ukr ENG
 
27.02.2017

Новини УАІБ

УАІБ оновила склад керівних органів
та затвердила напрями розвитку на наступні два роки

22 лютого 2017 року у Києві відбулися чергові звітно-виборні Загальні збори членів Української асоціації інвестиційного бізнесу. Учасники зборів - представники 171 компанії з управління активами заслухали і затвердили Звіт про діяльність УАІБ у 2016 році та Звіт Ревізійної комісії.

Загальні збори затвердили Напрями розвитку Асоціації на наступні два роки, план роботи та бюджет Асоціації на 2017 рік. Прийнято рішення щодо подання документів УАІБ на реєстрацію як СРО – за видом професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів.

У Зборах взяла участь і виступила директор Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів НКЦПФР О. Симоненко.

Учасники зборів обрали новий склад Ради УАІБ, Дисциплінарного комітету та Ревізійної комісії.

До складу Ради обрано: Білецького Ю.О. - ТОВ «КУА ЛІКО-ІНВЕСТ» (м.Київ), Жадана О.В. – ТОВ «КУА «Діалог Плюс» (м.Київ), Захараш Т.І. - ТОВ «КУА АПФ «Українські фонди» (м.Київ), Захарчука Р.М. - ТОВ «КУА «ІФК» (м.Київ), Кобець Н.А. – ТОВ КУА «Інститут портфельних інвестицій» (м.Київ), Когута І.Д. - ТОВ «КУА «ФІНЕКС – КАПІТАЛ» (м.Харків), Колесника О.М., - ТОВ „Венчурні інвестиційні проекти” (м.Київ), Константинову С.В. - ТОВ "КУА "РЕНОМЕ-2008" (м.Київ), Леонова Д.А. - ТОВ «КУА «СВОП» (м.Київ), Овчаренка Г.О. - ТОВ «КУА «Інвестиційний капітал Україна» (м.Київ), Петрука С.І. - ПрАТ «КУА „Карпати-Інвест” (м.Львів).

До складу Ревізійної комісії УАІБ обрано: Назаренка О.В. - ТОВ «КУА АПФ «Синтакс - Інвест» (м.Київ), Торопіну Н.Є. - ТОВ «КУА «СВОП» (м.Київ), Удовітченко В. Є. – ТОВ «КУА «Бізнес-Гарант» (м.Київ).

До складу Дисциплінарного комітету УАІБ обрано: Азарха С.В. - ТОВ «КУА «Оптимум» (м.Київ), Бойка О.В. - ТОВ «КУА «Інститут портфельних інвестицій» (м.Київ), Бондаренка О.В. – ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест» (м.Київ), Іщук Т.П. - ТОВ «КУА «АЙ К’Ю - ТЕХНОЛОДЖІ» (м.Київ), Кадькаленка А.С. - ТОВ «КУА «Реноме-2008» (м.Київ), Купріна М.Ю. – ТОВ «КУА-АПФ «Укрсиб Кепітал Менеджмент» (м.Київ), Петренка С.М. ТОВ «КУА «ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАРТНЕР» (м.Київ).

22 лютого 2017 року відбулися організаційні засідання новообраних органів Асоціації. Головуючим Ради УАІБ обрано Леонова Д.А, Головою Ревізійної комісії - Назаренка О.В., Дисциплінарний комітет очолив Купрін М.Ю.

*****

Українська асоціація інвестиційного бізнесу проти надмірного та незаконного втручання в діяльність кінцевого власника

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оприлюднила проект Рішення НКЦПФР «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)».

Проектом Рішення вводиться термін «кінцевий власник», яким є «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) або юридична особа, щодо якої відсутній кінцевий бенефіціарний власник (контролер)», а також вимоги щодо його фінансового/майнового стану.

Згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування» компанія з управління активами створюється у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю. Відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», у випадках передбачених цими законодавчими актами, матеріальну відповідальність за акціонерне товариство/товариство з обмеженою відповідальністю несуть саме акціонери/учасники товариства – прямі власники у межах вартості своїх акцій/вкладів.

Введення оприлюдненим проектом Рішення вимоги щодо дотримання на відповідному рівні фінансового/майнового стану та його оприлюднення кінцевими власниками, які не є прямими власниками Заявника, і не підпадають під регулювання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, є надмірним та незаконним втручанням у діяльність юридичної/фізичної особи, яка несе відповідальність за свою безпосередню діяльність.

В УАІБ зазначають, що вимога щодо ідентифікації кінцевого бенефіціарного власника вже впроваджена змінами до Ліцензійних умов провадження професійних діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затвердженими рішенням НКЦПФР від 12.01.2016р. № 11 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 01.02.2016р. за № 1661/28296.

Так, задля документального підтвердження системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, було введено вимоги щодо фіксування кінцевого бенефіціарного власника з вказанням відповідних ідентифікаційних даних та надання схематичного зображення структури власності Заявника, підписаного керівником Заявника і засвідчена печаткою (додаток № 8 до Ліцензійних умов).

Відповідні зауваження та пропозиції Асоціація направила до Національної комісії з цінних паперів фондового ринку та Державної регуляторної служби України.

*****

УАІБ приєдналася до однієї з робочих груп Української сторони
Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС

Українська асоціація інвестиційного бізнесу увійшла до складу Робочої групи 3 «Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво»Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС (УС ПГС).

Асоціація має намір активно працювати над якісною імплементацією Угоди про асоціацію з ЄС у частині ринків фінансових послуг, зокрема, шляхом обміну інформацією між бізнес-асоціаціями та регуляторами ЄС і його країнами-членами з питань впровадження законодавства ЄС, що стосується діяльності інвестиційних фондів та управління активами.

УАІБ продовжуватиме роботу над перекладом європейського профільного законодавства українською мовою та аналізуватиме його з метою визначення можливостей подальшого транспонування в Україні, для надання професійним учасникам українського фондового ринку доступу до єдиного європейського ринку, що сприятиме залученню міжнародних інвесторів.

Асоціація братиме участь як у засіданнях відповідної Робочої групи, так і в організації та проведенні різних заходів, які стосуються євроінтеграції у фінансовому секторі, а також інформуватиме своїх членів про можливості участі у євроінтеграційних програмах та проектах.

Детальніше про робочі групи Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС, у тому числі складу їхніх учасників – на сайті: http://eu-ua-csp.org.ua/work-groups/.

*****

Кількість зареєстрованих інвестфондів в Україні станом на кінець січня 2017 року
дорівнювала 2 234, з них, 473 КІФ та 1 761 ПІФ

За інформацією НКЦПФР, загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих регулятором у січні 2017 року, становив 3,61 млрд. грн., що виявилося на 7,37 млрд. грн. менше порівняно з відповідним періодом 2016 року (10,98 млрд. грн.).

Протягом січня 2017 року Комісією зареєстровано 14 випусків акцій на суму 2,87 млрд. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2016 року обсяг зареєстрованих випусків акцій зменшився на 6,81 млрд. грн.

Значні за обсягом випуски акцій, які суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків акцій упродовж першого місяця року, було здійснено такими банківськими установами з метою збільшення статутного капіталу: ПАТ «Універсалбанк», ПАТ КБ «Центр» та ПАТ «Кристалбанк».

Також у січні Комісія зареєструвала 3 випуски облігацій підприємств на суму 219,52 млн. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2016 року обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств зменшився на 361,16 млн. грн.

Обсяг випусків інвестиційних сертифікатів КУА ПІФ, зареєстрованих Комісією у звітному періоді, становив 103,7 млн. грн., що на 613,7 млн. грн. менше порівняно з січнем 2016 року.

Обсяг зареєстрованих випусків акцій КІФ збільшився на 410,9 млн. грн. та становив 410,9 млн. грн.

З початку реєстрації, станом на 31.01.2017 р., кількість зареєстрованих корпоративних та пайових інвестиційних фондів становила 2 234, з них: 473 – корпоративних інвестиційних фондів та 1 761 – пайових інвестиційних фондів.

Станом на 31.01.2017 р. капіталізація лістингових компаній фондового ринку України склала 11,96 млрд. грн.

За підсумками січня обсяг біржових торгів цінними паперами становив 14,38 млрд. грн. Такий показник виявився на 2,13% (або на 0,3 млрд. грн.) більшим за результат січня 2016 року (14,08 млрд. грн.).

Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на первинному ринку становив 2,42%, а на вторинному ринку - 97,58%.

Серед фінансових інструментів найбільший обсяг торгів на фондових біржах (13,68 млрд. грн. або 95,09% від загального обсягу) у першому місяці року було зафіксовано з державними облігаціями України.

Обсяг торгів опціонними сертифікатами склав 228,58 млн. грн., корпоративними облігаціями – 213,66 млрд. грн., акціями – 133,88 млрд. грн., деривативами – 128,84 млрд. грн., інвестиційними сертифікатами – 1,79 млн. грн.

У розрізі фондових майданчиків обсяги торгів цінними паперами в звітному періоді були такими: ФБ «Перспектива» - 8,26 млрд. грн.; ФБ ПФТС - 5,66 млрд. грн.; «Українська біржа» - 0,27 млрд. грн.; ФБ «Універсальна» - 0,2 млрд. грн.; ФБ «ІННЕКС» - 0,27 млн. грн.; УФБ – 0,08 млн. грн.

*****

НКЦПФР удосконалює нормативно-правову базу депозитарної діяльності

НКЦПФР удосконалює нормативно-правову базу депозитарної діяльності. Так, за повідомленням прес-служби Комісії, регулятор схвалив проект рішення щодо внесення змін до Положення про провадження депозитарної діяльності. Цими змінами, зокрема, пропонується таке.

З метою зменшення переліку документів, які необхідно подавати для відкриття рахунка в цінних паперах, проектом передбачено запровадження норми щодо можливості надання юридичними особами - резидентами замість копії установчого документа інформації про діючий код для доступу до результатів надання адміністративних послуг та створення електронних копій документів.

Також пропонується врегулювати порядок оформлення довіреності від фізичної або юридичної особи, яка підтверджує повноваження представника такої особи, та формування анкети рахунка в цінних паперах, анкети керуючого/розпорядника рахунком в цінних паперах в електронному вигляді.

Крім того, Комісія схвалила зміни до Порядку припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, яким уточнюється визначення терміну «дата припинення діяльності» в частині встановлення заборони з цієї дати проведення Центральним депозитарієм облікових операцій за рахунком у цінних паперах депозитарної установи, що припиняє депозитарну діяльність.

З метою захисту прав інвесторів пропонується встановити норму щодо припинення Центральним депозитарієм виконання облікових операцій за рахунком депозитарної установи, що припиняє депозитарну діяльність, у випадку неотримання від неї протягом установленого строку копії баз даних станом на кінець операційного дня, що передує даті початку припинення діяльності, на строк до моменту отримання цієї копії баз даних.

Документом також передбачається внесення змін щодо отримання згоди заставоутримувача стосовно депозитарної установи, яка в подальшому забезпечить облік обтяжених зобов'язаннями цінних паперів власника, які зберігалися в уповноваженого на зберігання, а також щодо дій Центрального депозитарію цінних паперів у випадку не укладання емітентом договору з новою депозитарною установою щодо обслуговування дематеріалізованих цінних паперів.

*****

Держфінмоніторинг узагальнив типологічні дослідження за 2016-2014 роки

Державною службою фінансового моніторингу України узагальнено типологічні дослідження за 2016, 2015, 2014 роки. Про це повідомляє прес-служба відомства.

У цих дослідженнях висвітлюються результати роботи підрозділу фінансової розвідки України та інших залучених державних органів з викриття сучасних схем та методів, які використовуються для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

Узагальнення містить у собі типологічні дослідження Держфінмоніторингу, які стосуються:

- відмивання доходів, отриманих від корупційних діянь (типологія 2016 року);

- типових інструментів, способів та механізмів розміщення і відмивання кримінальних доходів (типологія 2015 року);

- актуальних методів, способів та фінансових інструментів фінансування тероризму та сепаратизму (типологія 2014 року).

З матеріалами Збірника можна ознайомитися за посиланням: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2017/20170221/Typologies.pdf

*****

Визначено найбільш прозорі компанії України

Transparency International Україна провела дослідження «Прозорість корпоративної звітності», присвячене оцінці рівня прозорості українських компаній та впровадження антикорупційних заходів.

У ході дослідження вивчалися веб-сайти та юридичні документи 50 приватних компаній та холдингів, що були представлені у рейтингу «Найбільші бізнеси України» журналу Forbes у 2015 році, та 50 державних компаній зі списку, що оприлюднило на своєму сайті Мінекономрозвитку.

Автори вивчали інформацію щодо прозорості українських підприємств, проаналізували їхні етичні кодекси та антикорупційні програми. Для проведення оцінювання прозорості корпоративної звітності компаній були розроблені анкети, які містили 27 питань. За відповідь на кожне з питань ставився 1 бал, 0,5 бали або 0 балів. У підсумку респонденти отримували від 0 балів (найнижчий показник - відсутність інформації) до 10 балів (найвищий можливий показник прозорості).

Згідно з результатами дослідження, лише 38% приватних та державних українських компаній працюють на засадах прозорості та підзвітності. Вони отримали більше 5 балів із 10 можливих у рейтингу прозорості корпоративної звітності. Майже 62% – далекі від стандартів прозорості. Вони отримали менше 5 балів. Середній бал прозорості досліджених компаній дорівнює 3.

Найвищі показники прозорості мають ДП «НАЕК «Енергоатом», ПАТ «Укртелеком» – вони отримали по 8,9 бали. Також достатньо прозорими є компанії ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», ПАТ «Миколаївобленерго», Philip Morris Україна, ПАТ «Укргідроенерго», ПАТ «Хмельницькобленерго», ДП «Укрспирт», Сингента Україна, ВАТ «Тернопільобленерго», Ferrexpo, ПУМБ, Cargill Україна та НАК «Нафтогаз України». Їхні оцінки є вищими за 7 балів.

Однак третина компаній, які брали участь в опитуванні, на жаль, не змогла отримати жодного балу за прозорість.

40 вітчизняних компаній оприлюднили на власних сайтах досить якісні антикорупційні програми. Найуспішнішими в цьому плані є ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», ТОВ «ДТЕК» – їхні антикорупційні програми відповідають питанням дослідження на 93%. Компанії PepsiCO Україна, БадМ, Philip Morris Україна, ДП «НАЕК «Енергоатом», ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Хмельницькобленерго», Сингента мають програми, що відповідають зазначеним питанням більше ніж на 70%.

Існування серйозних корупційних чинників негативно впливає на економічне зростання, послаблює чесну конкуренцію та порушує баланс у системі розподілу ресурсів. Ознаками корупції у корпоративному секторі є закритість компаній, відсутність інформації про них у відкритому доступі, відмова від запровадження антикорупційних програм.

Тому Transparency International Україна закликає представників бізнесу приєднуватися до світового тренду і рухатися до корпоративної прозорості, запроваджувати всередині компаній антикорупційні стандарти. Адже сьогодні підзвітність суспільству є ознакою професіоналізму і свідчить про відмінну репутацію бізнес-структури.

*****

ФДМУ оприлюднив підсумки приватизації у січні 2017 року

За інформацією Фонду державного майна України, протягом січня 2017 року Фондом не оголошувалися конкурси з продажу пакетів акцій, договори купівлі-продажу пакетів акцій не укладалися.

На фондових біржах протягом першого місяця поточного року Фондом було запропоновано до продажу 14 пакетів акцій номінальною вартістю 83,952 млн. грн.

За підсумками торгів на фондових біржах протягом звітного місяця було продано 2 пакети акцій об’єктів групи В на загальну суму 287,885 тис. грн.

Загалом у січні 2017 року органами приватизації змінено форму власності 9 об’єктів державної власності, з яких 7 об’єктів групи А, 2 об’єкти групи Е та за угодами з органами місцевого самоврядування змінено форму власності 78 об’єктів комунальної власності, з яких 77 об’єктів групи А та 1 об’єкт групи Ж.

За оперативними даними, станом на 31 січня 2017 року від приватизації державного майна перераховано до загального фонду Державного бюджету 6,509 млн. грн.

У сфері корпоративного управління Фонд станом на 1 лютого 2017 року здійснював управління корпоративними правами держави у 341 господарському товаристві, з яких 129 господарських товариств мають у статутному капіталі державну частку понад 50% (контрольний пакет), у тому числі 28 – державну частку 100%, що становить 37% загальної кількості господарських товариств, які перебувають у сфері управління Фонду.

Станом на 1 лютого 2017 року господарськими товариствами, що перебувають у сфері управління Фонду, загальні збори акціонерів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році не проводилися, рішення про нарахування та сплату дивідендів у 2017 році не приймалися.

*****

Аграрні розписки дозволили залучити сільгоспвиробникам понад 467 млн. грн.

За період впровадження Проекту аграрних розписок видано 80 таких документів, що дозволило залучити сільгоспвиробникам понад 467 млн. грн. Наразі розписки діють у 8 областях і пріоритетним завданням Мінагрополітики є поширення Проекту на всю територію України.

Про це повідомила заступник Міністра аграрної політики та продовольства Олена Ковальова під час засідання робочої групи з питань удосконалення механізмів функціонування аграрних розписок у Мінагрополітики. Зустріч відбулася за участі профільних спеціалістів Міністерства, представників Аграрного союзу України, Інституту розвитку аграрних ринків, експертів Міжнародної фінансової корпорації та Європейського банку реконструкції та розвитку, передає прес-служба Міністерства.

За її словами, не було зареєстровано жодного випадку банкрутства. Сьогодні йде робота над створенням єдиного національного реєстру аграрних розписок, що дозволить поширити Проект на всю Україну.

На даний момент вже проведено підготовчу роботу до організації тендеру на створення єдиного національного реєстру. Впровадження в дію планується до кінця вересня 2017 року за підтримки Міжнародної фінансової корпорації.

«На березень-квітень заплановано проведення відбору розробника реєстру. Травень-серпень – відпрацювання його функціоналу і організація тестового запуску. Сподіваюся, що до кінця вересня ми матимемо у дії повноцінний національний реєстр, що дозволить масштабувати Проект і залучати ще більший об’єм фінансових ресурсів в аграрну галузь країни», - відзначила заступник Міністра.

Для довідки: аграрна розписка – це товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах.

Ключові особливості аграрних розписок:

- безумовне зобов’язання позичальника;

- застава майбутнього урожаю;

- реєстрація нотаріусом у Реєстрі аграрних розписок;

- швидка процедура примусового виконання.

Типи аграрних розписок:

- товарна (виплата продукцією);

- фінансова (виплата грошима після продажу урожаю).

*****

За минулий тиждень Індекс ПФТС зріс на 1,33 пункту,
а Індекс українських акцій – на 11,65 пункту


Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 24
.02.2017 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

ПФТС

764 046 588,51

274,26

Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»
за 24.02.2017 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

українських акцій

21 831 802

932,44

*****

У 2016 році в Україні було освоєно 326,2 млрд. грн. капітальних інвестицій

За підсумками січня–грудня 2016 року Індекс капітальних інвестицій в Україні склав 118%, повідомляє Держстат. В абсолютному виразі торік вітчизняними підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 326,2 млрд. грн. капітальних інвестицій.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 69,4% загального обсягу. Частка залучених та запозичених коштів, а саме кредитів банків і коштів іноземних інвесторів, становила 10%.

За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 9,4% капітальних інвестицій.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (96,7% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 48,4% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 44,3%. У нематеріальні активи вкладено 3,3% загального обсягу капітальних інвестицій.

На капітальний ремонт активів спрямовано 25,6 млрд. грн. капітальних інвестицій (7,8% від загального обсягу).

У розрізі галузей економіки найбільші обсяги капітальних інвестицій торік зафіксовані у промисловості (33,3% від загального обсягу), у сільському, рибному та лісовому господарстві (13,8%), у будівництві (12,6%), в оптовій та роздрібній торгівлі й ремонті автотранспортних засобів (7,7%), на транспорту, у складському господарстві, поштовій і кур'єрській діяльності (7,6%).

Серед регіонів лідерами за такими інвестиціями у 2016 році стали м. Київ (27% від загального обсягу), Київська (9,5%), Дніпропетровська (9,4%), Львівська (5,2%) та Харківська (4,8%) області.

*****

Індекс промислового виробництва в Україні у січні 2017 року становив 105,2%

Згідно з даними Державної служби статистики у січні 2017 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року Індекс промислового виробництва в Україні становив 105,2% При цьому у січні поточного року у порівнянні із груднем минулого року спостерігалося падіння промислового виробництва на 1,5%

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів у січні 2017 року у порівнянні із січнем 2016 року обсяги промислового виробництва зросли на 0,3%, у переробній промисловості - на 9,9%, а у постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 2,3%

*****

У січні 2017 року підприємствами України було виконано будівельних робіт на суму 3,9 млрд. грн., що виявилося на 35% більше обсягів будівництва у аналогічному періоді 2016 року

У січні 2017 року підприємствами України було виконано будівельних робіт на суму 3,9 млрд. грн., що на 35% більше обсягів будівництва у аналогічному періоді 2016 року, повідомляє Державна служба статистики.

По будівлях Індекс будівельної продукції у січні 2017 року становив 142,1% (по житлових будівлях - 157,4%, по нежитлових будівлях - 122,6%), а по інженерних спорудах – 127,1%. У січні 2017 року в порівнянні із січнем 2016 року зростання обсягів будівництва було зафіксовано у переважній більшості регіонів України.


Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

 
Основні цифри
Кількість КУА 296 на 10.05.18
Кількість ІСІ 1 223 на 10.05.18
Кількість НПФ* 58 на 10.05.18
Кількість СК* 6 на 31.03.18
Активи, млн. грн. 276 808 на 31.03.18
Активи – за даними звітів 270 КУА щодо 1174 ІСІ, 54 НПФ та 6 СК.
* З активами в управлінні КУА