ukr ENG
 
14.11.2013

Рішення НКЦПФР, що пройшли процедуру державної реєстрації впродовж другої половини жовтня 2013 року

Рішення від 01 жовтня 2013 року № 2073 «Про затвердження Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування» (пройшло процедуру державної реєстрації 22.10.2013 року).

Цей регуляторний акт встановлює вимоги щодо порядку конвертації цінних паперів одного інституту спільного інвестування (ІСІ) в цінні папери іншого інституту спільного інвестування, активи яких перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами. До того ж, документ визначає умови вилучення з обігу та обміну цінних паперів ІСІ під час конвертації та встановлює особливий порядок здійснення конвертації у разі ліквідації інституту спільного інвестування або подовження строку діяльності строкового ІСІ.

Рішення від 08 жовтня 2013 року № 2187 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)» (пройшло процедуру державної реєстрації 29.10.2013 року).

У документі визначені основні вимоги до формату та структури аудиторського висновку щодо річної та проміжної фінансової звітності. Так, нормативний акт сприятиме вдосконаленню проведення аудиту фінансової звітності емітента цінних паперів відповідно до міжнародних стандартів аудиту, а також надасть можливість регулятору та споживачам фінансових послуг отримати достовірну інформацію про його реальний фінансовий стан.

 Рішення від 10 жовтня 2013 року № 2349 «Про затвердження Змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (пройшло процедуру державної реєстрації 29.10.2013 року).

Ці зміни до Положення розроблені з метою приведення документу у відповідність норм Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» та «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». Так, нормативний акт встановлює вимоги щодо складу та термінів подання розрахунків обов’язкових до виконання пруденційних нормативів діяльності КУА (компаніями з управління активами) та особами, що здійснюють управління активами НПФ (недержавних пенсійних фондів).

Рішення від 01 жовтня 2013 року № 2072 «Про затвердження Порядку надання Національним банком України інформації щодо здійснення ним депозитарної діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (пройшло процедуру державної реєстрації 22.10.2013 року).

Рішення від 01 жовтня 2013 року № 2074 «Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, управління якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» (пройшло процедуру державної реєстрації 22.10.2013 року).

За повідомленням
прес-служби НКЦПФР

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 294 на 17.09.19
Кількість ІСІ 1 306 на 17.09.19
Кількість НПФ* 61 на 17.09.19
Кількість СК* 2 на 31.07.19
Активи, млн. грн. 342 062 на 31.07.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1283 ІСІ, 58 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА