ukr ENG
 
20.03.2017

Новини УАІБ

Відбулося засідання Ради УАІБ

16 березня 2017 року відбулося друге засідання новообраної Ради УАІБ, на якому було розподілено функціональні обов’язки між членами Ради за напрямками роботи Асоціації.

Згідно рішення Ради в УАІБ тепер буде діяти 6 секцій за такими напрямками: Управління активами інститутів спільного інвестування (керівники - Г. Овчаренко, Ю.Білецький та Р.Захарчук), Управління активами та адміністрування ПФ (керівник Т.Захараш), Управління активами інших інституційних інвесторів (керівники – О.Жадан, Н. Кобець), Оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності (керівники - Д.Леонов та С. Петрук), Секція впровадження міжнародних стандартів професійної діяльності (керівники – С. Константинова, Г.Овчаренко), Секція розвитку фінансових інструментів та взаємодії з ринковою інфраструктурою (керівники О. Колесник, І. Когут).

У складі кожної секції працюватимуть по дві Комісії, які за бажанням будуть очолювати безпосередньо представники компаній з управління активами: Комісія з питань управління активами публічних фондів, Комісія з питань управління активами приватних фондів, Комісія з питань управління активами пенсійних фондів, Комісія з питань адміністрування пенсійних фондів, Комісія з питань управління активами страхових компаній, Комісія з питань управління активами кредитних установ, фінансових компаній, іпотечним покриттям, Комісія з питань бухгалтерського обліку, звітності та аудиту КУА, ІСІ, НПФ, Комісія з питань оподаткування, Комісія з питань пруденційного нагляду, внутрішнього аудиту, управління ризиками, Комісія з питань розкриття інформації, Комісія з питань розвитку фінансових інструментів та Комісія з питань взаємодії з ринковою інфраструктурою.

Члени Ради затвердили бюджет Асоціації на 1-й квартал 2017 року замість тимчасового, прийнятого до проведення Загальних звітно-виборних зборів членів УАІБ.

На засіданні також було обговорено питання про проведення традиційної літньої конференції УАІБ «Професійне управління активами», яку заплановано на 9-10 червня 2017 році у м. Одеса.

Члени Ради заслухали пропозицію Дирекції УАІБ про внесення змін до Методики ренкінгування компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за результатами їхньої діяльності, яка буде доопрацьована з урахуванням зауважень членів Ради і винесена на наступне засідання.

Наступне засідання Ради УАІБ відбудеться 13 квітня 2017 року.

*****

За 2016 рік загальні активи європейських інвестиційних фондів зросли на 6,1%

За даними звіту Представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту (EFAMA) за 2016 рік, станом на початок поточного року, загальні чисті активи інвестиційних фондів, зареєстрованих в Європі, дорівнювали 14 142 млрд. євро. Такий показник виявився на 6,1% більше результату початку 2016 року (13 322 млрд. євро).

Серед інвестиційних фондів європейських країн найбільший обсяг чистих активів на звітну дату був зафіксований у фондах Люксембургу. Їхня частка в загальному обсязі активів становила 26,2% (3 701 млрд. євро). Друге місце посідали інвестфонди Ірландії (14,7% або 2 085 млрд. євро), третє - Німеччини (13,3% або 1 886 млрд. євро), четверте - Франції (12,6% або 1 784 млрд. євро), п’яте - Великобританії (10,4% або 1 466 млрд. євро).

Торік у переважній більшості країн Європи спостерігалося збільшення обсягів активів інвестиційних фондів. Найбільше вони збільшилися в інвестфондах Болгарії (на 29,7%), Хорватії (на 23,4%), Чехії (на 17,8%), Норвегії (на 14,7%) та Ірландії (на 9,8%).

Однак у ряді країн відбулося зменшення обсягів активів інвестиційних фондів. Зокрема, на Кіпрі вони зменшилися на 8,1%, у Португалії - на 6,6%, на Мальті - на 3,3%, в Туреччині – на 2,8%, Великобританії - на 1,3%, Польщі – на 0,7% та Бельгії - на 0,3%.

Частка чистих активів фондів групи UCITS у загальному обсязі активів європейських інвестиційних фондів, станом на початок 2017 року, складала 61,2%, а фондів групи AIFs – 38,8%.

Загальні чисті активи фондів групи UCITS за минулий рік збільшилися на 5,5% й, станом на початок 2017 року, дорівнювали 8 658 млрд. євро.

Частка активів фондів акцій у загальній структурі активів інвестфондів групи UCITS складала 37%, фондів облігацій - 27%, фондів з мультиактивами – 17%, фондів грошового ринку - 14%, інших видів фондів- 5%.

Загальні активи фондів облігацій за 2016 рік зросли на 7,9%, фондів грошового ринку - на 6,3%, фондів акцій – на 2,6%, фондів з мультиактивами – на 3,1%, інших видів фондів – на 21,4%.

Найбільші обсяги активів фондів групи UCITS, станом на початок 2016 року, спостерігалися в таких країнах: Люксембург – 36% від загального обсягу активів усіх європейських фондів цієї групи (3 116 млрд. євро); Ірландія – 18,2% (1 579 млрд. євро); Великобританія – 12,5% (1 084 млрд. євро); Франція – 9,2% (796 млрд. євро); Швейцарія – 5,1% (438 млрд. євро).

Протягом минулого року в більшості європейських країн було зафіксовано збільшення чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS. Найбільше зросли активи інвестфондів Кіпру (на 80%), Угорщини (на 41,4%), Хорватії (на 34,5%), Болгарії (на 28,5%) та Норвегії (на 14,7%).

Зменшення обсягів чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS спостерігалось лише на Мальті (на 18,2%), у Португалії (на 4,9%), Польщі (на 3,2%), Греції (на 1,7%), Туреччині (на 1,6%) та Великобританії (на 0,4%).

Сукупні чисті активи європейських інвестиційних фондів групи AIFs торік зросли на 7% і, станом на початок 2017 року, дорівнювали 5 483 млрд. євро.

Також EFAMA повідомляє, що станом на звітну дату, загальна кількість інвестиційних фондів групи UCITS дорівнювала 30,67 тис. (52,5% від загальної кількості усіх інвестфондів), а групи AIFs - 27,79 тис. (47,5%).

За даними Звіту, протягом 2016 року спостерігався приплив коштів до європейських інвестиційних фондів групи UCITS, який дорівнював 275,1 млрд. євро.

Натомість, такі показники виявилися нижчими за результати 2015 року, коли інвестфонди Європи залучили 590 млрд. євро.

Лідерами за обсягом припливу коштів у 2016 році були фонди облігацій, які отримати 111,8 млрд. євро. Фонди грошового ринку залучили 106,5 млрд. євро, фонди з мультиактивами 49,1 млрд. євро, інші види фондів – 15,4 млрд. євро. Проте фонди акцій втратили 7,7 млрд. євро.

Найбільші обсяги залучених коштів спостерігалися в інвестиційних фондах групи UCITS Ірландії (116,8 млрд. євро), Люксембургу (73 млрд. євро), Франції (27,7 млрд. євро), Швейцарії (14 млрд. євро) та Німеччини (13 млрд. євро).

Проте в інвестиційних фондах групи UCITS ряду європейських країн відбувся відтік коштів. Найбільших втрат зазнали інвестфонди Нідерландів (3,4 млрд. євро), Австрії (1,4 млрд. євро) та Ліхтенштейну (0,85 млрд. євро).

*****

Україна приєдналася до Декларації про міжнародні інвестиції і транснаціональні корпорації

Україна приєдналася до Декларації про міжнародні інвестиції і транснаціональні корпорації. Відповідну Угоду з ОЕСР підписав минулого тижня Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

За інформацією прес-служби Мінекономрозвитку, приєднання нашої країни до Декларації та набуття членства в Інвестиційному комітеті Організації економічного співробітництва та розвитку сприятиме залученню в Україну прямих іноземних інвестицій, оскільки це:

- свідчить про запровадження Україною міжнародних стандартів здійснення інвестиційної діяльності;

- сприяє поліпшенню конкурентного середовища та впливу на впровадження та розповсюдження інновацій;

- сприяє реалізації принципів та стандартів соціальної відповідальності бізнесу згідно з керівними принципами ОЕСР щодо ведення відповідального бізнесу.

- усуває обмеження щодо секторів, в яких іноземне інвестування заборонене, та забезпечує національний режим для транснаціональних корпорації (ТНК) відповідно до системи розвитку міжнародних стандартів у регулюванні відносин ТНК з країнами, що приймають їхні інвестиції.

«Інвестиції є основою економічного розвитку, а підписання цієї Угоди свідчить про позитивну оцінку ОЕСР щодо покращення інвестклімату в Україні. Адже підписання Угоди стало можливим після презентації Огляду інвестполітики України за 2016 рік, який відбувся у вересні. Це, безумовно, сигналізує про успіхи реформ в Україні та вказує на наступні виклики, з якими слід працювати у найближчій перспективі», - прокоментував підписання Угоди Степан Кубів.

Михайло Тітарчук, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України, який опікується напрямком інтелектуальної власності та інновацій, особливо відзначив важливість підписання Угоди з ОЕСР у частині поширення інновацій в економіці.

«Інвестори світу розуміють важливість інноваційного підходу до розвитку виробництва. Зближення України з ОЕСР дозволить покращити програми розвитку конкуренції, які включають посилення інноваційної складової в інвестиційно-привабливих секторах з високим потенціалом підвищення конкурентоспроможності, серед яких АПК, енергетика та промисловість», - зауважив Михайло Тітарчук.

Угода набуде чинності після її ратифікації Парламентом та підписання Президентом України.

Для довідки: ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) - міжнародна організація, що об'єднує 34 розвинені країни світу. ОЕСР здійснює пошук даних та аналіз, що допомагає урядам сформувати політику, яка буде реалізовуватися національними інституціями чи в рамках міжнародних домовленостях.

Одним з інструментів ОЕСР є проведення оглядів політик, що здійснюють держави у конкретних сферах, зокрема інвестиційній. Огляди інвестиційні політики аналізують можливості для покращення бізнес-клімату та стимулювання інвестиційної діяльності, торговельну та податкову політики, корпоративне управління тощо.

*****

НКЦПФР схвалила ряд проектів нормативно-правових актів щодо уповноважених рейтингових агентств

НКЦПФР схвалила ряд проектів нормативно-правових актів щодо уповноважених рейтингових агентств.

Зокрема, за інформацією прес-служби Комісії, це проект Положення про порядок проведення конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств та порядок ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств.

Зазначене Положення розроблене на заміну двом нормативно-правовим актам регулятора, які втратять чинність, - Порядку ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств та видачі Свідоцтв про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств (Рішення ДКЦПФР від 23.06.2006 р. №444), а також Положення про конкурс з визначення уповноважених рейтингових агентств (Рішення НКЦПФР від 23.03.2015 р. №364).

Нове Положення встановлює вимоги щодо інформаційного повідомлення (оголошення) про конкурс з визначення уповноважених рейтингових агентств, конкурсної комісії з проведення конкурсу, порядок та умови участі в конкурсі, порядок проведення конкурсу, розгляд спорів тощо.

Крім того, нормативно-правовим актом встановлюються вимоги щодо ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, зокрема, склад інформації Державного реєстру, порядок внесення змін до Державного реєстру, порядок виключення уповноваженого рейтингового агентства з Державного реєстру, видачі дубліката Свідоцтва, порядок отримання інформації про уповноважені рейтингові агентства з Державного реєстру.

Паралельно Порядок подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами (Рішення НКЦПФР від 11.12.2012 р. №1767) доповнюється вимогами щодо розкриття додаткової інформації уповноваженими рейтинговими агентствами на власному веб-сайті (зокрема, інформації про структуру власності рейтингового агентства, організаційну структуру, про корпоративне управління, укомплектування персоналом та його кваліфікацію, про філії, методологію, рейтингових аналітиків, політику винагороди, інформацію про пов’язаність з учасниками ринків фінансових послуг, участь в об‘єднаннях, аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності).

НКЦПФР також схвалила зміни до Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою.

Змінами передбачається, що уповноважене рейтингове агентство, крім іншого, зобов’язане виявляти та усувати будь-які існуючі або потенційні конфлікти інтересів, які можуть впливати на роботу та висновки його рейтингових аналітиків, працівників та будь-яких інших фізичних осіб, послугами яких користується рейтингове агентство, або які залучені до процесу присвоєння кредитних рейтингів чи затверджують кредитні рейтинги. Також в організаційній структурі рейтингового агентства з’явиться нова одиниця - рейтинговий комітет.

Крім того, квартальні звіти емітента включені до складу інформації, яку суб’єкт рейтингування повинен повідомити уповноваженому рейтинговому агентству.

*****

Банківські установи почали видавати кредити під аграрні розписки

Аграрні розписки в Україні почали запроваджуватися з 2014 року. Ця робота здійснюється за сприяння Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства юстиції, а також Проекту IFC «Аграрні розписки в Україні», який фінансується Швейцарською Конфедерацією.

За даними Проекту IFC, пілотний проект з використання аграрних розписок стартував на Полтавщині, згодом до неї долучилися ще сім областей – Черкаська, Вінницька, Харківська, Хмельницька, Тернопільська, Миколаївська та Сумська.

Станом на середину березня 2017 року вже видано 86 аграрних розписок на суму понад 716 млн. грн. При цьому 52 з них – це фінансові аграрні розписки.

Тривалий час банківські установи переважно придивлялися до новації та не поспішали включатися в роботу з нею. Першим на роботу з аграрними розписками наважився «Агропросперіс Банк». І на сьогодні він залишається безперечним лідером у цій справі. За підсумками минулого року він уже надав кредити під 26 аграрних розписок.

На початку лютого 2017 року до роботи з аграрними розписками долучився й OTP Bank. Спеціально для цього він розробив проект «Агро-Фабрика», в рамках якого кредити надаються впродовж 7 днів.

Уже найближчим часом до цього кола має приєднатися ще один український банк, який має досвід роботи з аграріями і зацікавлений у його подальшому розширенні.

На думку експертів IFC, банки активніше долучатимуться до роботи з аграрними розписками, коли цей механізм кредитування вийде за межі нинішніх пілотних регіонів і пошириться на території всієї України, а також використовуватиметься не лише для кредитування польових культур, як це практикується сьогодні, але й у сферах овочівництва, садівництва, виробництва молока та кредитування закупівлі обладнання.

*****

За минулий тиждень Індекс ПФТС знизився на 1,4 пункту,
а Індекс українських акцій – на 5,84 пункту

Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 17.03.2017 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

ПФТС

63 487 419,9

273,68

Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»
за 17.03.2017 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

українських акцій

8 765 633

935,34

*****

У 2016 році зростання державного боргу становило 23,7%

У 2016 році зростання державного боргу становило 23,7%. Такі дані містяться у Звіті Міністерства фінансів про виконання Державного бюджету України за 2016 рік. Згідно з ними, станом на 31.12.2017 р., державний борг України дорівнював 1 650,8 млрд. грн. (зовнішній борг – 980,2 млрд. грн., внутрішній борг – 670,6 млрд. грн.).

За останні п’ять років державний борг України зріс у 4 рази. Так, станом на 31.12.2012 р. загальна сума держборгу складала 399,2 млрд. грн. (з них, зовнішній борг – 208,9 млрд. грн., внутрішній борг – 190,3 млрд. грн.). Протягом 2013 року він зріс на 20,3% до 480,2 млрд. грн. (з них, зовнішній борг – 223,3 млрд. грн., внутрішній борг – 257 млрд. грн.), протягом 2014 року – на 97,2% до 947 млрд. грн. (з них, зовнішній борг – 486 млрд. грн., внутрішній борг – 461 млрд. грн.), а протягом 2015 року – на 40,8% до 1 334,3 млрд. грн. (з них, зовнішній борг – 825,9 млрд. грн., внутрішній борг – 508 млрд. грн.).

*****

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні
у січні 2017 року склало $86,7 млн.

У січні 2017 року експорт товарів з України становив $3 025,7 млн., а імпорт в Україну – $3 112,4 млн., повідомляє Державна служба статистики Порівняно із січнем 2016 року експорт товарів збільшився на 48,1% (на $983,4 млн.), імпорт – на 32,4% (на $761,4 млн.). Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило $86,7 млн. (у січні 2016 року негативне сальдо дорівнювало $308,7 млн.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,97 (у січні 2016 року – 0,87).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 184 країн світу.

*****

Грошова маса в Україні за підсумками лютого 2017 року зменшилася на 0,6%

Нацбанк оприлюднив попередні дані грошово-кредитної статистики за лютий 2017 року.

Вони, зокрема, свідчать, що в останньому зимовому місяці залишки за депозитами корпоративного сектору в національній валюті скоротилися на 1,1% під впливом одночасної дії двох різноспрямованих чинників. З одного боку, скорочення депозитів юридичних осіб було типовим для періоду сплати квартальних податкових платежів. З іншого боку, спостерігався приплив бюджетних коштів у банки, зокрема коштів місцевих бюджетів.

Залишки депозитів домашніх господарств у національній валюті за підсумками лютого зросли на 1,3% та майже повністю компенсували скорочення депозитів бізнесу.

Залишки за кредитами, наданими банками в національній валюті у лютому збільшилися на 0,2%. Кредитну активність продовжує стримувати високий рівень боргового навантаження серед позичальників корпоративного сектору. Так, за підсумками лютого портфель кредитів, наданих бізнесу в національній валюті, фактично не змінився. Дещо швидшими темпами зростав портфель гривневих кредитів, наданих домашнім господарствам, який у лютому збільшився на 0,8%.

Грошова маса за підсумками лютого 2017 року зменшилася на 0,6% до 1 060 млрд. грн., що було зумовлено як скороченням депозитів, які входять до показника грошової маси, так і готівкових коштів в обігу поза банками.

 

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

 
Основні цифри
Кількість КУА 292 на 01.10.18
Кількість ІСІ 1 235 на 01.10.18
Кількість НПФ* 58 на 01.10.18
Кількість СК* 3 на 31.08.18
Активи, млн. грн. 296 611 на 31.08.18
Активи – за даними звітів 277 КУА щодо 1215 ІСІ, 58 НПФ та 3 СК.
* З активами в управлінні КУА