ukr ENG
 
16.11.2017

КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ» отримала генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій

Національний банк України видав КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій № 209 від 08.11.2017 р. Строк дії ліцензії до 07.11.2020 р.

Ліцензія надає КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" право здійснення операцій, зазначених в частинах 6 та 10 частини першої статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є валютними операціями, а саме:

∙ надання коштів у позику (виключно за рахунок коштів венчурних фондів і тільки юридичним особам за умови, що не менше як 10 відсотків статутного капіталу відповідної юридичної особи належить такому венчурному фонду)

∙ професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

Валютні операції – операції, пов’язані з переміщенням або переходом права власності на валютні цінності.

Розрізняють наступні валютні операції: поточні неторговельні; поточні торговельні; операції, пов’язані з рухом капіталу.

Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, що затверждено Постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 р. N 281, визначено які саме операції відносяться до того чи іншого виду.

Валютними операціями, пов'язаними з рухом капіталу, є такі:

∙ надання та отримання резидентами фінансових кредитів і позик;

∙ операції, пов'язані з виконанням зобов'язань за гарантіями, поруками та заставою;

∙ операції, пов'язані з виконанням зобов'язань за лізингом;

∙ операції, пов'язані з виконанням зобов'язань за факторингом;

∙ здійснення іноземних інвестицій в Україну;

∙ здійснення резидентами прямих інвестицій за межі України;

∙ здійснення резидентами портфельних інвестицій за межі України;

∙ виплата прибутків, доходів та інших коштів, отриманих іноземними інвесторами від інвестиційної діяльності в Україні;

∙ операції з цінними паперами;

∙ розміщення коштів на вкладних (депозитних) рахунках;

∙ операції, пов'язані з експортом та імпортом товарів, розрахунки за якими відповідно до договору передбачають надання та отримання відстрочення платежу або кредитування (аванс, попередня оплата) на строк, який перевищує встановлений законодавством України;

∙ міжнародні перекази за угодами, пов'язаними з накопиченням пенсійних активів;

∙ інші валютні операції, які не є поточними.

 
Основні цифри
Кількість КУА 294 на 04.09.18
Кількість ІСІ 1 236 на 04.09.18
Кількість НПФ* 58 на 04.09.18
Кількість СК* 4 на 31.07.18
Активи, млн. грн. 286 766 на 31.07.18
Активи – за даними звітів 274 КУА щодо 1206 ІСІ, 58 НПФ та 3 СК.
* З активами в управлінні КУА