ukr ENG
 
19.09.2011

Комісія підготувала методичні рекомендації з організації внутрішнього аудиту

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку на своєму черговому засіданні схвалила методичні рекомендацій з організації внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах.

«Регулятор постійно опікується питанням впровадження на вітчизняному фондовому ринку міжнародних стандартів фінансової звітності та, зокрема, здійснення аудиту в них з високою якістю, - зазначає Олена Величко, т.в.о. Директора департаменту методології ринку цінних паперів. – Саме тому ми підготували методичні рекомендацій з організації внутрішнього аудиту; цей документ спрямований на надання методичної допомоги та практичних рекомендацій щодо організації роботи служби внутрішнього аудиту в діяльності акціонерних товариств, крім інститутів спільного інвестування».

За словами О. Величко, Рекомендації корелюють із Законом України «Про акціонерні товариства», Принципами корпоративного управління, Міжнародними стандартами контролю якості аудиту, Міжнародними професійними стандартами внутрішнього аудиту та певними Рішеннями ДКЦПФР. Окрім того, документ обговорювався з членами Консультаційно-експертної ради – представниками Аудиторської палати та отримав схвальні відгуки.

Рекомендації визначають права, обов'язки та відповідальність служби внутрішнього аудиту, рекомендації щодо кваліфікаційних вимог та професійної компетентності служб внутрішнього аудиту, а також рекомендації щодо звітності за результатами діяльності служби внутрішнього аудиту тощо. Окрім того, у додатках до Методичних рекомендацій викладено зразкове положення про Комітет з питань аудиту при наглядовій раді акціонерного товариства та зразкове положення про службу внутрішнього аудиту акціонерного товариства.

 «Сподіваємося, що наша робота дозволить удосконалити організацію та роботу внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах, допомогти наглядовій раді і виконавчому органу товариства у виконанні ними обов'язків з досягнення стратегічної мети, - резюмує т.в.о. Директора департаменту методології ринку цінних паперів. – Використання підготовлених Комісією рекомендацій сприятиме наданню «вищим органам» товариства незалежної і об'єктивної інформації для забезпечення ефективного управління ним шляхом формування системного підходу щодо управління ризиками, внутрішнього контролю та корпоративного управління».

Документ буде найближчим часом опубліковано на сайті Комісії та в її офіційному виданні «Відомості ДКЦПФР».

За повідомленням
Прес-служби ДКЦПФР

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 293 на 21.08.19
Кількість ІСІ 1 295 на 21.08.19
Кількість НПФ* 59 на 21.08.19
Кількість СК* 2 на 31.07.19
Активи, млн. грн. 342 062 на 31.07.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1283 ІСІ, 58 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА