ukr ENG
 
19.10.2011

Внесено зміни до порядку випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила рішення «Про затвердження  змін до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування», повідомляє прес-служба ДКЦПФР.

«Комісія намагається оперативно реагувати на всі зміни ринку та нормативного й законодавчого середовища, вносячи відповідні зміни до своїх регуляторних актів.  Так, дане рішення регулятора розроблено з метою реалізації Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» в частині вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств», який певною мірою змінює порядок дематеріалізації», - пояснює передумови підготовки документу Олексій Тарасенко, Директор департаменту моніторингу ринку цінних паперів ДКЦПФР.

 Говорячи про зміни по суті, пан Тарасенко зазначає, що Проект рішення визначає процедуру встановлення дати припинення ведення реєстру уповноваженим органом або уповноваженою особою емітента, а також деталізує інформацію, яка повинна міститися в рішенні про дематеріалізацію та повідомленні про де матеріалізацію. Окрім того, регуляторний акт Комісії більш детально описує порядок дій емітента, зберігача та депозитарію у разі прийняття емітентом або зберігачем рішення про розірвання укладеного між ними договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, зареєстрованим у реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру, а також у разі припинення таким зберігачем провадження на фондовому ринку професійної діяльності зберігача цінних паперів

 Також документ визначає порядок оформлення та депонування емітентом глобального сертифіката у депозитарії та строк проведення дематеріалізації акцій у депозитаріях та зберігачів.

 «Сподіваюсь, що із набранням чинності даного рішення регулятора, будуть усунені неточності та прогалини, які мають місце у чинній редакції Положенням про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, - підбиває підсумок Директор департаменту моніторингу ринку цінних паперів ДКЦПФР. – Вже найближчим часом ми опублікуємо цей документ на офіційному сайті Комісії для отримання коментарів, думок та пропозицій від учасників ринку».

За повідомленням
Прес-служби ДКЦПФР

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 294 на 17.09.19
Кількість ІСІ 1 306 на 17.09.19
Кількість НПФ* 61 на 17.09.19
Кількість СК* 2 на 31.07.19
Активи, млн. грн. 342 062 на 31.07.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1283 ІСІ, 58 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА