ukr ENG
 
26.06.2012

Професійне управління активами: активний пошук ефективних ідей для розвитку спільного інвестування триває

З 14 по 17 червня 2012 р. у Закарпатській області на базі туристичного комплексу «Воєводино» проходила XXVІ науково-практична конференція Української асоціації інвестиційного бізнесу «Професійне управління активами». Вона зібрала представників НКЦПФР, НКРРФП, Міністерства фінансів України, компаній з управління активами - членів УАІБ, Національного банку України, Державної іпотечної установи, Аудиторської палати України, рейтингового агентства та агентства у зв’язках з інвесторами. Ключовими темами обговорень були основні зміни у регулюванні фондового ринку у 2012 році, ефективні стратегії КУА в сучасних умовах, впровадження нових вимог законодавства у практику діяльності КУА, розвиток пенсійної  реформи в Україні та комунікаційна політика КУА як засіб вдосконалення відносин з регулятором та учасниками ринку. 

Голова Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку Дмитро Тевелєв звернув увагу учасників конференції на законодавчі ініціативи Комісії, спрямовані на підвищення ефективності функціонування ринку цінних паперів та його інфраструктури.

Зокрема, йшлося про законопроект №8120-д, друге читання  якого очікується на початку липня. Норми, запропоновані в ньому, відточують процедури реєстрації емісії цінних паперів, більш чітко окреслюють повноваження регулятора та вдосконалюють засади саморегулювання професійних учасників ринку.

Готується до другого читання і законопроект «Про систему депозитарного обліку цінних паперів», зокрема, опрацьовуються питання технологічної взаємодії депозитарної системи з платіжною системою НБУ, триває тісна співпраця Комісії з Національним банком України.

Голова НКЦПФР повідомив також про ініціативу учасників ринку щодо внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» в частині запровадження обов’язкового викупу мажоритарним акціонером акцій у міноритаріїв.

Інформуючи учасників форуму про процеси реформування в самій Комісії, Дмитро Тєвелєв наголосив на схваленні ряду концепцій щодо розкриття інформації на фондовому ринку, запровадження пруденційного нагляду за діяльністю професійних учасників фондового ринку, консолідованого нагляду за діяльністю учасників небанківських фінансових груп. Впровадження нових підходів до регулювання ринку має сприяти його прозорості та  ефективності. Окремі елементи цих Концепцій планується запровадити вже в цьому році.

Д.Тевелєв наголосив на необхідності розвитку саморегулювання на ринку цінних паперів. СРО мають бути сильнішими, мати більше повноважень та, відповідно, нести більшу відповідальність, підкреслив він.

Максим Лібанов, директор департаменту аналізу, стратегії і розвитку законодавства, зосередив увагу присутніх на змінах, які очікують ринок після прийняття ВРУ нової редакції Закону України «Про інститути спільного інвестування», який зараз готується до другого читання.

Директор департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів НКЦПФР Оксана Симоненко присвятила свій виступ найбільш болючим питанням, які виникають у діяльності КУА, зокрема, пов’язані з анулюванням ліцензій та ліквідацією фондів.

Підсумовуючи обговорення питань першої сесії, Головуючий Ради УАІБ Дмитро Леонов наголосив на необхідності концептуально змінювати підходи до регулювання фондового ринку і, зокрема, професійної діяльності на цьому ринку. Фінансова криза щоденно доводить неефективність існуючої моделі регулювання, яка побудована переважно на нормах діючого законодавства, які мають пряму дію. Відповідно Комісія, як регулятор, позбавлена можливості оперативно реагувати на зміни ринкового середовища. Це призводить до швидкого «старіння» законодавчої бази, яку неможливо оперативно вдосконалювати. Відповідно, на думку Д.Леонова, на законодавчому рівні мають бути визначені та чітко зафіксовані лише ті норми, що є системоутворюючими і фактично складають «жорсткий каркас» моделі національного фондового ринку або моделі відповідного виду професійної діяльності на ньому. Інші ж аспекти регулювання мають бути гнучкими, здатними змінюватись відповідно до ринкових умов, особливо в періоди кризи, і повноваження щодо визначення відповідних нормативних вимог повинні розподіляти Комісія та відповідні СРО.

Обговоренню стратегій КУА в сучасних умовах були присвячені виступи членів Ради УАІБ Григорія Овчаренка та Юрія Білецького.

Інтерес учасників конференції викликала і доповідь начальника казначейства Державної іпотечної установи Євгена Зельцера щодо використання облігацій ДІУ для диверсифікації портфелів ІСІ.

На засіданні круглого столу «Впровадження нових вимог законодавства в практику діяльності КУА» член НКЦПФР Костянтин Кривенко  ознайомив присутніх з основними напрямками впровадження пруденційного нагляду за учасниками ринку.

Олег Мисюра, директор департаменту контрольно-правової роботи Комісії, звернув увагу присутніх на вимоги регулятора щодо побудови в КУА системи внутрішнього аудиту, обов’язкова наявність якої вводиться з 2013 року. Жваве обговорення викликала тема переходу професійних учасників ринку та ІСІ на міжнародні стандарти фінансової звітності, з практичними аспектами якої учасників конференції ознайомив начальник управління Міністерства фінансів Олег Канцуров.

Розвиток пенсійної реформи та запровадження 2-го накопичувального рівня були темами обговорення другого дня конференції.

Генеральний директор УАІБ Андрій Рибальченко ознайомив присутніх з останніми тенденціями, які спостерігаються на цьому напрямку.

Представник Національної Комісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг Сергій Зубик зазначив, що, за прогнозом Комісії, в найближчий час кількість НПФ буде зменшуватись, при цьому обсяг активів тих фондів, що залишаться на ринку, буде зростати. Нині йде процес створення НПФ Arselor Mittel Still та BNP Paribas.Group.

Говорячи про підготовку до запровадження змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», Олександр Назаренко (ТОВ КУА «Європа») повідомив присутніх, що до вересня необхідно підготувати близько 70 документів. З цією метою вже створена спільна робоча група НКРРФП, УАІБ, НАПФА. Враховуючи досвід УАІБ з підготовки подібного масиву документів для ІСІ, О.Назаренко закликав членів Асоціації приєднатися до цієї роботи.

Аналізуючи модель 2-го рівня пенсійної системи, яка реалізується в Україні, Головуючий Ради УАІБ Дмитро Леонов підкреслив, що накопичувальний рівень фактично розпочне функціонувати не раніше середини 2014 року. Враховуючи те, що запровадження Накопичувального фонду автоматично призведе до збільшення дефіцити Пенсійного фонду України, вимоги до щодо інвестування коштів Накопичувального фонду в перші роки його функціонування будуть жорсткими та обмежуватимуться борговими зобов’язаннями держави та державних фінансових установ. Відповідно керуючі активами цього фонду не матимуть можливості для прийняття самостійних рішень. У цьому зв’язку Дмитро Леонов запропонував скорегувати модель функціонування Накопичувального фонду і передати Пенсійному фонду України функції управління активами Накопичувального фонду на додаток до функцій його адміністрування обмеживши напрямки інвестування активів Накопичувального фонду зазначеними раніше активами, зобов’язання за якими гарантуються державою. А недержавні пенсійні фонди мають на конкурентній основі прозоро доводити свої переваги та залучати кошти вкладників, коли через 2 роки після відкриття рахунків у Накопичувальному фонді вкладники-фізичні особи зможуть приймати рішення щодо їх переведення  до НПФ.

На завершення конференції учасники обговорили питання збереження та відновлення довіри інвесторів до ІСІ. Цьому має сприяти прозорість роботи КУА, їх співпраця з рейтинговими агентствами, про що йшлося у виступі Андрія Нікітіна, директора РА «Стандарт-Рейтинг». При  цьому було наголошено, що рейтингові оцінки мають бути лише складовою комплексного продукту, який включатиме всебічну інформаційну підтримку фінансової установи, яка пройшла рейтингування та має забезпечувати максимальну прозорість цього процесу та оперативне донесення важливої інформації до інвесторів.

Не залишати інвестора без інформації, формувати постійні канали взаємозв’язку, обов’язково роз’яснювати всі події, які відбуваються в компаніях, в т.ч. і негативні, закликав присутніх директор «Investor Relation Agency» Олександр Нікішев.

Закриваючи конференцію, перший заступник Генерального директора УАІБ Ольга Трипольська подякувала учасникам за активну роботу та наголосила, що Асоціація докладе всіх зусиль, щоб ідеї, які обговорювались на конференції, були реалізовані і сприяли розвитку ринку послуг з управління активами інститутів спільного інвестування та накопичувального пенсійного забезпечення.

Детальніше з матеріалами конференції можна ознайомитися на сайті УАІБ з 26 червня 2012 року.

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 293 на 21.08.19
Кількість ІСІ 1 295 на 21.08.19
Кількість НПФ* 59 на 21.08.19
Кількість СК* 2 на 30.06.19
Активи, млн. грн. 337 838 на 30.06.19
Активи – за даними звітів 281 КУА щодо 1272 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА