційних фондів збільшився у порівнянні з січнем-лютим 2016 року на 304,1 млн. грн. та становив 1,33 млрд. грн.

Кількість зареєстрованих корпоративних та пайових інвестиційних фондів з початку реєстрації й станом на 28.02.2017 р. дорівнювала 2 236, з них: 474 – це корпоративні інвестиційні фонди, а 1 762 – пайові інвестиційні фонди.

Капіталізація лістингових компаній фондового ринку України cтаном на 28.02.2017 р. склала 22,99 млрд. грн.

Обсяг біржових торгів цінними паперами за підсумками січня-лютого становив 36,02 млрд. грн. Такий показник виявився на 22,6% (або на 6,64 млрд. грн.) більшим за результат січня-лютого 2016 року (29,38 млрд. грн.).

Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на первинному ринку становив 1,3%, а на вторинному ринку - 98,7%.

У розрізі фінансових інструментів найбільший обсяг торгів на фондових біржах (34,66 млрд. грн. або 96,23% від загального обсягу) у січні-лютому було зафіксовано з державними облігаціями України.

Обсяг торгів корпоративними облігаціями склав 562,13 млн. грн., опціонними сертифікатами – 284,1 млн. грн., деривативами – 259,6 млн. грн., акціями – 249,81 млн. грн., інвестиційними сертифікатами – 3,04 млн. грн.

Серед фондових майданчиків обсяги торгів цінними паперами у звітному періоді були такими: ФБ «Перспектива» - 21,95 млрд. грн.; ФБ ПФТС - 13,35 млрд. грн.; «Українська біржа» - 0,52 млрд. грн.; ФБ «Універсальна» - 0,2 млрд. грн.; ФБ «ІННЕКС» - 0,41 млн. грн.; УФБ – 0,13 млн. грн.

*****

НКЦПФР схвалила проект змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України

НКЦПФР схвалила проект змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України.

За інформацією прес-служби регулятора, нова редакція Положення значно спрощує процедуру допуску цінних паперів іноземного емітента. Зокрема, такі цінні папери можуть бути в обігу на території України якщо:

- випуск та/або проспект емісії цінних паперів іноземного емітента зареєстровано в країні походження емітента та/або країні, де здійснюється обіг його цінних паперів на фондовій біржі, і такі цінні папери розміщені за межами України;

- цінні папери допущені до обігу принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією;

- випуску цінних паперів іноземного емітента присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN);

- наявне письмове підтвердження Національного депозитарію України щодо можливості обліку цінних паперів іноземного емітента на кореспондентському рахунку НДУ, що відкритий в іноземній депозитарній установі, з якою встановлено кореспондентські відносини. Крім випадку, коли із заявою про допуск виступає НДУ.

Рішення про допуск приймається Комісією за заявою іноземного емітента цінних паперів або НДУ, який представляє інтереси власника цінних паперів.

Проектом передбачено, що для отримання такого допуску заявник має подати до Комісії:

- заяву про допуск цінних паперів;

- письмове підтвердження НДУ щодо можливості обліку цінних паперів іноземного емітента на кореспондентському рахунку НДУ;

- документи, які підтверджують повноваження представника заявника.

Також Комісія схвалила зміни до Переліку іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України.

До нового Переліку іноземних фондових бірж увійшли:

- мережа фондових бірж, що включає NASDAQ OMX Group;

- New York Stock Exchange (NYSE);

- фондові біржі країн, що входять до Європейського союзу;

- London Stock Exchange;

- Hong Kong Exchanges and Clearing.

*****

З 1 травня 2017 року набувають чинності зміни і доповнення
до тарифів Національного депозитарію України

З 1 травня 2017 року набувають чинності зміни і доповнення до тарифів Національного депозитарію України.

Наглядова рада ПАТ «Національний депозитарій України» затвердила підготовлені Правлінням товариства зміни та доповнення до Переліку та вартості послуг (тарифів) ПАТ «НДУ» на здійснення депозитарної діяльності Центральним депозитарієм, повідомляє його прес-служба.

Оновлення тарифів Центрального депозитарію проводиться з урахуванням порядку розрахунку вартості тарифів на послуги, що був розроблений за участі та з урахуванням пропозицій Ради учасників депозитарної системи Центрального депозитарію цінних паперів. Зокрема, було враховано базові принципи порядку щодо покриття операційних витрат доходами від надання послуг. Аналіз фактичних розрахунків собівартості послуг, що надаються депозитарним установам, показує, що навіть після проведеного підвищення розміру тарифів, витрати за даними послугами не будуть компенсуватись відповідними доходами. За останні декілька років, незважаючи на проведене суттєве скорочення видатків, значна частина витрат Центрального депозитарію покривається доходами від пасивних непрофільних операцій, розмір та прибутковість яких має чітку тенденцію до зменшення.

«Тарифи Центрального депозитарію необхідно привести до економічно обґрунтованого розміру. Без вирішення цього питання ми робимо Центральний депозитарій фінансово нестабільним і будемо змушені відмовитись від розвитку інфраструктури», - пояснив Ігор Мітюков, Голова Наглядової ради ПАТ «НДУ».

«Зрозуміло, що учасники фондового ринку на будь-яке підвищення мають аргументи, чому це не на часі, несправедливо або буде негативно впливати на ринок. Тому проекти змін вартості послуг ми відкрито обговорюємо з ринком, з Радою учасників, намагаємось шукати компроміс у питаннях вартості послуг, а також впроваджувати нові інструменти та нові можливості для розвитку депозитарного бізнесу. Зокрема, протягом року Центральним депозитарієм було ініційовано: впровадження в Україні інституту номінального утримувача, який вже отримав відображення у законопроекті №6141 (від 27.02.2017 р.), направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України (відповідний Порядок затверджено НКЦПФР 7 березня 2017 року), ведеться робота щодо спрощення допуску іноземних цінних паперів до обігу на території України та багато іншого», - зазначив Міндаугас Бакас, Голова Правління ПАТ «НДУ». 7 березня 2017 року), ведеться робота щодо спрощення допуску іноземних цінних паперів до обігу на території України та багато іншого», - зазначив Міндаугас Бакас, Голова Правління ПАТ «НДУ». 7 березня 2017 року), ведеться робота щодо спрощення допуску іноземних цінних паперів до обігу на території України та багато іншого», - зазначив Міндаугас Бакас, Голова Правління ПАТ «НДУ». 7 березня 2017 року), ведеться робота щодо спрощення допуску іноземних цінних паперів до обігу на території України та багато іншого», - зазначив Міндаугас Бакас, Голова Правління ПАТ «НДУ». (від 27.02.2017 р.), направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України (відповідний 7 березня 2017 року), ведеться робота щодо спрощення допуску іноземних цінних паперів до обігу на території України та багато іншого», - зазначив Міндаугас Бакас, Голова Правління ПАТ «НДУ».

Зараз зміни стосуються послуг, що надаються депозитарним установам. Як і для емітентів, їх викладено у формі тарифних пакетів, скасовано багато дрібних тарифів на окремі операції. Ці операції тепер доступні у рамках загального обслуговування, надають можливість депозитарним установам скористатись послугою в будь-який зручний момент та оптимізувати власні витрати.

Впроваджується тариф на зберігання цінних паперів для депозитарних установ у вигляді відсотка від номінальної вартості в розрізі інтервалів. Розмір відсотка зменшується з кожним наступним інтервалом. «З одного боку такий підхід є справедливим для депозитарних установ з різними обсягами активів, з іншого – стимулюватиме депозитарні установи до збільшення обсягу активів», – прокоментував Андрій Порада, член Правління ПАТ «НДУ».

Тарифікація за зберігання у вигляді відсотка від загальної вартості пакету цінних паперів – це практика прийнята в країнах з розвинутими фінансовими ринками.

Водночас, впроваджено новий тариф у розмірі однієї гривні на зберігання цінних паперів, обіг яких зупинено рішенням НКЦПФР у зв’язку з припиненням акціонерного товариства шляхом ліквідації. «Це один з перших кроків, які можливо зробити без додаткових законодавчих змін, спрямованих на зменшення фінансового навантаження на депозитарні установи від активів, що втрачають інвестиційну привабливість. При цьому необхідно наголосити, що Комісія з цінних паперів за участі НДУ розпочали системну роботу з очищення депозитарної системи від цінних паперів, обіг яких зупинено вже багато років», - відзначив Ігор Мітюков.

*****

За минулий тиждень Індекс ПФТС знизився на 1,05 пункту,
а Індекс українських акцій – зріс на 32,88 пункту

 

Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 24.03.2017 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

ПФТС

119 076 533,44

272,63

Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»
за 24.03.2017 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

українських акцій

22 104 462

968,22

*****

У 2016 році зростання ВВП України становило 2,3%

Згідно з новими даними Державної служби статистики валовий внутрішній продукт України у 2016 році порівняно з 2015 роком збільшився на 2,3%.

При цьому повідомляється, що номінальний ВВП становив 2 383,2 млрд. грн., а ВВП у розрахунку на одну особу – 55 848 грн.

*****

Індекс промислового виробництва в Україні у лютому 2017 року
склав 98,3%, а у січні-лютому - 100,4%

Згідно з даними Державної служби статистики у лютому 2017 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року Індекс промислового виробництва в Україні становив 98,3% (у січні-лютому - 100,4%). При цьому у лютому поточного року у порівнянні із січнем спостерігалося падіння промислового виробництва на 2,6%

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів у лютому 2017 року у порівнянні із лютим 2016 року обсяги промислового виробництва зменшились на 11,5% (з початку року - на 5,6%), у переробній промисловості - на 3,2% (з початку року – зросли на 2,8%), а у постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – зросли на 1,8% (з початку року - на 2,1%).

*****

У січні-лютому 2017 року підприємствами України було виконано
будівельних робіт на суму 8,4 млрд. грн., що виявилося на 21% більше обсягів будівництва у відповідному періоді 2016 року

У січні-лютому 2017 року підприємствами України було виконано будівельних робіт на суму 8,4 млрд. грн., що на 21% більше обсягів будівництва у відповідному періоді 2016 року, повідомляє Державна служба статистики.

По будівлях Індекс будівельної продукції у січні-лютому 2017 року становив 123,9% (по житлових будівлях – 123,4%, по нежитлових будівлях - 124,7%), а по інженерних спорудах – 117,6%. При цьому у січні-лютому 2017 року в порівнянні із січнем-лютим 2016 року зростання обсягів будівництва було зафіксовано більш ніж у половині областей України.

 

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

 
Основні цифри
Кількість КУА 296 на 10.05.18
Кількість ІСІ 1 223 на 10.05.18
Кількість НПФ* 58 на 10.05.18
Кількість СК* 6 на 31.03.18
Активи, млн. грн. 276 808 на 31.03.18
Активи – за даними звітів 270 КУА щодо 1174 ІСІ, 54 НПФ та 6 СК.
* З активами в управлінні КУА