ukr ENG
 
04.07.2012

ВРУ ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери"

Законом вдосконалено законодавство України, що застосовується на регульованому (організаційно оформленому) фондовому ринку, з метою адаптації до законодавства Європейського Союзу, повідомляє Інформаційне управління Верховної Ради.

Зокрема, у Законі "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" встановлено, що "діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - це діяльність фондової біржі із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій цінних паперів та інших фінансових інструментів і попиту на них, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, централізованого укладання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів згідно з правилами, встановленими такою фондовою біржею, зареєстрованими у встановленому законом порядку. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку може включати здійснення клірингу та розрахунків за фінансовими інструментами, іншими, ніж цінні папери".

Статтю 7 (Завдання Національної комісії України з цінних паперів та фондового ринку) доповнено положеннями, згідно з якими вона й:

"встановлює пруденційні нормативи щодо професійних учасників фондового ринку;

погоджує кандидатури на посади керівників фондових бірж та депозитаріїв;

погоджує статут та правила (зміни до них) фондової біржі або депозитарію;

установлює вимоги до реклами на ринку цінних паперів;

інформує державних реєстраторів, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, у разі невиявлення емітента цінних паперів та/або професійного учасника фондового ринку за місцезнаходженням, вказаним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

До повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку віднесено й право:

"проводити самостійно чи спільно з іншими відповідними органами перевірки стану дотримання юридичними особами, строк дії ліцензії яких закінчився або ліцензії яких на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку анульовано, вимог законодавства, передбачених на випадок закінчення строку дії або анулювання ліцензії.

Така перевірка може бути проведена не більш ніж протягом трьох років з дня закінчення дії (анулювання) зазначеної ліцензії;

звертатися до суду з позовом (заявою) про припинення акціонерного товариства внаслідок:

допущення при його створенні порушень, які неможливо усунути;

неподання акціонерним товариством протягом двох років поспіль Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації, передбаченої законом;

неутворення органів акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства;

нескликання акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль".

Статтю 11 (Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів) доповнено положеннями, згідно з якими:

"розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку без її попереднього подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, - у розмірі від п´ятдесяти до ста п´ятдесяти відсотків вартості розміщеної реклами.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від ста п´ятдесяти до трьохсот відсотків вартості розміщеної реклами;

неприпинення розповсюдження реклами цінних паперів у разі визнання емісії таких цінних паперів відповідного випуску недобросовісною або недійсною, або визнання в установленому порядку випуску цінних паперів таким, що не відбувся, - у розмірі від ста до двохсот відсотків вартості розміщеної реклами.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від двохсот до чотирьохсот відсотків вартості розміщеної реклами;

розповсюдження реклами після зупинення в установленому порядку такого розповсюдження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - у розмірі від ста п´ятдесяти до трьохсот відсотків вартості розміщеної реклами.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від трьохсот до шестисот відсотків вартості розміщеної реклами".

У Законі "Про рекламу" передбачено, що рекламою цінних паперів та фондового ринку визнається інформація рекламного характеру про: інститути спільного інвестування; цінні папери, які емітуються, та/або емісійні цінні папери, що перебувають (перебували) в обігу; товари та/або послуги, що пропонуються професійним учасником фондового ринку; товари та/або послуги, що пропонуються саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку; послуги уповноваженого рейтингового агентства.

Не є рекламою цінних паперів та фондового ринку:

інформація, яка відповідно до закону та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підлягає обов´язковому оприлюдненню;

інформація, яка надається професійним учасником фондового ринку своєму клієнтові або потенційному клієнтові під час провадження таким учасником своєї діяльності;

інформація про господарську діяльність осіб, зазначених у частині першій цієї статті, якщо така інформація не пов´язана з діяльністю на фондовому ринку;

узагальнені інформаційно-аналітичні матеріали та статистичні дані щодо стану фондового ринку;

інформація щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на фондовій біржі, яка оприлюднюється такою фондовою біржею.

Згідно із законом, рекламодавцями реклами цінних паперів та фондового ринку можуть бути:

щодо інститутів спільного інвестування - виключно корпоративний інвестиційний фонд або компанія з управління активами відповідного інвестиційного фонду;

щодо цінних паперів, стосовно яких здійснюється емісія, та/або емісійних цінних паперів, що перебувають (перебували) в обігу, - виключно емітент або власник зазначених цінних паперів, а також андеррайтер на підставі відповідного договору андеррайтингу, укладеного з емітентом;

щодо товарів та/або послуг професійного учасника фондового ринку та його діяльності - виключно професійний учасник фондового ринку. Професійному учасникові фондового ринку забороняється рекламувати іншого професійного учасника фондового ринку;

щодо товарів та/або послуг саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку - виключно така саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку;

щодо послуг уповноваженого рейтингового агентства - виключно таке уповноважене рейтингове агентство.

Відповідний законопроект, до якого внесено певні поправки під час обговорення, зареєстровано за №8120-д.

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 293 на 21.08.19
Кількість ІСІ 1 295 на 21.08.19
Кількість НПФ* 59 на 21.08.19
Кількість СК* 2 на 30.06.19
Активи, млн. грн. 337 838 на 30.06.19
Активи – за даними звітів 281 КУА щодо 1272 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА