ukr ENG
 
12.02.2016

Інформація НКЦПФР для учасників ринку цінних паперів щодо обрання аудиторської фірми для аудиту фінансової звітності

Учасники ринку цінних паперів підбір та обрання аудиторської фірми для аудиту фінансової звітності розпочинають з аналізу інформації щодо діяльності аудиторських фірм.

Інформацію щодо діяльності та адреси аудиторських фірм можна отримати з мережі Internet, у тому числі з сайтів аудиторських фірм, Аудиторської палати України, Спілки аудиторів України, а також з періодичних видань, довідників, рейтингів тощо.

При вивченні інформації щодо діяльності аудиторів рекомендується звернути увагу на:

- чисельність персоналу аудиторської фірми та його досвід;

- найбільших клієнтів аудиторської фірми;

- рівень цін на послуги;

- ступінь відповідальності за якість аудита:

- наявність філій в регіонах;

- тривалість роботи на ринку;

- наявність свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (для професійних учасників ринку цінних паперів);

- наявність договору страхування професійної відповідальності;

- участь у програмах підвищення кваліфікації;

- рекомендації та відгуки замовників, яким аудиторські фірми надавали аудиторські послуги;

- публікації в засобах масової інформації як про аудиторську фірму так і про її співробітників;

- наявність веб-сайту;

- членство аудиторів у громадських професійних об'єднаннях.


Рекомендується залучати до проведення аудиторської перевірки фінансової звітності аудиторські фірми, які відповідають наступним вимогам:

- мають штат працівників, який складається не менше ніж із трьох сертифікованих аудиторів;

- мають свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане Аудиторською палатою України;

- аудиторська фірма проводить аудиторські перевірки учасників ринку цінних паперів не менше 3 років;

- хоча б один працівник аудиторської фірми має міжнародний сертифікат, що підтверджує його знання МСФЗ;

- відсутність зауважень до аудиторських висновків (звітів) щодо їх якості з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Аудиторської палати України.

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 293 на 21.08.19
Кількість ІСІ 1 295 на 21.08.19
Кількість НПФ* 59 на 21.08.19
Кількість СК* 2 на 30.06.19
Активи, млн. грн. 337 838 на 30.06.19
Активи – за даними звітів 281 КУА щодо 1272 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА