ukr ENG
 
22.08.2014

Зареєстровано законопроект, який має врегулювати механізм передачі держслужбовцями належних їм підприємств та корпоративних прав в управління іншій особі

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй підприємств та корпоративних прав в управління іншій особі» (№4524а), поданий Кабінетом міністрів України.

Як зазначається у Пояснювальній записці, законопроект передбачає комплексне врегулювання питання запровадження механізму передачі особою, призначеною чи обраною на посаду, належних їй підприємств та корпоративних прав в управління іншій особі. Зокрема, передбачено, що передача підприємств та корпоративних прав може здійснюватись шляхом укладання відповідних договорів на здійснення управління підприємствами та корпоративними правами із суб’єктом підприємницької діяльності або торговцем цінними паперами або компанією з управління активами.

Законопроектом передбачено внесення відповідних змін до Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про інститути спільного інвестування». Зокрема, передбачено доповнити статті 4 та 51 Закону України «Про інститути спільного інвестування» нормами щодо:

1) можливості участі у венчурному пайовому інвестиційному фонді, який створюється з урахуванням особливостей Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», виключно осіб, які у зв’язку з призначенням (обранням) на посаду, на вимогу зазначеного Закону передають належні їм корпоративні права;

2) можливість оплати цінних паперів інститутів спільного інвестування за рахунок передачі корпоративних прав, тільки у випадку передбаченому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».


Детальніше:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52007

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 293 на 21.08.19
Кількість ІСІ 1 295 на 21.08.19
Кількість НПФ* 59 на 21.08.19
Кількість СК* 2 на 30.06.19
Активи, млн. грн. 337 838 на 30.06.19
Активи – за даними звітів 281 КУА щодо 1272 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА