ukr ENG
 
01.12.2015

УА АПФ: Права учасників НПФ у процесі реструктуризації державного боргу захищені

Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів отримала відповіді на свій запит від Міністерства фінансів та Нацкомфінпослуг, в яких зазначено, що недержавним пенсійним фондам дозволено включати в активи деривативи, випущені державою в рамках реструктуризації державного боргу.

Занепокоєність УА АПФ була викликана тим, що під час реструктуризації державного боргу недостатню увагу було приділено факту, що вітчизняні НПФ мають у своїх активах державні цінні папери, борги за якими реструктуризуються із застосуванням деривативів.

Неврегульованість поняття «державний дериватив» могла призвести до того, що НПФ не мали б права включати до своїх активів такі цінні папери, як похідні, а, отже, частина накопичень майбутніх пенсіонерів опинилася б під загрозою.

Міністерство фінансів повідомляє, що державний дериватив не належить до похідних цінних паперів, а, отже, його дозволено включати в активи НПФ. Також у листі Мінфін зазначає: «На сьогодні, в рамках діючого законодавства державний дериватив не віднесено до похідних цінних паперів і тому вважаємо, що вирішення порушеного питання має здійснюватись комплексно шляхом прийняття спеціалізованого Закону, який регулюватиме особливості обігу похідних цінних паперів, та внесення відповідних змін до законодавства в тому числі, у разі необхідності, до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

Нацкомфінпослуг продовжує роботу над удосконаленням нормативно-правової бази з питань недержавного пенсійного забезпечення, а також повідомляє: «Робочою групою буде опрацьовано питання щодо внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» стосовно державних деривативів».

Детальніше на сайті УА АПФ

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 294 на 17.09.19
Кількість ІСІ 1 306 на 17.09.19
Кількість НПФ* 61 на 17.09.19
Кількість СК* 2 на 31.07.19
Активи, млн. грн. 342 062 на 31.07.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1283 ІСІ, 58 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА