ukr ENG
 
22.06.2012

Топ-менеджери КУА поділилися з журналістами посткризовими сподіваннями учасників спільного інвестування

За сприяння Української асоціації інвестиційного бізнесу відбулася неформальна зустріч керівників КУА, які управляють активами відкритих інвестиційних фондів, з представниками ділових засобів масової інформації.

З журналістами спілкувалися Топ-менеджери компаній - Григорій Овчаренко (ОТП Капітал), Сергій Оксаніч (Кінто), Максим Купрін (УкрСиб Ессет Менеджмент), Олександр Панченко (Тройка Діалог Україна).

На зустрічі йшлося про посткризові сподівання учасників спільного інвестування, особливості діяльності відкритих ІСІ в Україні та стратегії інвестування у періоди невизначеності та турбулентності. Учасники обговорили ситуацію на вітчизняному фондовому ринку, перспективи розвитку індустрії спільного інвестування та впровадження накопичувального рівня пенсійної системи.

Як зазначив президент КУА «КІНТО» Сергій Оксаніч, фондовий ринок синтезує усі події, які щодня відбуваються в Україні та світі, а тенденції його розвитку визначає велика кількість позитивних чи негативних новин. Він наголосив на циклічності розвитку фондового ринку, коли періоди падіння зміняються періодами зростання. На кожній фазі розвитку ринку його учасники застосовують різні підходи до управління своєю діяльністю. Найбільший інтерес  інвесторів фондовий ринок викликає, як правило, на стадії його зростання, а під час корекції він стає нецікавим. Останні чотири роки на фондовому ринку триває падіння, але нинішню ситуацію можна вважати найгіршою. Однак, саме це є ознакою того, що попереду буде покращення. Вітчизняний фондовий ринок має колосальний потенціал для зростання, яке може відбутися у будь-який момент.

Аналізуючи діяльність ІСІ в Україні, Сергій Оксаніч зауважив, що на кожному етапі розвитку фондового ринку відбувається підвищення зацікавленості до певних видів інвестиційних фондів. Зокрема, у період зростання найбільш популярними є фонди акцій, однак у період кризи вони зазнають значних втрат. Найбільш  стабільними залишаються збалансовані фонди. Сьогодні цікавими для інвесторів можуть бути фонди, які забезпечують захист їхніх коштів, вважає С.Оксаніч.

Одним з ключових позитивних чинників для розвитку фондового ринку має стати активізація пенсійної реформи та запровадження другого рівня пенсійної системи. Зараз на ринку працює вузьке коло трейдерів і спостерігається нестача ліквідних фінансових інструментів. Запровадження накопичувальної пенсійної системи принесе значні інвестиційні ресурси. Це підвищить рівень прозорості та відкритості українських емітентів, які виявлять бажання залучати ці кошти. Пенсійна реформа може змінити не лише фондовий ринок та дати значний поштовх для розвитку недержавного пенсійного забезпечення, але стати локомотивом розвитку економіку країни в цілому. 

Планувалося, що другий рівень пенсійної системи буде запущено ще у 2007 році. Отже, втрачено п’ять років у сфері здійснення пенсійної реформи. Можна розраховувати на 2014 рік, але на це має бути політична воля. Тоді перші значні інвестиційні ресурси на фондовий ринок потраплять лише в кінці 2014 року. З метою їх ефективного вкладання на першому етапі доцільно дозволити лістинг на вітчизняних фондових біржах цінних паперів українських емітентів, які торгуються за кордоном, переконаний керівник «Кінто».

Генеральний директор КУА «ОТП Капітал» Григорій Овчаренко наголосив на важливості постійної комунікації з інвесторами, яким необхідно доступно та зрозуміло пояснювати ситуацію на фондовому ринку. В період піднесення найбільш затребуваними ІСІ були фонди акцій. Однак, враховуючи обмежений інструментарій вітчизняного ринку цінних паперів, ці фонди сьогодні не можуть ефективно  працювати. До того ж, в Україні немає інструментів хеджування ризиків.

Нинішня ситуація вимагає від інститутів спільного інвестування розробки нових підходів щодо здійснення своєї діяльності. Доцільно використовувати зарубіжний досвід щодо роботи інвестиційних фондів без фіксованої стратегії. КУА мають вчитися отримувати дохідність не лише на підйомі ринку, але й у періоди його падіння, а також при зміні курсу гривні до долара та євро.

Фахівцям галузі спільного інвестування потрібно частіше ставити себе на місце інвестора,щоб зрозуміти, які вимоги він висуває до їхньої діяльності. Насамперед, необхідно створити систему доступу до інформації про діяльність компанії. Розкриття інформації про структуру вкладень має бути не правом, а обов’язком для інвестиційних та пенсійних фондів, які працюють з коштами населення. На основі такої інформації інвестор прийматиме рішення щодо інвестування коштів з метою їх примноження.

Говорячи про зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на фондовий ринок України, Григорій Овчаренко відзначив, що ситуація в Європі залишається нестабільною. До парламентських виборів не буде політичної стабільності й в Україні. Враховуючи це, можна прогнозувати, що основні інвестиційні рішення в нашій країні будуть прийматися вже після виборів в кінці поточного року.

За словами директора КУА АПФ «Тройка Діалог Україна» Олександра Панченка, поточна ситуація на вітчизняному фондовому ринку є критичною – ринок наблизився до значень вересня 2008 року, але можна очікувати на позитивні зміни за умови рішучих дій регуляторів щодо інфраструктурних та законодавчих змін.

Сьогодні інвесторам доцільно пропонувати нові продукти. Необхідно здійснювати активне перебалансування портфелів інвестиційних фондів у відповідності із ситуацією на ринку і вкладати активи у прибуткові на даний момент інструменти.

Особлива увага має приділятися розкриттю інформації про діяльність компаній з управління активами. Ті КУА, які дійсно бажають бути публічними, повинні обов’язково мати повноцінний сайт, який міститиме усі необхідні дані про компанію та фонди, активами яких вона управляє.

Сьогодні усі учасники ринку чекають на прийняття нової редакції закону «Про інститути спільного інвестування», який схвалений парламентом у першому читанні. Цей документ покликаний значно покращити ставлення до ринку ІСІ та підвищити довіру інвесторів до нього. Основним позитивом документа є запровадження класифікації ІСІ, що дозволить їм зосередитися на роботі з певним видом активів.

Олександр Панченко наголосив також, що ефективність функціонування накопичувальної пенсійної системи стимулюватиме населення примножувати свої пенсійні накопичення шляхом їх вкладення у недержавні пенсійні фонди.

За переконанням голови правління КУА АПФ «УкрСиб Ессет Менеджмент» Максима Купріна, сьогодні з метою захисту активів інвестиційних фондів доцільними можуть вважатися вкладення в єврооблігації, облігації, номіновані в іноземній валюті, дорогоцінні метали, а також в облігації внутрішньої державної позики. Вкладання у акції зараз є більш ризикованими.

Актуальним питанням для компаній з управління активами, які входять до складу банківських груп, є розвиток мереж розповсюдження своїх продуктів у регіонах України через відділення відповідних банків.

Позитивним чинником для розвитку індустрії ІСІ має стати нова редакція закону «Про інститути спільного інвестування», яка розроблялася за активної участі представників інвестиційного бізнесу. На відміну від чинної редакції, цей документ є більш структурованим та ефективним.

Однією із важливих проблем, яка сьогодні турбує учасників ринку спільного інвестування, є недобросовісність емітентів корпоративних облігацій, що не повертають кошти інвесторам. Це питання, на думку Максима Купріна, потрібно вирішувати шляхом запровадження чітких вимог до таких емітентів на законодавчому рівні.

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 293 на 21.08.19
Кількість ІСІ 1 295 на 21.08.19
Кількість НПФ* 59 на 21.08.19
Кількість СК* 2 на 31.07.19
Активи, млн. грн. 342 062 на 31.07.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1283 ІСІ, 58 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА