ukr ENG
 
13.03.2017

Новини УАІБ

УАІБ: Аналітичний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні
(відкриті, інтервальні, закриті фонди) за лютий 2017 року

У лютому українські індекси фондового ринку продовжили впевнено зростати. За результатами місяця індекс УБ зріс на +7,95%, індекс ПФТС додав +1,57%.

Доходність інвестиційних фондів з публічним розміщенням за підсумками місяця розподілилася таким чином: на першому місці сектор закритих ІСІ (+4,66%), на другому – інтервальні фонди (+4,16%), сектор відкритих ІСІ – на третьому (+2,7%).

Відкриті фонди

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 18 відкритих ІСІ станом на 28.02.2017 р. становила 60,07 млн. грн. Відповідно до показників на кінець лютого, загальне збільшення вартості чистих активів становило +1321,33 тис. грн. (+2,25%). Але через значні виплати інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -551,20 тис. грн.

Відкриті фонди завершили місяць переважно зі збільшенням доходності, лише три фонди зазнали падіння. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +10,69% до -0,52%.

За результатами лютого лідерами зростання у секторі стали:

«ОТП Фонд Акцій» (+213,63 тис. грн. (+8,61%)) – завдяки додатковому розміщенню інвестиційних сертифікатів (+4,67% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +120,20 тис. грн.;

«ОТП Класичний» (+152,90 тис. грн. (+5,57%)) – також через залучення додаткових коштів інвесторів (+4,29% ІС в обігу) отримав 118,54 тис. грн. чистого притоку;

«ВСІ» (+107,98 тис. грн. (+7,39%)) – значне залучення коштів інвесторів (+6,41% ІС в обігу) дозволило фонду отримати 94,68 тис. грн. «чистими».

Найбільші виплати інвесторам у лютому зробили такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-880,42 тис. грн. (-17,48%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -855,92 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-17,02% в обігу);

«Надбання» (+47,04 тис. грн. (+7,36%)) – попри позитивну переоцінку складових портфеля, викуп в учасників фонду 265 інвестиційних сертифікатів призвів до відтоку капіталу у розмірі -18,84 тис. грн.;

«КІНТО-Еквіті» (+371,95 тис. грн. (+10,18%)) – через пред’явлення до викупу 21 інвестиційного сертифіката фонд зазнав чистий відтік у розмірі -18,44 тис. грн.

Основні гравці сектору у лютому розподілилися таким чином: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (38,30% сукупної ВЧА (23,01 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «Софіївський» (7,26% (4,36 млн. грн.)), третє місце - «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (6,97% (4,19 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (6,70% (4,02 млн. грн.)), фонд «Альтус-Депозит» (6,03% (3,62 млн. грн.)) розмістився на п’ятій сходинці.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «КІНТО-Еквіті» (+10,69%), «Надбання» (+10,38%) та «Аргентум» (+8,06%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у лютому продемонстрували фонди: «Альтус-Стратегічний» (-0,52%), «Бонум Оптімум» (-0,48%) та «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-0,43%).

Інтервальні фонди

У лютому до огляду включено 5 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 14,14 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +700,90 тис. грн. (+5,22 %).

У лютому жоден інтервальний фонд не зміг залучити кошти інвесторів, збільшення ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестиційних портфелів.

За підсумками місяця всі, без винятку, фонди сектору зафіксували позитивне значення доходності, діапазон якої коливався у межах від +6,16% до +2,19%.

Найбільше зростання доходності зафіксували фонди: «Платінум» (+6,16%), «Оптімум» (+5,10%) та «Аурум» (+4,54%).

Закриті фонди

Вартість чистих активів трьох закритих ІСІ, які включено до огляду за лютий, на кінець місяця склала 11,63 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -401,26 тис. грн. (-3,34%).

Найбільші виплати інвесторам у лютому зробив фонд «Індекс Української Біржі» (-548,99 тис. грн. (-8,44%)) – через викуп у інвесторів значної кількості ЦП (-15,50% в обігу) фонд зазнав -1064,46 тис. грн. чистого відтоку капіталу.

Решта фондів не зафіксувала будь-яких змін чистого капіталу, збільшення ВЧА відбулося через зростання вартості інвестпортфелів.

Діапазон доходності закритих фондів у лютому коливався у межах від +8,35% до +2,59%.

Зміни доходності в секторі у лютому були такими: «Індекс Української Біржі» (+8,35%), «ТАСК Універсал» (+3,05%) та «АнтиБанк» (+2,59%).

*****

У парламенті зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
(
щодо сприяння залученню іноземних інвестицій)

У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо сприяння залученню іноземних інвестицій) (реєстраційний №6141), поданий групою народних депутатів.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, його розроблено з метою сприяння залученню іноземних інвестицій через спрощення процедури іноземного інвестування в Україні, забезпечення захисту іноземних інвестицій внаслідок запровадження правильного правового режиму обліку права власності на цінні папери клієнтів глобальних зберігачів або інших фінансових посередників.

Законопроектом передбачається внесення змін до:

1. Закону України «Про депозитарну систему України» у частині запровадження нового типу рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку, на якому обліковуються права на цінні папери, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача. Зокрема, встановлюються вимоги до суб’єктів-іноземних фінансових установ, які можуть відкрити рахунок номінального утримувача, особливості функціонування та правового режиму такого рахунку, а також розкриття інформації про власників цінних паперів;

2. Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у частині особливостей реєстрації переходу права власності на цінні папери, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, а також порядку розкриття інформації про власників значних пакетів акцій за відповідним рахунком;

3. Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» в частині встановлення особливостей проведення депозитарними установами ідентифікації та верифікації при відкритті та в процесі функціонування рахунку в цінних паперах номінального утримувача;

4. Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» в частині запровадження повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку встановлювати вимоги до іноземних фінансових установ, які можуть відкрити рахунок в цінних паперах номінального утримувача в системі депозитарного обліку цінних паперів, а також права заборонити або обмежити на певний строк проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку номінального утримувача у разі не розкриття останнім інформації про власників та належні їм цінні папери у випадках, встановлених законом.

*****

Кабмін схвалив проект закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» (щодо поліпшення інвестиційного клімату)

Кабінет Міністрів схвалив проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо поліпшення інвестиційного клімату), передає прес-служба Мінекономрозвитку. Він, зокрема, передбачає комплекс норм щодо захисту прав акціонерів, забезпечення виконання контрактів, альтернативного вирішення спорів, реєстрації бізнесу та інших.

З метою підвищення рівня захисту міноритарних акціонерів документом передбачено:

- надання можливості витребування категорії доказів у господарському процесі;

- встановлення стандарту «більшої вірогідності» під час доказування в господарському процесі;

- встановлення відповідальності за зловживання мажоритарним акціонером своїми правами та завдання ним шкоди товариству та міноритарному акціонеру.

*****

Уряд затвердив порядок створення та функціонування
незалежних наглядових рад у державних компаніях

Уряд затвердив порядок створення та функціонування незалежних наглядових рад у державних компаніях, які розробило Мінекономрозвитку, інформує прес-служба Міністерства.

Вони дозволяють створити незалежні наглядові ради, які будуть формувати стратегію розвитку державних компаній, призначати менеджмент, оцінювати його роботу та обирати незалежного аудитора для проведення перевірки. Таким чином, можливість політичного втручання в роботу держпідприємств майже нівелюється, а корупційні ризики значно знижуються.

«Порядок формування незалежних наглядових рад допоможе зробити управління державними підприємствами прозорішим та набагато ефективнішим. Державні компанії - це бізнес, а не політика, тому ми повинні мінімізувати політичний тиск на них. Наглядові ради саме і покликані це зробити. Перші наглядові ради плануємо сформувати в «Укрпошті», «Укргідроенерго», «Укренерго», аеропорту «Бориспіль», «Укрзалізниці»», - зазначив перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

Формування незалежних наглядових рад у найбільших державних компаніях є обов’язковим, згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо управління об'єктами державної та комунальної власності), який був ухвалений Верховною Радою у червні 2016 року.

Незалежні наглядові ради мають бути створені в державних унітарних підприємствах та господарських товариствах, у статутних капіталах яких 50%+ акцій (часток) належать державі, а також активи яких за останній рік перевищували 2 млрд. грн., а чистий дохід - 1,5 млрд. грн. Усього під ці критерії підпадає 41 держкомпанія, включаючи НАК «Нафтогаз України». В інших унітарних компаніях та господарських товариствах необхідність існування незалежної наглядової ради залишається на розсуд органів управління.

На підприємствах, де вже була сформована незалежна наглядова рада з більшістю незалежних членів (як передбачається вказаним Законом), переобирати наглядову раду не потрібно.

*****

НКЦПФР затвердила Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України

НКЦПФР затвердила Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України. Про це повідомляє прес-служба Комісії.

Документом встановлено послідовність дій акціонерного товариства та професійних учасників депозитарної системи України, депозитаріїв-кореспондентів для забезпечення направлення акціонерам через депозитарну систему повідомлень, що містять передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію. Відправляти повідомлення через депозитарну систему емітенти зможуть після внесення відповідних змін до статуту.

Також документ передбачає порядок дій у разі направлення повідомлень окремим акціонерам, які містять персональні дані осіб та можуть містити іншу конфіденційну інформацію.

Нагадаємо, необхідність у розробці нормативного акту покликана змінами до Закону України «Про акціонерні товариства», якими було розширено перелік способів направлення акціонерам повідомлень, зокрема, окрім особистої передачі і надсилання повідомлення поштою, було передбачено його направлення через депозитарну систему України.

Рішення доопрацьовано з урахуванням пропозицій ПАТ «Національний депозитарій України» та інших професійних учасників фондового ринку.

*****

Комісія вирішуватиме питання захисту інформації, що міститься
в системі депозитарного обліку

НКЦПФР вирішуватиме питання захисту інформації, що міститься в системі депозитарного обліку.

За інформацією прес-служби Комісії, моніторинг діяльності професійних учасників фондового ринку, який систематично здійснюється регулятором, виявив збільшення у 2016 році кількості фактів порушення стабільності роботи внаслідок збоїв інформаційно-телекомунікаційних систем. Разом із тим, Комісія жодного разу не отримала інформації від професійних учасників про причини таких збоїв та їх наслідки, зокрема пояснень чи мало місце втручання в торговельну або облікову систему, втрата даних тощо.

З метою системного вирішення проблеми та забезпечення захисту інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, Комісія прийняла рішення щодо:

- проведення депозитарними установами обстеження інформаційно-телекомунікаційних систем, які використовуються ними в професійній діяльності;

- визначення потенційних загроз для інформаційної безпеки організацій, розробки політики інформаційної безпеки;

- складення плану захисту інформації;

- розробки плану усунення виявлених недоліків та розробки відповідно до нормативних документів та державних стандартів технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в ІТС.

Депозитарні установи повинні усунути недоліки інформаційної безпеки та у разі відсутності створити КСЗІ в своїх інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, підтвердивши її відповідність у встановленому законодавством порядку.

При цьому Комісія просить Національний банк України та зобов’язує Національний депозитарій України забезпечити надання депозитарним установам необхідної інформаційної підтримки та технічної документації щодо наданих їм у користування програмних продуктів для створення ними КСЗІ.

Відповідно до вимог розділу ІХ Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 р. №735, «захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, при її обробці в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Центрального депозитарію та депозитарних установ, повинен забезпечуватися шляхом створення КСЗІ з підтвердженою відповідністю у встановленому законодавством України порядку».

Крім того, стандарти діяльності в сфері технічного захисту інформації встановлюються нормативно-правовими документами Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

У майбутньому Комісія активізує публічне обговорення питання кібербезпеки, впровадження міжнародних стандартів, у тому числі стандарту в сфері захисту даних ISO/IEC 27001, з метою забезпечення послідовного досягнення високого рівня захисту даних.

*****

Нацкомфінпослуг представила Публічний звіт за 2016 рік

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, представила Публічний звіт за 2016 рік.

Як повідомив на представленні Звіту Голова Нацкомфінпослуг Ігор Пашко, станом на початок 2017 року до небанківського фінансового ринку України належало 382 страхові компанії, 711 кредитних установ, 477 ломбардів, 415 фінансових компаній, 76 недержавних пенсійних фондів та 25 адміністраторів НПФ.

У цілому, станом на 31.12.2016 р. у Державному реєстрі фінансових установ налічувалося 2125 фінансових установ. Протягом 2016 року за рішенням Нацкомфінпослуг набули статусу фінансової установи 245 установ, виключено з Державного реєстру 359 фінансових установ. Крім того, на звітну дату в Реєстрі було зареєстровано 9 684 відокремлених підрозділів фінанустанов.

Торік фінансовим установам було видано 293 ліцензії, у тому числі 248 ліцензій – на провадження страхової діяльності, 30 – на провадження діяльності з надання кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, 11 – на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбардом. При цьому за звітний період анульовано 515 ліцензій, з яких 485 ліцензій – на провадження страхової діяльності.

Станом на 31.12.2016 р. кількість діючих ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг становила 4 520 (4 058 з них - на здійснення страхової діяльності).

За словами І. Пашка, з урахуванням завдань, поставлених стратегічними документами розвитку держави, та відповідно до основних напрямків Стратегії реформування державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг на 2015–2020 роки у 2016 році робота Нацкомфінпослуг була зосереджена на таких основних напрямках:

- дерегуляція та спрощення регуляторного середовища на ринках небанківських фінансових послуг;

- удосконалення діяльності Нацкомфінпослуг як державного регулятора та підвищення ефективності наглядових процедур;

- захист інтересів споживачів фінансових послуг та відновлення довіри до ринків небанківських фінансових послуг;

- ефективний регуляторний вплив на розвиток ринків небанківських фінансових послуг.

По кожному з цих напрямків торік Комісією були здійснені конкретні кроки.

*****

За минулий тиждень Індекс ПФТС знизився на 0,24 пункту,
а Індекс українських акцій – на 15,07 пункту

Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 10.03.2017 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

ПФТС

141 890 502,4

275,08

Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»
за 10.03.2017 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

українських акцій

15 646 970

941,18

*****

За лютий міжнародні резерви України не змінилися

Міжнародні резерви України станом на 1 березня 2017 року дорівнювали $15 459,7 млн. (в еквіваленті) за попередніми даними, залишившись на рівні початку лютого.

Загалом з початку поточного року обсяг міжнародних резервів майже не змінився завдяки тому, що у лютому Національний банк зміг компенсувати витрати іноземної валюти, зроблені у січні для згладжування надмірних коливань курсу гривні.

Поповнення міжнародних резервів протягом лютого відбувалося на міжбанківському валютному ринку шляхом проведення як валютних аукціонів, так і валютних інтервенцій у формі запиту найкращого курсу. Завдяки поступовому зростанню надходжень валютної виручки від експорту та підвищенню цін на товари українського експорту на світових ринках у лютому спостерігалася надлишкова пропозиція валюти на міжбанківському ринку.

Зокрема:

- Національний банк купив $133.6 млн. протягом місяця. У тому числі, $100,6 млн. - під час валютних аукціонів, $33 млн. - під час інтервенцій у формі запиту найкращого курсу;

- Національний банк продав $52,7 млн. протягом місяця. У тому числі, $42,7 млн. - під час валютних аукціонів, $10 млн. - під час інтервенцій у формі запиту найкращого курсу.

Водночас у лютому міжнародні резерви спрямовувалися на здійснення платежів за державним боргом:

- на платежі Уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті – у сумі $62,4 млн. (крім платежів на користь МВФ), у тому числі $43,4 млн. – на обслуговування та погашення ОВДП, номінованих в іноземній валюті;

- на платежі Уряду та Національного банку на користь Міжнародного валютного фонду – у сумі $66,5 млн.

За результатами лютого обсяг міжнародних резервів України покриває 3,3 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань, поточних операцій Уряду та Національного банку.

*****

Індекс споживчих цін в Україні у лютому 2017 року
дорівнював 101%, а у січні-лютому - 102,1%

Згідно з повідомленням Державної служби статистики у лютому 2017 року Індекс споживчих цін в Україні дорівнював 101% (з початку року - 101,1%). Індекс цін виробників промислової продукції становив 103,1% (з початку року - 102,8%). При цьому у добувній промисловості та розробленні кар’єрів у лютому ціни зросли на 2,3% (з початку року - на 11,3%), у переробній промисловості - на 3,7% (з початку року - на 6,5%), а у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - на 1,8% (з початку року – знизилися на 11%).


Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

 
Основні цифри
Кількість КУА 296 на 10.05.18
Кількість ІСІ 1 223 на 10.05.18
Кількість НПФ* 58 на 10.05.18
Кількість СК* 6 на 31.03.18
Активи, млн. грн. 276 808 на 31.03.18
Активи – за даними звітів 270 КУА щодо 1174 ІСІ, 54 НПФ та 6 СК.
* З активами в управлінні КУА