ukr ENG
 
26.06.2014

Комісія затвердила Порядок переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції

24 червня 2014 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення «Про затвердження Порядку переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції».

«Цим проектом скасовується прийнятий ще ДКЦПФР (Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку) п’ять років тому однойменний Порядок. Нова редакція документа розроблена у зв’язку із суттєвими змінами у законодавстві про депозитарну систему та спрямована на забезпечення захисту прав учасників фондового ринку, у власності яких досі є акції на пред’явника тих акціонерних товариств, що не привели їх у відповідність до закону», – пояснила Ірина Курочкіна, директор Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності НКЦПФР.

Документом визначається механізм обміну розміщених емітентом акцій на пред'явника, що існують у документарній формі, на іменні акції бездокументарної форми існування (далі – конвертація), що включає особливості порядку заміни свідоцтв про реєстрацію випусків акцій і порядок дій емітента та власників акцій на пред'явника, Центрального депозитарію цінних паперів і депозитарних установ під час такої конвертації.

Що стосується самої процедури, то для проведення конвертації спочатку на загальних зборах акціонерного товариства має бути прийнято рішення про підготовку її проведення (підготовче рішення), що містить перелік необхідних дій. Зокрема, акціонери-власники акцій на пред'явника мають в установлений рішенням строк знерухомити належні їм акції на пред'явника, а емітенту необхідно укласти договір про обслуговування випусків цінних паперів з Центральним депозитарієм (у разі його відсутності). Після завершення установленого підготовчим рішенням строку для здійснення всіх передбачених ним дій, загальними зборами емітента приймається рішення про конвертацію. Якщо статутний капітал акціонерного товариства був сформований виключно акціями на пред'явника і до загальних зборів, наступних після зборів, на яких було прийнято підготовче рішення, було знерухомлено та передано на зберігання в Центральний депозитарій менше 60% усіх розміщених акцій на пред'явника, без урахування викуплених, загальними зборами приймається рішення про продовження процедури підготовки проведення конвертації до наступних загальних зборів.

Проект рішення був ухвалений ще у березні 2014 року й оприлюднений на сайті регулятора, проте жодних пропозицій та зауважень Комісії не надійшло.

Зараз документ готується для подання на реєстрацію до Мінюсту.

За повідомленням прес-служби НКЦПФР

  Версія для друку
 « Попередня стаття  |  Наступна стаття »
Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 294 на 01.11.19
Кількість ІСІ 1 309 на 01.11.19
Кількість НПФ* 61 на 01.11.19
Кількість СК* 2 на 30.09.19
Активи, млн. грн. 349 966 на 30.09.19
Активи – за даними звітів 282 КУА щодо 1308 ІСІ, 60 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА