ukr ENG
 
15.09.2011

Спільне засідання Рад УАІБ та ПАРД

15 вересня 2011 року відбулося спільне засідання Ради Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) та Ради Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД), в якому також взяли участь представники Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Учасники засідання розглянули законопроекти про діяльність саморегулівних організацій, «Про систему депозитарного обліку цінних паперів», проект нової редакції 
Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

Йшлося, зокрема, про важливість об’єднання зусиль обох асоціацій при підготовці спільних пропозицій щодо функціонування інституту саморегулювання на вітчизняному фондовому ринку та необхідність залучення представників УАІБ до участі у робочій групі ДКЦПФР з розробки проекту Закону України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів».

На засіданні також було обговорено низку проблемних питань, які не вирішуються нормами законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» і потребують співпраці обох Асоціацій, зокрема, у частині регулювання взаємодії КУА та зберігача активів ІСІ. 

До 15 жовтня 2011 року представники Рад ПАРД та УАІБ подадуть на розгляд  Комісії спільні пропозиції з удосконалення законодавчої бази діяльності СРО на фондовому ринку.

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 294 на 17.09.19
Кількість ІСІ 1 306 на 17.09.19
Кількість НПФ* 61 на 17.09.19
Кількість СК* 2 на 31.07.19
Активи, млн. грн. 342 062 на 31.07.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1283 ІСІ, 58 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА